1976

1976-ban a folyóirat a Vezetőképzés helyett már a Vezetéstudomány nevet viseli – ennek ellenére természetesen a vezetőképzés továbbra is fontos témája a megjelenő cikkeknek. Dr. Csáki Csaba és Dr. Mózes László tanulmányukban az egyetemi közgazdászképzésben bevezetett újszerű döntési játékokról írnak. Az írás tanúsága szerint a képzések készségfejlesztés fókuszú megújítása már akkor is napirenden volt: 

“A döntési játékok alkalmazásának gondolata egyetemünkön a közgazdászképzés átfogó korszerűsítési programjával összefüggésben merült fel. A reform egyik fő célkitűzése ugyanis a készségfejlesztést, az önálló munkát szolgáló oktatási formák bevezetése, illetve alkalmazásuk mértékének kiszélesítése volt. Kísérleti jelleggel az első döntési játékot 1972-ben vezettük le az egyetemen. A kedvező tapasztalatok alapján megindult e módszer szélesebb körű bevezetésének előkészítése. Az 1973-74-es tanévben az első döntési játék már bekerült a nappali oktatás rendes programjába is.”   

Csáki Csaba – Mózes László (1976): Döntési játékok. Vezetéstudomány, 7(4) p. 44-50.