1999

Bayer József és Czakó Erzsébet 1999-es írásában a globalizálódó világgazdaságban a vállalatok előtt álló stratégiai választások között segít eligazodni. A cikk tanulságai között a következőket fogalmazták meg a szerzők: 

“Az eddigiekben elsősorban a globális iparágakban működő, nagy multinacionális vállalatokra összpontosítottunk. A globalizálódó világgazdasági környezet, a globális iparágak sokasodása azonban alapvetően érinti azokat a vállalatokat is, amelyek a magyar gazdaságban kis versenytársként vannak jelen hazai és nemzetközi piacokon, iparáguk azonban nem tekinthető globálisnak. Ennek alapvető oka a magyar gazdaság méretére és külgazdasági szempontból nagyfokú nyitottságára vezethető vissza. A hogyanok megválaszolásához a globális vállalati működést lehetővé tevő és serkentő tényezőket érdemes sorra venni, és megnézni, hogy ezek hogyan módosítják a vállalati működést. A globalizációt mozgató tényezők közül hármat emelünk ki: 

  • makrogazdasági tényezőként a piacok liberalizálását és deregulációját, 
  • a technológiai fejlődést, ahonnan az információs technológia térhódítása és fejlődése kiemelkedik, 
  • a vállalati termelési tényezők növekvő mobilitását (pl. a telephely áthelyezés időigényének csökkenése). 

Ezek a tényezők a vállalatok számára négy területen hoztak és hoznak jelentős változást: a verseny, a stratégiai vezetés, a működés, és a tanulás (szervezeti és egyéni) vonatkozásában.” 

Bayer József - Czakó Erzsébet (1999): A stratégiai vezetés sajátosságai a globalizáció közepette. Vezetéstudomány, 30(2) p. 14-24. 

https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/5073