Új lendület a PLS-SEM alkalmazásában az üzleti kutatások terén

Avagy hazai helyzetkép, szószedet és a módszertani korlátok feloldása

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.01

Kulcsszavak:

SEM, strukturális egyenletek modellezése, kutatói hálózat

Absztrakt

A strukturális egyenletek módszere (SEM) népszerű többváltozós elemzési eszköz a marketingkutatások területén, mivel látens változók és a közöttük lévő kapcsolatok feltárását teszi lehetővé. A módszer két fő iránya a varianciaalapú (PLS) és a kovarianciaalapú (CB) megközelítés mostanra egyenrangú elemzési módszerek a nemzetközi publikációkban, köszönhetően a PLS-SEM utóbbi évekbeli fejlesztésének. Jelen publikáció módszertani célja, hogy a PLS-SEM alkalmazásával kapcsolatos módszertani korlátokat feloldja, valamint a hazai elterjedést egységes magyar nyelvű fogalomkészlet megalkotásával segítse. A cikk második fele a 2016-2020 között megjelent, SEM-módszert alkalmazó hazai tudományos üzleti publikációkat vizsgálja. Elsőként a megjelent cikkek megoszlása és tematikája kapcsán kiderült, hogy a magasabb MTA-besorolású publikációk nagyobb arányban jelentetnek meg SEM-módszertannal dolgozó írásokat. Másodikként a választott SEM-módszertan és az alkalmazott elemző szoftver kapcsán fény derült arra, hogy több publikációban nem definiálták az alkalmazott eszközt. Harmadikként a kutatói hálózat ábrázolása megmutatta, hogy néhány tudományos közösség munkálkodik a SEM módszertanát alkalmazva.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ildikó Kemény, Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docens

Zsuzsanna Kun, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD hallgató

Judit Simon, Budapesti Corvinus Egyetem

emerita professzor

Nikoletta Kulhavi, Budapesti Corvinus Egyetem

mesterszakos hallgató

Jörg Henseler, Twente Egyetem

egyetemi tanár

Hivatkozások

Babin, B. J., Hair, J. F., & Boles, J. S. (2008). Publishing Research in Marketing Journals Using Structural Equation Modeling. Journal of Marketing Theory and Practice, 16(4), 279–286. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679160401

Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2020). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. Information & Management, 57(2), 103168. https://doi.org/10.1016/j.im.2019.05.003

Beran, R., & Srivastava, M. (1985). Bootstrap tests and confidence regions for functions of a covariance matrix. The Annals of Statististics, 13(1), 95-115. https://doi.org/10.1214/aos/1176346579

Bollen, K. A. (1989). A New Incremental Fit Index for General Structural Equation Models. Sociological Methods & Research, 17(3), 303–316. https://doi.org/10.1177/0049124189017003004

Cole, D. A., Maxwell, S. E., Arvey, R., & Salas, E. (1993). Multivariate group comparisons of variable systems: MANOVA and structural equation modeling. Psychological Bulletin, 114(1), 174–184. https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.1.174

Diamantopoulos, A., Riefler, P., & Roth, K. P. (2008). Advancing formative measurement models. Journal of Business Research, 61(12), 1203–1218. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.01.009

Dijkstra, T. K. (2017). A Perfect Match Between a Model and a Mode. In H. Latan & R. Noonan (Eds.), Partial Least Squares Path Modeling (pp. 55–80). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64069-3_4

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2011). Linear indices in nonlinear structural equation models: Best fitting proper indices and other composites. Quality & Quantity, 45(6), 1505–1518. https://doi.org/10.1007/s11135-010-9359-z

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015a). Consistent and asymptotically normal PLS estimators for linear structural equations. Computational Statistics & Data Analysis, 81, 10–23. https://doi.org/10.1016/j.csda.2014.07.008

Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015b). Consistent Partial Least Squares Path Modeling. MIS Quarterly, 39(2), 297–316. https://doi.org/10.25300/MISQ/2015/39.2.02

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.2307/3151312

Franke, G., & Sarstedt, M. (2019). Heuristics versus statistics in discriminant validity testing: A comparison of four procedures. Internet Research, 29(3), 430–447. https://doi.org/10.1108/IntR-12-2017-0515

Füstös, L. (2009). A sokváltozós adatelemzés módszerei. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézete Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye (TEAM). Guttman, L. (1945). A basis for analyzing test-retest reliability. Psychometrika, 10(4), 255–282. https://doi.org/10.1007/BF02288892

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, mirror on the wall: A comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(5), 616–632. https://doi.org/10.1007/s11747-017-0517-x

Hair, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 107–134. https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152. https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202

Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 414–433. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0261-6

Hancock, G. R., Lawrence, F. R., & Nevitt, J. (2000). Type I Error and Power of Latent Mean Methods and MANOVA in Factorially Invariant and Noninvariant Latent Variable Systems. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 7(4), 534–556. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0704_2

Henseler, J. (2012). Why generalized structured component analysis is not universally preferable to structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 402–413. https://doi.org/10.1007/s11747-011-0298-6

Henseler, J. , Dijkstra, T. K., Sarstedt, M., Ringle, C. M., Diamantopoulos, A., Straub, D. W., Ketchen, D. J., Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Calantone, R. J. (2014). Common Beliefs and Reality About PLS: Comments on Rönkkö and Evermann (2013). Organizational Research Methods, 17(2), 182–209. https://doi.org/10.1177/1094428114526928

Henseler, J. (2017). Bridging Design and Behavioral Research With Variance-Based Structural Equation Modeling. Journal of Advertising, 46(1), 178–192. https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1281780

Henseler, J. (2018). Partial least squares path modeling: Quo vadis? Quality & Quantity, 52(1), 1–8. https://doi.org/10.1007/s11135-018-0689-6

Henseler, J. (2021). Composite-based structural equation modeling: Analyzing latent and emergent variables. London: The Guilford Press.

Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. Industrial Management & Data Systems, 116(1), 2–20. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8

Hwang, H., & Takane, Y. (2004). Generalized structured component analysis. Psychometrika, 69(1), 81–99. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02295841.pdf

Iacobucci, D. (2009). Everything you always wanted to know about SEM (structural equations modeling) but were afraid to ask. Journal of Consumer Psychology, 19(4), 673–680. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.09.002

Kazár K. (2014). A PLS-útelemzés és alkalmazása egy márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára. Statisztikai Szemle, 92(1), 35–52. https://www.ksh. hu/statszemle_archive/2014/2014_01/2014_01_033.pdf

Kemény I., Kulhavi N., & Kun Zs. (2022). A távorvoslás igénybevételét befolyásoló tényezők a COVID-19 járvány miatti félelem tükrében. Statisztikai Szemle, 100(1), 7-43. https://doi.org/10.20311/stat2022.1.hu0007

Nagy Á., Kemény I., Szűcs K., Simon J., & Kehl D. (2019). A véleményformáló magatartás mint másodrendű látens változó modellezése PLS-alapú strukturális egyenletek módszerével. Statisztikai Szemle, 97(9), 827–854. https://doi.org/10.20311/stat2019.9.hu0827

Reinartz, W., Haenlein, M., & Henseler, J. (2009). An empirical comparison of the efficacy of covariancebased and variance-based SEM. International Journal of Research in Marketing, 26(4), 332–344. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2009.08.001

Rigdon, E. E. (2012). Rethinking Partial Least Squares Path Modeling: In Praise of Simple Methods. Long Range Planning, 45(5–6), 341–358. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2012.09.010

Rigdon, E. E., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2017). On Comparing Results from CB-SEM and PLS-SEM: Five Perspectives and Five Recommendations. Marketing ZFP, 39(3), 4–16. https://doi.org/10.15358/0344-1369-2017-3-4

Ringle, Sarstedt, & Straub. (2012). Editor’s Comments: A Critical Look at the Use of PLS-SEM in “MIS Quarterly.” MIS Quarterly, 36(1), iii-xiv. https://doi.org/10.2307/41410402

Sarstedt, M., Hair, J. F., Ringle, C. M., Thiele, K. O., & Gudergan, S. P. (2016). Estimation issues with PLS and CBSEM: Where the bias lies! Journal of Business Research, 69(10), 3998–4010. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.06.007

Sarstedt, M., Ringle, C. M., Henseler, J., & Hair, J. F. (2014). On the Emancipation of PLS-SEM: A Commentary on Rigdon (2012). Long Range Planning, 47(3), 154–160. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2014.02.007

Schuberth, F., Henseler, J., & Dijkstra, T. K. (2018). Confirmatory Composite Analysis. Frontiers in Psychology, 9, 2541. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02541

Shmueli, G., Ray, S., Velasquez Estrada, J. M., & Chatla, S. B. (2016). The elephant in the room: Predictive performance of PLS models. Journal of Business Research, 69(10), 4552–4564. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.049

Sijtsma, K. (2009). On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika, 74(1), 107–120. https://doi.org/10.1007/s11336-008-9101-0

Voorhees, C. M., Brady, M. K., Calantone, R., & Ramirez, E. (2016). Discriminant validity testing in marketing: An analysis, causes for concern, and proposed remedies. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(1), 119–134. https://doi.org/10.1007/s11747-015-0455-4

##submission.downloads##

Megjelent

2023-01-16

Hogyan kell idézni

Kemény, I., Kun, Z., Simon, J., Kulhavi, N., & Henseler, J. (2023). Új lendület a PLS-SEM alkalmazásában az üzleti kutatások terén: Avagy hazai helyzetkép, szószedet és a módszertani korlátok feloldása. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(1), 2–13. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.01.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok