1982

Kopányi Mihály és Reszegi László 1982-es cikkükben a vállalati belső érdekeltségi rendszerek szofisztikált kialakítása mellet érvelnek, a következőkben összegezve meglátásaikat: 

“Tanulmányunkban egy – a gazdaságirányítási rendszer jelenlegi adottságai mellett is alkalmazható – teljesítményfokozó belső érdekeltségi rendszer bemutatásával egyetemben, a teljesítmény és az ösztönzés külső és belső konfliktusaira, ütközőpontjaira mutattunk rá. Meggyőződésünk, hogy az ösztönzési rendszerek továbbfejlesztése, az ösztönzési alapok és a döntési hatáskörök decentralizálásával, alkalmas eszköze a belső tartalékok feltárásának. Ezen célok megvalósításában, illetve a vállalati és gyári érdekek harmonizálásában fontos szerepet tölt be a gyáregységek eszközarányos nyereségmutatóhoz kötött ösztönzési alap képzési módja, továbbá a mozgóbérek arányának növelése.” 

Kopányi Mihály – Reszegi László (1982): Egy lehetséges vállalati belső érdekeltségi rendszer. Vezetéstudomány, 13(10) p. 32-40.