1980

A Vezetéstudomány mindig is igyekezett teret biztosítani az interdiszciplináris tanulmányoknak, kutatásoknak. Erre példa a következőkben idézett 1980-ban megjelent cikk is, ahol a mezőgazdasági szakterület mellett az üzleti tervezés és a számítástudományok is fókuszba kerülnek. A számítógépekkel támogatott tervezési folyamatok kapcsán a szerzők zárszóként ezt fogalmazták meg: 

“Távolról sem szabad azt a következtetést levonni a fentiekből, hogy a jó eredmények a számítógépnek köszönhetők. Az eredményeket szorgalmas munkájukkal a vállalat dolgozói érték el. A tervezők érdeme csupán az, hogy a számítógépet, mint eszközt felhasználva a vállalati vezetés és a szakemberek helyi ismeretére és szakismeretére támaszkodva segítettek annak meghatározásában, hogy a szorgalmas munkát hol, milyen módon, azaz milyen termelési szerkezettel és milyen termelési technológia alkalmazásával lehet a legjobban kamatoztatni.” 

Tóth József (1980): A mezőgazdasági vállalatok automatizált tervezési rendszere és alkalmazásuk tapasztalatai. Vezetéstudomány, 11(11) p. 39-44.