A sportgazdaságtani kutatások nemzetközi és hazai fejlődése

Authors

  • Krisztina András Corvinus University of Budapest
  • Zsolt Havran Corvinus University of Budapest
  • Attila Kajos Corvinus University of Budapest
  • Miklós Kozma Corvinus University of Budapest
  • Tünde Máté Corvinus University of Budapest
  • Ágnes Szabó Corvinus University of Budapest

Keywords:

sportgazdaságtan, sportmenedzsment, sporttudomány, tartalomelemzés

Abstract

Tanulmányunk célja, hogy bemutassa a sportgazdaságtan fejlődését az elmúlt évtizedekben. A szakirodalmi összefoglalóban ismertetjük e nemzetközi szinten is fiatal tudományterület önállóvá válásának és fejlődésének mérföldköveit, nemzetközi és hazai vonatkozásban, valamint tisztázzuk a fogalmi kérdéseket, különbözőségeket is. Szekunder kutatásunk során a 2003 és 2018 közötti hazai sportgazdaságtani szakirodalmat dolgozzuk fel, tudományos cikkeken végzünk tartalomelemzést. A magyarországi kiadású sporttudományi folyóiratok menedzsment megközelítésű, illetve a gazdálkodástudományi fókusszal rendelkező folyóiratok sportgazdasághoz kapcsolódó cikkeit dolgozzuk fel meghatározott szempontok szerint. Megvizsgáljuk, hogy mely területek kaptak kevesebb figyelmet a hazai szakirodalomban a nemzetközihez képest. Külön figyelmet fordítunk a Chikán-i vállalatgazdaságtani fogalomkörök használatára, azonosítására. Eredményeink hiánypótló módon megmutatják, mely folyóiratok, szerzők és sportgazdaságtani kutatási területek váltak meghatározóvá.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abeza, G., O’Reilly, N., Séguin, B., & Nzindukiyimana, O. (2015). Social media scholarship in sport management research: A critical review. Journal of Sport Management, 29(6), 601-618. doi:10.1123/jsm.2014-0296

Ács, P. (2007): A magyar sport területi versenyképességének helyzetfeltáró empirikus vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, PTE, Pécs

Ács, P. – Hécz, R. - Paár, D. – Stocker, M. (2011): A fittség (m)értéke; Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. július–augusztus 689–708.

András, K. (1996): Sportfinanszírozás Magyarországon. BKE diplomadolgozat, Budapest

András, K., Kozma M., Kynsburg Z., Rohony, Á. (2000): Üzleti elemek a labdarúgásban. ISM-kutatás zárótanulmánya, Budapest

András, K. (2003): Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján. Doktori (PhD) értekezés, BKÁE, Budapest

András, K. (2004). A hivatásos labdarúgás piacai. Vezetéstudomány különszám.

Andreff, W. – Szymanski, S. (2006): Handbook on the economics of sport. Edward Elgar Publishing Inc., UK doi:10.4337/9781847204073

Babiak, K., Thibault, L., & Willem, A. (2018). Mapping Research on Interorganizational Relationships in Sport Management: Current Landscape and Future Research Prospects. Journal of Sport Management, 32(3), 272-294. doi:10.1123/jsm.2017-0099

Chelladurai, P. (2005). Managing Organizations. For Sport and Physical Activity. A Systems Perspective. 2 ed. Scottsdale: Holcomb Hathaway

Chelladurai, P. (1994). Sport management: Defining the field. European Journal of Sport Management, 1, 7–21.

Costa, C. A. (2005). The status and future of sport management: A Delphi study. Journal of Sport Management, 19(2), 117-142. doi:10.1123/jsm.19.2.117

Cunningham, G. B., Fink, J. S., & Doherty, A. (2016). Developing theory in sport management. Routledge handbook of theory in sport management, 3-8. doi:10.4324/9781315753461-1

Dénes, F. (1998a): A futball eladásának közgazdasági alapjai. Marketing-Menedzsment, 1998/3. 9-17.

Dénes, F. (1998b): A futball eladása a közönségnek. Marketing-Menedzsment, 1998/5. 59-63.

Dénes, F. – Misovicz, T. (1994): Bevezetés a sportökonómiába. Vezetéstudomány, 25(3), 57-61.

Fielding, L. W., Pitts, B. G., & Miller, L. K. (1991). Defining quality: Should educators in sport management programs be concerned about accreditation?. Journal of Sport Management, 5(1), 1-17.t

Filo, K., Lock, D., & Karg, A. (2015). Sport and social media research: A review. Sport management review, 18(2), 166-181.

doi:10.1016/j.smr.2014.11.001

Géczi Gábor (2006): A sportirányitás szerepe a jégkorong sportág fejlesztésében, Kalokagathi, 2006, 1-2. sz. 181-187 p.

Géring, Z. (2014). Tartalomelemzés: A virtuális és a'valós' világ határán. Egy vállalati honlap-elemzés bemutatása. Kultúra és Közösség, 4-5., 9-24

Gwet, K. L. (2014) "Handbook of Inter-Rater Reliability (4th Edition)

Hayes, A. F., & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard

reliability measure for coding data. Communication Methods and Measures, 1, 77-89. doi:10.1080/19312450709336664

Herring, Susan C. (2010) Web Content Analysis: Expanding the Paradigm. In Hunsinger, J.Allen, M. – Klastrup, L. eds. Th e International Handbook of Internet Research. Springer doi:10.1007/978-1-4020-9789-8_14

Kassay, L. (1998): A szponzorok és reklámozók kiszolgálása. Marketing-Menedzsment, 1998/3. 25-27.

Kozma, M. (2000): Érték a labdarógásban. BKE diplomadolgozat, Budapest

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Thousand Oaks, CA: Sage.

Martin, S. A., & Assenov, I. (2012). The genesis of a new body of sport tourism literature: A systematic review of surf tourism research (1997–2011). Journal of Sport & Tourism, 17(4), 257-287.

Misovicz, T. szerk. (1994): A sport társadalmi környezete. Sportszociológiai szöveggyűjtemény, AULA Kiadó Budapest

Misovicz ,T. (1997): Mi megy a tévében? A sportműsorok átváltozása. Jel-Kép 1997/1. 23-33.

Mondello, M. J., & Pedersen, P. M. (2003). A content analysis of the Journal of Sports Economics. Journal of Sports Economics, 4(1), 64-73. doi:10.1177/1527002502239659

Mullin, B.J. (1980). Sport management: The nature and utility of the concept. Arena Review, 4(3), 1-11.

Nagy, P. (1995): Bevezetés a professzionális sport közgazdaságtanába. In.: Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. BKE Jubileumi Konferencia 1995, Budapest, I. kötet 488-493.

Nagy, P. (1996): A sport és a rekreáció közgazdaságtana. Oktatási segédanyag, BKE, Budapest

Nassm.com (é.n.): Purpose and History https://www.nassm.com/NASSM/Purpose 2019.04.05.

Paár, D. (2013): A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata. Doktori (PhD) értekezés, Nyugat-Magyarországi

Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Sopron

Parkhouse, B. L., Ulrich, D. O., & Soucie, D. (1982). Research in sport management: A vital rung of this new corporate ladder. Quest, 34(2), 176-186. doi:10.1080/00336297.1982.10483776

Paton, G. (1987). Sport management research—What progress has been made?. Journal of Sport Management, 1(1), 25-31. doi:10.1123/jsm.1.1.25

Peachey, J. W., Zhou, Y., Damon, Z. J., & Burton, L. J. (2015). Forty years of leadership research in sport management: A review, synthesis, and conceptual framework. Journal of Sport Management, 29(5), 570-587. doi:10.1123/jsm.2014-0126

Peetz, T. B., & Reams, L. (2011). A Content Analysis of Sport Marketing Quarterly: 1992-2011. Sport Marketing Quarterly, 20(4).

Pitts, B. G. (2016). Examining the sport management literature: Content analysis of the International Journal of Sport Management. International Journal of Sport Management, 17(2), 1-21.

Pitts, B. (2002). Examining sport management scholarship: An historical review of the Sport Marketing Quarterly.

Pitts, B. G. (2001). Sport management at the millennium: A defining moment. Journal of Sport Management, 15(1), 1-9. doi:10.1123/jsm.15.1.1

Pitts, B., & Pedersen, P. M. (2005). Examining the body of knowledge in sport management: A content analysis of the Journal of Sport Management.

Pitts, B. G., & Stotlar, D. K. (2007). Fundamentals of sport marketing (3rd ed.). Fitness information technology.

Fielding, L. W., Pitts, B. G., & Miller, L. K. (1991). Defining quality: Should educators in sport management programs be concerned about accreditation?. Journal of Sport Management, 5(1), 1-17.

Quarterman, J., Pitts, B., Jackson, E. N., Kim, K., & Kim, J. (2005). Statistical data analysis techniques employed in Sport Marketing Quarterly: 1992 to 2004.

Rohony, Á. (2000): Futball, üzlet, tőzsde. BKE diplomadolgozat, Budapest

Schulenkorf, N., Sherry, E., & Rowe, K. (2016). Sport for development: An integrated literature review. Journal of Sport Management, 30(1), 22-39. doi:10.1123/jsm.2014-0263

Seprényi, G. (1998): Cégérték és profi futball. BKE diplomadolgozat, Budapest

Shapiro, D. R., & Pitts, B. G. (2014). What little do we know: Content analysis of disability sport in sport management literature. Journal of Sport Management, 28(6), 657-671. doi:10.1123/jsm.2013-0258

Shilbury, D. (2011). A bibliometric analysis of four sport management journals. Sport Management Review, 14(4), 434-452.

Slack, T. (1996): From the Locker Room to the Board Room: Changing the Domain of Sport Management, Journal of Sport Management, 10(1), 97-105. doi:10.1123/jsm.10.1.97

Stocker, M. (2012): Tudás-intenzív vállalatok értékteremtése – A hivatásos magyar sportvállalatok esete. Doktori (PhD) értekezés (műhelyvitára bocsátott változata), BCE, Budapest

Stewart, B., Smith, A., & Nicholson, M. (2003). Sport consumer typologies: A critical review. Sport Marketing Quarterly, 12(4), 206-216.

Szabados, G. (2002): Professzionális labdarúgóklubok stratégiai szemléletű vezetése. BKE diplomadolgozat, Budapest

Szabó, Á. (2011): Milyen értéket teremt a szabadidősport és mi a kapcsolata a versenyképességgel? Vezetéstudomány Mozaikok az üzleti szféra versenyképességéről XLII. évfolyam, 2011. 1. különszám, p. 24-37.

Szabó, Á. (2012): A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, Budapest

Urbán, Á. (2000): Les, avagy kik nézik Magyarországon a futball-közvetítéseket. Jel-Kép 2000/3. 23-36.

Torkildsen, G. (1992). Leisure and recreation management (3rd ed.). London: Spon.

Zeigler, E. F. (1987). Sport management: Past, present, future. Journal of Sport Management, 1(1), 4-24.

Published

2019-12-09

How to Cite

András, K., Havran, Z., Kajos, A., Kozma, M., Máté, T., & Szabó, Ágnes. (2019). A sportgazdaságtani kutatások nemzetközi és hazai fejlődése. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/354

Issue

Section

Articles