1993

Az 1993-as cikkek egyikében már a kis szervezetek, kisvállalatok sajátosságai is fókuszba kerültek: 

“... a kiszservezetek előzőekben kifejtett sajátosságainak egyike-másika is fölfogható előnyként, esetleg hátrányként, a körülményektől függően. Pl. A csúcsvezető nagyobb hatása a működésre kisszervezetekben előny, ha a csúcsvezető erre a szerepre kifejezetten alkalmas személy, és megfordítva. Mindenesetre a témát illetően igaz, hogy kisméretű szervezetek környezetükkel fönnálló sajátos kapcsolatainak megismerése, illetőleg megértése (és - hozzáteszem - az ellentmondások tisztázása) a szervezetek alapos elemzését igényli ..." 

Schleicher Imre (1993): Kisvállalatok szervezeti sajátosságai. Vezetéstudomány, 24(7) p. 42-48.