Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.05

Kulcsszavak:

interim menedzsment, interjútechnika, kvalitatív elemzés, tudásmenedzsment, tudásszerzés, tudásmegosztás

Absztrakt

A tudásmenedzsment kifejezetten kritikus lépése a tudásszerzés és megosztás, mely a hiányzó tudás pótlását hivatott szolgálni, a magasabb szintű szervezeti teljesítmény elérése érdekében. A szervezeti gyakorlat egyre több esetben fordul olyan megoldásokhoz, melyek külső forrásra támaszkodva szerzik be a szükséges tudást. Ezek közül egy lehetséges megoldás az interim menedzserek igénybevétele. E kvalitatív kutatás célja egy saját modell logikáját felhasználva azonosítani azokat a fázisokat, melyekben a tudásmenedzsment-folyamat és az interim menedzser tevékenysége összekapcsolódik. A szerzők strukturált mélyinterjú segítségével gyűjtöttek információt, melyet NVivo 12 program segítségével értékeltek ki. Az eredmény azt mutatja, hogy a tudásátadás és fejlesztés csak együttműködés esetén valósul meg, tudásgenerálás akkor, ha van közös gondolkodás, míg tudásfejlesztés azáltal, hogy összetett problémákat az egyéneknek egyedül kell megoldaniuk. A sikeres tudásátadás (és annak beépülése a szervezeti memóriába) feltétele minden esetben a megbízó és az interim menedzser között kialakuló bizalom. Az interim menedzser szükség esetén képes ellátni a tudásmenedzsment-folyamat valamennyi lépésének feladatait.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Andrea Bencsik, Pannon Egyetem

Egyetemi tanár

Zsuzsanna Gódány, Selye János Egyetem

Egyetemi adjunktus

Márta Máthé, Interim Kft.

Vezető tanácsadó

Hivatkozások

Baksa, M. & Bader, N. (2020). Prerequisites of AdviceSeeking and Knowledge Sharing Analysis of an Organizational Knowledge Network. Vezetéstudomány, 51(1), 32-45. https://doi.org/10.14267/Veztud.2020.01.03

Bacsur, K. & Boda, Gy. (2010). Személyügyi kontrolling, Budapest: Boda & Partners Kft.

Bencsik, A., Tóbiás Kosár, S. & Machová, R. (2018). Corporate Culture in Service Companies that Support Knowledge Sharing. Journal of Tourism and Services, 9(16), 1-13. https://doi.org/10.29036/jots.v9i16.41

Bencsik, A. & Juhász, T. (2016). A mentori gyakorlat magyar és szlovák szervezetekben (empirikus kutatás alapján). Tayor Gazdálkodás-és szervezéstudományi folyóirat, 8(3), 20-27.

Bencsik, A. & Tóbiás Kosár, S. (2016). Tudásmenedzsment. Komárno: SJE Kiadó.

Bencsik, A., Juhász, T., & Poór, J. (2017). Tudásmenedzsment és tudástranszfer a HRMben empirikus vizsgálatok tükrében. Marketing és Menedzsment, 51(4), 1-14. https://journals.lib.pte.hu/ index.php/mm/article/view/862/733

Bencsik, A. (2015). A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Berke, Sz. (2010): Az életkerék és a TLS életstílusmodell szerepe a személyes hatékonyságban. In Lifelong, Learning Magyarország Alapítvány (eds.), Tanulás, tudás, gazdasági sikerek avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében (pp. 357-359). Győr: Lifelong Learning Magyarország Alapítvány.

Bruns, J. & Kabst, R. (2005). Interim-Management: A Paradox for Leadership Research? Management Revue, 16(4), 511-524. https://doi.org/10.5771/0935-9915-2005-4-512

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework. San Francisco: JosseyBass.

Chikán, A. (2008). Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula Könyvkiadó.

Csillag, S., Csizmadia, P., Hidegh, A. & Szászvári, K. (2020). Is Small Beautiful? Learning and Development at Small Enterprises. Vezetéstudomány, 51(1), 2-16. https://doi.org10.14267/Veztud.2020.01.01

Csedő, Z., Zavarkó, M. & Sára, Z. (2019). Tudásmenedzsment és stratégiai kettős képesség – Felsővezetői döntések elemzése az innovációs stratégia megvalósítása során. Vezetéstudomány, 50(3), 36-49. https://doi.org:10.14267/VEZTUD.2019.03.04

Davenport, T.H. & Prusak, L. (2001). Tudásmenedzsment. Budapest: Kossuth Kiadó.

Elenbaas, A., Kolb, D. Marzolf, T., Melanson-Arnold, M. & Pfrimmer, D.M. (2017). Navigating interim management roles: From peer to leader and back, Nursing Management, 48(6), 46-51. https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000516490.66426.50

Farkas, F. (2013). Változásmenedzsment elmélete és gyakorlata. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Filosofova, T. & Karzunke, I. (2014). A New Tool to Enhance a Company’s Competitive Performance Under Current Global Instability. In International Relations 2014: Contemporary Issues of World Economics and Politics (pp. 155-159). Bratislava: Publishing House Ekonóm.

Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2005). Research methods in business studies: A practical guide. London: Prentice Hall, Pearson.

Gholami, M. H., Asli, M. N., Nazari-Shirkouhi,S., & Noruzy, A. (2013). Investigating the Influence of Knowledge Management Practices on Organizational Performance: An Empirical Study. Acta Polytechnica Hungarica, 10(2), 205-216. https://doi.org/10.12691/jbms-4-4-2

Gross, H. & Bohnert, R. (2012). Interim Management: Den Unternehmenswandel erfolgreich gestalten – mit Managern auf Zeit. München: Verlag Vahlen.

Gyökér, I. & Finna, H. (2013). Modern irányzatok az emberierőforrás-menedzsmentben: oktatási segédanyag a BME Vezetés és szervezés MSc hallgatók számára. Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

Haslberger, A. (2007). Interim Management and Strategic Staffing – Exploratory Evidence from the UK. Paper presented at the EIASM 22nd Workshop on Strategic Human Resource Management, Brussels, April 19-20, 2007. [online] Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.490.2603&rep=rep1&type=pdf.

Heinrich, C. (2017). Interim management from the principal agent approach. Hesse, Germany: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Högman, E., & Pontusson, Ch. (2015). Interim Management & Organisational Learning (PhD dissertation). Stockholm School of Economics, Stockholm.

Hungarian Interim Management (2008). Az interim menedzsment Magyarországon. Kutatás és elemzés a magyarországi interim menedzsment piacról – 2008. [online] Retrived from http://www. interimmanagement.hu/docs/kutatas.pdf

Inkson, K., Heising, A. & Rousseau, D.M. (2001). The interim manager: Prototype of the 21st-century worker? Human Relations, 54(3), 259-284. https://doi.org/10.1177/0018726701543001

Institute of Interim Management (2014). Retrived from https://www.iim.org.uk/Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation. Harlow: Pearson Education.

Mayr, A. (2017). The contribution of interim management to corporate success. a theoretical and practical analysis. Wiesbaden, Germany: Springer Fachmedien. Miles, M. B. & Huberman, M. A. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.

Minto, M. (2006). Interim Manager as a Value Generator. Jorunal of Medicin Marketing, 6(2), 151-152. https://doi.org/10.1057/palgrave.jmm.5050029

Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba, and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33(1), 5-34. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(99)00115-6

Nordic Interim (2013). Interim Management Trend Update 2013 – Executives online, NL, Nordic Interim Analysis: Nordic Interim Customer Interviews 2013. [online] Retrieved from https://www.nordicinterim.com

Polanyi, M. (2009). The Tacit Dimension. Chicago: University of Chicago Press.

Poór, J. (2010). Az emberi erőforrás menedzsment külső szolgáltatói. In J. Poór (eds.), Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv: Rendszerek és alkalmazások (pp. 95-126). Budapest: Complex Kiadó.

Poór, J., Juhász, T., Machová, R., Bencsik, A., & Bilan, S. (2018). Knowledge management in human resource management: Foreign-owned subsidiaries’ practices in four CEE countries. Journal of International Studies, 11(3), 295-308. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2018/11-3/23

Probst, G., Raub,S. & Romhardt, K. (2006). Wissen Managen, Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen. Wiesbaden: Gabler GmbH.

Raisch, S., Probst, G. & Gomez, P. (2010). Wege zum Wachstum. Wie Unternehmen nachhaltig profitables Wachstum erzielen. Wiesbaden: Gabler/SGO.

Ratten, V. & Suseno, Y. (2006). Knowledge development, social capital and alliance learning. The International Journal of Educational Management, 20(1), 60-72. https://doi.org/10.1108/09513540610639594

Russam, C.M. (2005). Flexible resourcing: the strategic case for interim management. Strategic Change, 14(3), 157-163. https://doi.org/10.1002/jsc.701

Schechowiz, R. & Sumilo, E. (2019). Interim Managers in the CFO Role in Medium-sized Companies: Literature Overview, Conceptual Approach, and Empirical Study. International Journal of Business and Economic Affairs, 4(2), 58-76 https://doi.org/10.24088/IJBEA-2019-42002

Smidt, G., Hout, E., & Burger, Y. (2006). Leadership in organisational change. Rules for successful hiring in interim management. Journal of Change Management, 6(1), 35-51. https://doi.org:10.1080/14697010600578601

Špánik, M. & Jacková, J. (2010). Interim manažment a možnosti jeho využitia pri zavádzaní znalosti v organizácii. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie, Zborník príspevkov z II. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Sterneck, R. S. (2018). Interim Management and Organizational Support: Applications for the Human Resource Professional, European Journal of Marketing and Economics, 1(1), 146-154. http://dx.doi.org/10.26417/ejme.v1i1.p146-154

Stéber, A. & Kereszty, O (2016). A tudásmenedzsment a munkahelyi tanulásban. Neveléstudomány: Oktatás Kutatás Innováció, 2016(4), 20-30. https://doi.org/10.21549/NTNY.16.2016.4.2

SMW survey IM (2016). Who the interim managers are and what they do? [online] Retrieved from https:// alphamanagement.eu/wp-content/uploads/2017/03/ SMW_Survey_pp_2016.pdf

Szeiner, Zs., Mura, L., Horbulák, Zs. & Poór, J. (2020). Menedzsmenttanácsadási trendek a szomszédos szlovákiában – Globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány, 51(1), 71-82. https://doi.org:10.14267/VEZTUD.2020.01.06

Wichard, G.M. (1994). Interim-management, stereotypen versus werkelijkheid. Overheidsmanagement, 1994(9), 204–207.

Zehir, C. & Yavuz, M. (2014). A Field Research on Organizational Learning, Crisis Management, Capability and Firm Performance. International Journal of Research in Business and Social Science, 3(3), 1-17. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v3i3.105

##submission.downloads##

Megjelent

2021-02-09

Hogyan kell idézni

Bencsik, A., Gódány, Z., & Máthé, M. (2021). Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(2), 47–59. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.05

Folyóirat szám

Rovat

FFISC Best Paper