1989

A rendszerváltás időszakában a Vezetéstudomány hasábjain már abszolút piaci szempontrendszert tükröző írások jelentek meg. Salamonné Huszty Anna cikkében azt javasolja, hogy a stratégiaalkotás során olyan külső tényezőket érdemes figyelembe venni, mint például a piaci igények, versenytársak, erőforrásbeszerzési lehetőségek, jogi és társadalmi környezet.  

“Szerző egy olyan, szakértői értékelésen alapuló, irodalmi előzményekre épülő módszert mutat be, amely a vállalat helyzetének és képességeinek diagnosztizálásából kiindulva egyrészt képes a vállalat legígéretesebb fejlesztési irányainak a meghatározására, másrészt ezen irányokat valamely plauzibilis mérce igénybevételével szemléletesen be is mutatja.”