55th anniversary of Budapest Management Review

A lapot 1970-ben az Országos Vezetőképző Intézet alapította Vezetőképzés címmel, amely aztán a 7. évfolyam kezdetén, 1976-ban címet váltott. Folyóiratunk azóta Vezetéstudomány néven jelenik meg, az évfolyamszámozást folytatva – így 2024-ben már az 55. évfolyamot olvashatjuk. A lap hosszú történelme az országban egyedülálló, hiszen a vezetéselmélettel és menedzsment gyakorlattal foglalkozó lapok közül ez az egy maradt fenn megszakítás nélkül ilyen hosszú ideig.  

1990-ben a Vezetéstudomány a Vezetőképzővel együtt a Budapesti Corvinus Egyetem jogelődjéhez a Budapesti Közgazdasági Egyetemhez került. A lap szerkesztői körében több vita lezajlott arról, hogy a lap tudományos vagy gyakorlatias oldalát erősítsék, majd a 90-es évek végén végleg eldőlt, hogy a tudományos kritériumoknak kíván inkább megfelelni a lap. A Vezetéstudomány azóta is a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően működik, időről időre megújulva. 

Szeretnénk az idei jubileumról méltóképpen megemlékezni és 2024 során feleleveníteni a lap 55 éves történelmét. Így minden héten egy-egy ízelítővel jelentkezünk az egyes évfolyamokból: a januárt az 1970-es évszámmal kezdve, hétről hétre a következő évfolyamból mutatunk majd be egy-egy cikket, tanulmányt, így az év végére sorra vehetjük majd az összes évfolyamot, mindenhonnan szemezgetve. A válogatás vállaltan szubjektív, nem célunk a reprezentativitás, szeretnénk ízelítőt adni a vezetéstudomány hazai fejlődéséből, illusztrálva az egyes korszakok hangulatát, bemutatva a tudományterület sokszínűségét.   

Heti cikksorozatunk elérhető a Vezetéstudomány Facebook oldalán és a Vezetéstudomány honlapján.