1998

1996 és 2013 között a Vezetéstudomány szakfolyóirat főszerkesztője dr. Becsky Róbert volt – az 1998-as évből kiemelt cikkünket ő ajánlása alapján választottuk. Bakacsi Gyula és Takács Sándor cikkükben egy nemzetközi kultúra kutatás hazai eredményeit ismertetik, és bár sok dimenzió kapcsán izgalmas eredményekre jutnak, itt most a teljesítményorientációval kapcsolatos következtetésekből idézünk: 

“A legmarkánsabb változási igény azonban a teljesítményorientáció növelése kapcsán rajzolódik ki: a ma közepesnek tekintett érték helyett szívesebben látnának a teljesítményt jobban elismerő, az innovációt jobban jutalmazó vállalati gyakorlatot. Az előmenetelnek is sokkal inkább a teljesítményhez, mint más tényezőkhöz kellene kötődnie. Ez az elvárás elemi erejű, s figyelmen kívül hagyása motivációt romboló hatású, akár a magasabb rendű motivációk oldaláról közelítünk, akár a méltányosság elméletet vesszük alapul.” 

Bakacsi Gyula – Takács Sándor (1998): Honnan-hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a kilencvenes évek közepének Magyarországán. Vezetéstudomány, 29(2) p. 15-22. 

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5192