1994

1994-re már összegyűlt annyi tapasztalat, hogy Balaton Károly elemző cikke alaposan górcső alá vehesse a privatizáció időszakának vállalati stratégiai magatartását. A következtetések között a következők jelentek meg: 

“A privatizáció előtti időszak nem kedvező a vállalkozások jövőbeli működését meghatározó stratégiai koncepciók kialakítása szempontjából. Mindenki a tulajdonosváltásra és annak lehetséges következményeire összpontosít, a vállalat sikeres működéséhez szükséges feltételek kialakítása ilyenkor háttérbe szorul. (...) 

A posztszocialista recesszió korszaka nem kedvező az innovatív és vállalkozói stratégiák kifejlesztésére. Nagyon gyakran - különösen az átalakulás első szakaszában - restriktív stratégiák születnek (...). Ritkábban tapasztalható, hogy kitörésre, a termékek és/vagy szolgáltatások valamint a piacok bővítésére vállalkoznának a gazdasági társaságok.” 

Balaton Károly (1994): Vállalati stratégiai magatartás az átmenet időszakában (1990-1994). Vezetéstudomány, 25(9) p. 5-17.