Recovery from the COVID crisis

Empirical evidence and experiences from Hungary and Slovakia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.10.04

Keywords:

COVID-19, crisis, recovery, Hungary, Slovakia

Abstract

When the pandemic was announced, it was immediately clear to economists, economic analysts and policymakers that the pandemic and the measures taken to curb it would cause a global economic crisis. The world was not prepared for crises coming from outside the economy, a similar pandemic occurred almost 100 years ago during the Spanish Fever, but the world economy did not yet exist in its present form. Leaders of countries and organizations faced the double dilemma of what measures could be taken to curb the epidemic while at the same time minimizing any negative effect on the economy. The authors’ study draws on the results of an empirical study conducted in a bi-national collaboration to measure the responses of middle and senior executives in Slovakia and Hungary to discover how they are recovering from the COVID crisis, how they experienced the past period, and what their prospects are.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Zsuzsanna Szeiner, János Selye University

assistant professor

József Poór, János Selye University

professor

Tímea Juhász, Budapest Business University

associate professor

Klaudia Balázs, János Selye University

PhD student

References

Adamowicz, M. (2022). COVID-19 Pandemic as a change factor in the labour market in Poland. Sustainability, 14(15), 1-21. https://doi.org/10.3390/su14159197

Bagó, J. (2020). Járvány és munka. Új Munkaügyi Szemle, 1(3). https://www.metropolitan.hu/upload/f11f12de-27b440ed2c6c5f287cc435f74800496b.pdf

Boiral, O., Brotherton, M. C., Rivaud, L., & Guillaumie, L. (2021). Organizations’ management of the COVID- 19 pandemic: a scoping review of business articles. Sustainability, 13, 3993. https://doi.org/10.3390/su13073993

Cziria, L., Bednárik, R., & Kešelová, D. (2020). Slovakia: Working life in the COVID-19 pandemic 2020. Eurofond, Brussels. https://euagenda.eu/upload/publications/wpef21030.pdf

Csaba, L. (2019). Válság – gazdaság – világ: Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988–2018). Külgazdaság, 63(5-6), 91-103. http://doi.org/10.47630/KULG.2019.63.5-6.12

Csizmadia P., & Illésy M. (2020). A nagy leállás: a magyar munkahelyek közel fele került veszélybe. Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, ELKH. https://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/Csizmadia-Illessy_A_virus_es_a_munka-F.pdf

Dajnoki, K., Pató, B., Kun, A.I., Varga, E., Tóth, A., Kálmán, B.G., Kovács I.É., Szabó, Sz., Majó-Petri Z., Dávid, L.D., & Poór, J. (2023). Impact of the three waves of COVID-19 pandemic on the HR practices of Hungarian organizations-Experience from an empirical study. PLos One, 18(6), 1-22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283644

Dajnoki, K., & Kun, A. I. (2020). HR kihívások járványhelyzetben – A KoronaHR országos kutatás eredményei. Magyar Gerontológia, 12(Kulonszam), 25-26. https://doi.org/10.47225/MG/12/Kulonszam/8461

Deloitte (2020). Workforce strategies for a post-COVID- 19 recovery. https://www.deloitte.com/global/en/issues/resilience/COVID-19-workforce-strategies-for-post-COVID-recovery.html

Diamond, J. (2020). Zűrzavar. Akkord Kiadó. ECB. (2022). Christine Lagarde, Luis de Guindos: Monetary policy statement. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is220310~1bc8c1b1ca.en.html

Eurostat. (2021). Exports of goods and services in % of GDP. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00003/default/table?lang=en

Fazekas, K., Csillag, M., Hermann, Z., & Scharle, Á. (2020). The Hungarian Labour Market 2019. Institute of Economics, Centre For Economic And Regional Studies, Budapest. https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2020/07/LMYB2019_onefile.pdf

Fitch Ratings. (2021). Visegrad 4 Economies Appear Resilient to COVID-19 Third Waves. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/visegrad-4-economies-appear-resilient-to-COVID-19-thirdwaves-13-04-2021

Gartner. (2021). Future of Work Trends Post-COVID-19. https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/future-of-work-trends-post-COVID-19

GDP. (2022). Slovakia GDP –Gross Domestic Product. Countryeconomy.com. https://countryeconomy.com/gdp/slovakia

Government of Slovakia. (2021). Pomoc pre firmy a SZČO. Korona.gov.sk. https://korona.gov.sk/pomoc-prefirmy-a-szco/

Horbulák Zs. (2022). Consulting in Slovakia. In Poór, J., Sanders, E., Németh, G. & Varga, E. (Eds.), Management Consultancy in Central and Eastern Europe – Consultancy in a Global Context. Akadémiai Kiadó.

Iványi, Gy. (2020). Ha a megváltás kicsit ráér, a gazdaság helyreállítása nagyon gyors lehet. A zonnali. https://azonnali.hu/cikk/20200429_ha-a-megvaltas-kicsit-raer-a-gazdasag-helyreallitasa-nagyon-gyors-lehet

Jánossy, F. (1966). A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

K&H (2021). Nehéz helyzetben vágtak neki a harmadik hullámnak a cégek. K&H. https://www.kh.hu/csoport/sajto/-/sajtohir/nehez-helyzetben-vagtak-neki-a-harmadik-hullamnak-a-cegek

Karácsony, P. (2021). Impact of teleworking on job satisfaction among Slovakian employees in the era of COVID- 19. Problems and Perspectives in Management, 19(3), 1-9. https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.01

Kiner, A. & Štefančík, R. (2022). Immigrants on the Slovak labour market: who is more resilient to the impacts of COVID-19? Eastern Journal of European Studies, 13(1), 60-80. https://doi.org/10.47743/ejes-2022-0103

Köllő, J. (2010). Foglalkoztatás, munkanélküliség és bérek a válság első évében. In K. Fazekas, & Gy. Molnár (Eds.), Munkaerőpiaci Tükör 2010 (pp. 43-77). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

KPMG. (2021). Összefoglaló az állami támogatásokról. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/hu/pdf/szakertoi_anyagok/osszefoglalo-az-allami-tamogatasokrol.pdf

Liptáková, J. (2022). One shock after another. Labour market copes with pandemic impacts and the arrival of refugees. SME, The Slovak Spectator. https://spectator.sme.sk/c/22937337/one-shock-after-another-labourmarket-copes-with-pandemic-impacts-and-the-arrival-of-refugees.html

Lukácsné P., A. (2022). Munkáltatói és munkavállalói jól-lét kutatás. (konferenciaelőadás, nem publikált kézirat). A Milton Friedman Egyetem és a Humán Szakemberek Országos Szövetségének közös kutatássorozata. Workwell projekt, Budapest.

Magas, I. (2019). Tíz évvel a világgazdasági válság után: Retrospektív elemzés. Pénzügyi Szemle, 64(1),94-110. http://real.mtak.hu/112296/1/magas-2019-1-mpdf_20190413133317_25.pdf

Masárová, J., Koišová, E., & Krajčo, K. (2021). Unemployment in Slovakia during the COVID-19 pandemic. Sociálno-Ekonomicka Revue, 2, 29-36. https://doi.org/10.52665/ser20210203

Mura, L., & Hajduová, Z. 2021. Measuring efficiency by using selected determinants in regional SMEs. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(3), 487-503. https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(31)

Neuschlová, V. (2021). Ekonomické dopady pandémie môžu mať pre podnikateľov tragické následky, nebojte sa požiadať o pomoc. Podnikajte.sk. https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/ekonomicke-dopady-pandemie

Obermayer, N., Csizmadia, T., Hargitai, D. M., & Kígyós, T. A. (2021). Az Ipar 4.0 implementációval kapcsolatos vezetői motivációk és akadályozó tényezők elemzése haza vállalatvezetők véleménye alapján. Vezetéstudomány, 52(2), 60-72, https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.06

OECD. (2020). From pandemic to recovery: Local employment and economic development. https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economic-development-879d2913/

Otti, Cs., Szabó, K., Szeiner, Zs., Tóth, A. (2021). A KoronaHR kutatásból leszűrhető tapasztalatok. In J. Poór, K . D ajnoki, Á . J arjabka, B . S zűcs, S z. S zabó, K. Szabó, & A. Tóth (Eds.), Koronavírus-válság. Kihívások és HR-válaszok: Első-második-harmadik hullám összehasonlítása (pp. 79-81). Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő. http://real.mtak.hu/134063/1/POOR_et-al_Korona-HR_1-vs-2-vs-3.pdf

Poór, J., Á. Jarjabka, Zs. Karoliny, G. Balogh, T.M. Galambosné, K. Szabó, & G. Sz-Szentgróti (2022). HR Trends and Tendencies in Hungary in the Light of the Experiences of the Latest Cranet Survey 2021. Studia Universitatis Babes-Bolyai Oeconomica, 67(3), 1-13. https://doi.org/10.2478/subboec-2022-0011

Pusztai, P. (2020). Hazánk SSC szektora és fejlesztési lehetőségei. Edutus Egyetem. https://doi.org/10.47273/AP.2020.20.171-191

Schwab, K., & Sternfels, B. (2022). 3 keys to a resilient post-pandemic recovery. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2022/02/3-keys-toa-resilient-post-pandemic-recovery/

Sipos, N., Jarjabka, Á., Kuráth, G. & Venczel-Szakó, T. (2020). Felsőoktatás a COVID-19 szorításában: 10 nap alatt 10 év? Gyorsjelentés a digitális átállás hatásairól a munkavégzésben a Pécsi Tudományegyetemen. Civil Szemle, különszám, 73-91. https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/uploads/FlowMare%20publikaciok/CSz%20k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m%20el%C5%91lappal.pdf

Szabó, L. (2022). Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenység megítélésének átstrukturálódása a COVID–19 utáni helyzet tükrében. Belügyi Szemle, 70(3. ksz.), 59-70. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.SPEC.3.4

The World Bank. (2020). GDP growth (annual %) – Slovak Republic. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=SK

Tooze, A. (2022, April 5). Ukraine’s War Has Already Changed the World’s Economy. Foreign Policy. https://foreignpolicy.com/2022/04/05/ukraine-russia-warworld-economy/

Transparency International Slovensko. (2021). Suma poskytnutých dotácií. Alvaria. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGU5YTRkODQtNDE5Yy00N2M5LWJhMmYtM2M2OGNkN2NlNDVkIiwidCI6IjYzYmE3OGNmLTNkYmQtNDIzMC05ZTNhLTg-5ZDRlOGFjNDljMSIsImMiOjl9

Túróci, M., Mester, É., & Zéman, Z. (2020). Magyarország versus COVID-19: intézkedések, tapsztalatok, jövőkép. Polgári Szemle, 16(1-3), 78-93. https://doi.org/10.24307/psz.2020.0706

United Nations. (2022). COVID-19 pandemic stalls global economic recovery: UN report. https://news.un.org/en/story/2022/01/1109702

Világgazdaság (2019, Augusztus 28). Kevesebb a munkanélküli idén. https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2019/08/kevesebb-a-munkanelkuli-iden

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Szeiner, Z., Poór, J., Juhász, T., & Balázs, K. (2023). Recovery from the COVID crisis: Empirical evidence and experiences from Hungary and Slovakia. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 54(10), 40–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.10.04

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)