1990

Az egyes menedzsment szakterületeket összekapcsoló, köztük hidat építő cikkek sem ritkák a Vezetéstudományban - ilyen Osman Péter 1990-es cikke is: 

“Az innovációnak a gazdasági, szociális és környezeti jólét megteremtésében és növelésében központi jelentősége van. Tény ugyanakkor, hogy növekvő szükségességével párhuzamos alkalmazásának nehézségei is egyre számottevőek. E nehézségek - gátló tényezők sorában a tanulmány hangsúlyosan foglalkozik az infláció jelentőségével, a szemléleti korlátokkal terhelt financiális politikával, a beruházási bizonytalansággal-bizalmatlansággal, valamint a torz jövedelemviszonyok káros szerepével. Szerző határozott és meggyőzően alátámasztott véleménye, hogy az akadályok e dzsungeléből, csak a “pénzt pénzzel lehet csinálni...” felismeréshez való következetes ragaszkodással, s ezen vezérelv lépésenkénti gyakorlati megvalósításával lehet kikeveredni.” 

Osman Péter (1990): Innovációról gazdasági vezetőknek - Az innováció gátló tényezői - a rút pénzügyek. Vezetéstudomány, 21(1) p. 17-26.