1974

1974-ben a folyóirat tanulmánysorozatot indított a munkahelyi légkör témakörében. Ennek vitaindító cikkében, Dr. Takács István tollából, a következő, akár ma is aktuális gondolatokat olvashatjuk: 

“A dolgozóknak a vezetésbe való bevonásával szoros kapcsolatban van az informáltságuk, hiszen közreműködésük hatékonyságát nagyban meghatározzák a rendelkezésükre álló információk, de a széles körű tájékoztatás a jó munkahelyi légkör érvényesülésének is fontos területe. (...) A tájékoztató munka fő gyengesége a rendszertelenség mellett sok helyütt az, hogy annak élő, önálló alkotó jellege nem kielégítő. A felülről kapott információk továbbadásán alig lépnek túl. Gyakori tapasztalat, hogy a dolgozók többet tudnak országos kérdésekről, mint az üzem falain belül történtekről. Fontos tehát, hogy a helyi kérdésekről, fontos döntésekről, ezek indokairól érvekkel alátámasztott reális tájékoztatást kapjanak.” 

Takács István (1974): A munkahelyi légkör néhány aktuális problémája. Vezetőképzés, 5(12) p. 3-6.