1986

1986-ban már az ország nemzetközi versenyképessége is fókuszba került a Vezetéstudomány hasábjain: 

“Termelési és értékesítési struktúránkban dominálnak a magas alapanyag- és energiaigényességű, az alacsony feldolgozottsági fokú, hagyományos ágazatokból származó termékek. E termékek piacán egyre erősödik a fejlődő országok versenye, s egyidejűleg bővül a protekcionista intézkedések minket sújtó köre. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ebben a struktúrában lehetőségeink világpiaci alkalmazkodásunk fokozására, gazdaságunk dinamizálására igen korlátozottak.” 

Botos Balázs (1986): Nemzetközi versenyképességünk és az iparvezetés feladatai. Vezetéstudomány, 17(9) p. 22-26.