1975

Az ezredforduló számunkra már negyed évszázada a múltba veszett, de 1975-ben még negyed évszázadnyira a jövőbe kellett nézni hozzá. Dr. Henryk Kroll 1975-ös cikke éppen ezzel a jövőbe látással kísérletezett, amikor azt próbálta előre jelezni, hogy milyen változások következhetnek be a vezetők és szakemberek összetételében a 2000. Évig. Íme egy rövid részlet ebből a kísérletből: 

“A hozzáférhető irodalom áttekintése alapján úgy vélhetnők, hogy a jövő vezetője modelljét a gazdaság hatásterületén belül az alábbi fő tényezők határozzák meg: 

a) a tudományos-műszaki forradalom;  

b) a gazdasági egységek nagyságának és bonyolulttá válásának fokozatos növekedése; 

c) a szervezeti alakzatok eddigi modelljének válsága; 

d) Az emberi tényező szerepének növekedése a termelési folyamatban. 

A jövő vezetője modelljének fő jellemvonása lesz, hogy gyorsan reagál a végbemenő változásokra és alkalmazkodni tud a cselekvések új körülményeihez, amire a neki alárendelt közösséget is megtanítja.” 

Henryk Krol (1975): Milyen változások várhatók a vezetők és szakemberek összetételében a 2000. Évig? Vezetőképzés, 6(2) p. 11-14.