1977

Chikán Attila első Vezetéstudomány cikke 1977-ben jelent meg, a II. Ipargazdasági Tudományos Konferencián elhangzott előadása nyomán. A szerző itt újszerű tudományos megközelítésben tárgyalja a vállalati újratermelési folyamatban megjelenő tartalékokat – kapacitástartalékokat, munkaerőtartalékokat és készleteket – és összegzésül a következőket fogalmazza meg: 

“Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a tartalékok problémáinak vizsgálata rendkívül sok kitekintésre ad alkalmat a vállalati gazdálkodás, illetve a gazdaságirányítás közgazdasági kérdéseire. Igen lényegesnek érezzük tehát a rendszerszemlélet következetes alkalmazását; s ennek segítségével annak igazolását mind a központi irányítás, mind a vállalati vezetés számára, hogy az általunk tárgyalt egyes tartaléktípusok között törvényszerű összefüggések vannak a vállalati rendszerben, s ezen összefüggések feltárása segítségünkre lehet sokszor távolinak tűnő területek problémáinak feltárásában, illetve mélyebb megértésében.” 

Chikán Attila (1977): A vállalati erőforrás-tartalékok néhány kérdése. Vezetéstudomány, 8(5) p. 44-50.