1971

Az 1971-es évfolyamban is sok cikket olvashatunk a vezetői készségek fejlesztésének gyakorlati kérdései kapcsán – íme egy (akár ma is) iránymutató cikk a vezetők tárgyalási készségeinek fejlesztésére fókuszálva, esettanulmány módszerrel.  

„Ugyanakkor vannak a képzésnek olyan jellemző sajátosságai is, amelyek általános érvényűnek tekinthetők. Hangsúlyozni lehet pl.: 

  • a tárgyalások nem feltétlenül szüntetik meg az ellentéteket, 
  • a tárgyalások során soha nem lehet cél a tárgyalópartnerek becsapása vagy félrevezetése, 
  • a sikeres tárgyaláshoz nélkülözhetetlen az alapos előkészület, 
  • a tárgyalások rendszerint igen nagy területet fognak át, kevés az ún. „fix pont”, amelyről előre tudjuk, miben fogunk megegyezni (gondoljunk csak egy ár-tárgyalásra, vagy egy szállítási határidő tárgyalásra). 

Ajánlott oktatási módszer: esettanulmány” 

Farmer D.: Training in the skills negotiation. Industrial and Commerce Training. 2.évf. 11.sz. 1970. p. 313-316.

Ismertette: Bánki Frigyes (1971): A vezetők tárgyalási készségeinek fejlesztése. Vezetőképzés, 2(1) p. 39-40.