1970

Az első évfolyam több releváns nemzetközi forrásra igyekezett felhívni a hazai szakmai közönség figyelmét, elsősorban (vezető)képzési témakörben – ebből hoztunk egy példát, ahol a német cikk a vezető felelősségét hangsúlyozza a beosztottjai továbbképzése kapcsán: 

„Karbe, L.: Jeder Leiter ist für die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeite verantwortlich. (Minden vezető felelős a munkatársainak képzéséért és továbbképzséért). Die Wirtschaft. 25. kötet 11. szám. 1970. p. 4-5. 

A vezető köteles a munkatársait vezetői tevékenységbe bevonni, és fejlődésüket ezzel elősegíteni. A beosztottak képzésének beillesztése a vezetői munkaprogramba az egyik legeredményesebb formája a vállalaton belüli képzésnek és továbbképzésnek. A berlini „Október 7” Szerszámgép Kombinátban 1969-ben egy 100 tagú munkacsoport gazdasági modellt dolgozott ki távlati tervekre, s ezzel kapcsolatban az oktatás megtervezésére is. Az oktatást területileg szervezik: Berlinben, Karl-Marx-Stadt-ban és Magdeburgban oktatási központok létesültek a kombinát technikailag fejlett üzemegységei mellett. Az alapelv az, hogy a kádermunka nem csak a személyzeti osztály dolga; a kombinát minden üzemegysége kidolgozza oktatási- és továbbképzési tervét éves programokra lebontva. Megoldatlan még a többműszakban dolgozók oktatása.” 

VI. Korszerű képzési módszerek és technikai eszközök. Vezetőképzés, 1(1), 1970. p. 74-76.