1988

1988-as számunkban Nováky Erzsébet cikke már a környezetvédelem kérdésével is foglalkozik, összegyűjtve a környezet állapotát befolyásoló döntések általános jellemvonásait: 

“A környezeti döntések harmadik sajátossága az előzőekből következik: a döntések gyakran más döntések hátterében, azok mellett születnek. A környezeti döntéshozók - relatíve gyenge érdekérvényesítő képességük miatt a nemtermelő szféra más területeinek képviselőihez hasonlóan - gyakran a “maradékelv” szerint kapnak támogatást a cselekvések végrehajtásában, s ez nem mindig biztosítja a környezeti állapot minőségi javítását.” 

Nováky Erzsébet (1988): Környezeti döntések jövőkutatási megalapozása. Vezetéstudomány, 19(2) p. 27-31.