2001

A 2001-es évfolyamból a legtöbbet idézett magyar cikket választottuk, amelyben Lengyel Imre iparági és regionális klaszterekről ír. A modellalkotás mellett a szerző fontos megállapításokkal zárja a tanulmányt - többek között a klaszterképződés mozgatórugóit hangsúlyozva: 

“A globalizáció egy új gazdasági teret hozott létre, megerősödött a regionális specializáció, a globális iparágak tartós versenyelőnyeinek forrásai egyre inkább földrajzilag koncentrálódnak, az agglomerációs előnyökhöz kötődnek (speciális munkaerőbázis, intézmények, infrastruktúra stb.). Ezen speciális iparágielőnyök miatt sok iparágban létrejött a vállalatok térbeli tömörülése, létrehozva az iparág térségi bázisát. A vállalatok azt is felismerték, hogy a helyi együttműködések nagyon előnyösek, ezért megerősödtek a lokális vállalati hálózatok és a regionális klaszterek is. A vállalatok hálózati együttműködése a globális piac mérete miatt a méretgazdaságosság kihasználására is az egyik „legolcsóbb” megoldás, illetve a kisebb vállalkozások máshogy nem is tudnak kapcsolódni a globális piachoz.” 

Lengyel Imre (2001): Iparági és regionális klaszterek tipizálásuk, térbeliségük és fejlesztésük főbb kérdései. Vezetéstudomány, 32(10) p. 19-43. 

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4830