1992

Dobák Miklós 1992-es cikkében így érvel a team-szervezetek mellett: 

  • “a teamek működése jelentős mértékben elősegítheti a rosszul strukturált és többtényezős problémák kezelését; a team tagok különböző motivációi, ismeretei és képességei nagymértékben elősegítik a döntés “minőségének” a javulását; 
  • a teamek működése felgyorsíthatja a vállalaton belüli információs folyamatokat, különös tekintettel a horizontális jellegű információáramlás szükségességére; növelheti a szervezeten belüli kommunikációs készséget; 
  • a team-megoldások egyik legnagyobb előnye a szervezeten belüli szociális, emberi kapcsolatok terén mutatkozik meg oly módon, hogy a döntés-előkészítésekben, döntésekben való részvétel, a közös gondolkodás a munkatársak megelégedettségét, egyáltalán a vállalati célokkal való azonosulását segíti elő.” 

Dobák Miklós (1992): A párhuzamos struktúrák alapján kialakított többdimenziós szervezetek stratégiai üzleti egységek, team-szervezetek. Vezetéstudomány, 23(3) p. 22-27.