1973

1973-ban már arról olvashatunk a folyóirat hasábjain, hogy a szocialista iparvállalatnak is szüksége van jól szervezett reklámtevékenysége. Íme a szerző, Benedek Tamás néhány gondolata a szakterület fejlesztése kapcsán: 

“... vitathatatlan tény, hogy egyes tőkés országokban a reklámszakma elismerést vívott ki magának. A reklámkutatásokra fordított költségek (piackutatás, piac-tesztelés, laboratóriumi vizsgálatok stb.) sok esetben megközelítik a termék kialakítására fordított kutatási kiadásokat! Mindezek mellett a reklám volumene, amely ma egy fejlett tőkés országban megvan (egy átlag-amerikait naponta 8-10 000 rekláminformáció ér), önmagában is meghatározza a reklámtevékenység alakulását. Egyes reklámszakmabeli módszerek átvételére feltétlenül szükség lehet a hazai reklám fejlesztése és kiszélesítése érdekében, de ezek az adaptációk nem merülhetnek ki a reklámdivat átvételében. A fejlett tőkés országokban folyó reklámtevékenység egyik alapvető jellemzője az a tudatosság, amellyel a kialakítandó reklámot termékhez, a piachoz és nem utolsó sorban a közönség, a fogyasztók igényeihez asszimilálják.” 

Benedek Tamás (1973): A szocialista iparvállalat reklámtevékenységéről. Vezetőképzés, 4(5) p.12-16.