Összemérni az összemérhetetlent?

Hallgatói tudományos diákköri teljesítmények értékelése az OTDK közgazdaságtudományi szekciójának tapasztalatai tükrében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.06

Kulcsszavak:

tehetséggondozás, felsőoktatás, Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), teljesítményértékelés, tudományos munka értékelése

Absztrakt

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) több ezer hallgató vesz részt 16, tudományterületenként szer­vezett szekcióban, tartalmilag és módszertanilag igen sokszínű pályamunkák bemutatásával. A kétévente megrendezett esemény versenyjelleggel is bír, szakmai tagozatonként csak egyetlen dolgozat érhet el első helyezést, így jelentős fele­lősség hárul az értékelési folyamat résztvevőire. A TDK a felsőoktatási tehetséggondozás kiemelt, hét évtizedes hagyományokkal rendelkező terepe, ahol fiatal kutatók próbálják ki magukat: többségük számára ez az első alkalom, amikor külső szakmai visszajelzést kaphatnak munkájukra, ennek milyensége befolyással lehet pályájukra, a kutatáshoz való vi­szonyukra. A szerzők elemzésükben az értékelés szerepét és kihívásait vizsgálják az OTDK jelenleg legnagyobb, Közgazdaságtudományi Szekciójának tapasztalatai alapján, az írásbeli bírálatokra fókuszálva. Kiemelik a bírálati folyamat jellemzőit más felsőoktatási, illetve kutatási/publikációs értékelési helyzetekhez képest, megfogalmazzák az értékeléssel kapcsolatos elvárásokat, rámutatnak a főbb kihívásokra és a folyamat fejlesztésének irányaira. A tanulságok a tehetséggondozáson túlmutatóan a tudományos, oktatói-kutatói pályán előforduló más értékelési szituációk jobbítását is segíthetik.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ágnes Wimmer, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Katalin Takácsné György, Óbudai Egyetem

Egyetemi tanár

László Koloszár, Soproni Egyetem

Egyetemi docens

Ariel Zoltán Mitev, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Bakacsi, Gy. (2017). Axiómák vagy kritériumok? Replika Csató László A harmadik bíráló bosszúja, avagy mire jók az axiómák című cikkére. Magyar Tudomány, 178(6), 746–571. http://www.matud.iif.hu/2017/06/16.htm

Bakacsi, Gy. & Zsidi, V. (2011). Közgazdaságtudományi Szekció. In Anderle Á. (szerk.), A magyar tudományos diákköri konferenciák története (1951-2011) (pp. 257- 276). Budapest: OTDT.

Cziráki Sz. & Szendrő P. (2012). Hat évtized, harminc OTDK – Változatlan célok, növekvő tekintély. Magyar Tudomány, 173(2), 235–244. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00098/pdf/mtud_2012_02_0235-0244.pdf

Csató, L. (2017a). A harmadik bíráló bosszúja, avagy mire jók az axiómák. Magyar Tudomány, 178(2), 219-223. http://www.matud.iif.hu/2017/02/11.htm

Csató, L. (2017b). Reflexiók Bakacsi Gyula vitairatára. Magyar Tudomány, 178(6), 751–754. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00165/pdf/EPA00691_mtud_2017_06_752-754.pdf

Farkas, F., Jarjabka, Á., Lóránd, B. & Bálint, B. (2013). Munkahelyi motivációk Magyarországon 2013-ban. Vezetéstudomány, 44(10), 12–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2013.10.02

Hercz, M. (2007). A pedagógiai értékelés gyakorlata. In Bábosik I., & Torgyik J. (szerk.), Pedagógusmesterség az Európai Unióban (pp. 191-215). Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.

Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 65(5), 109–120. https://hbr.org/2003/01/one-more-time-how-do-you-motivate-employees

Király, L. Gy. (1999). Teljesítménymérés és -értékelés a közigazgatásban. Vezetéstudomány, 30(7-8), 2-18.

Kovácsné Duró, A. (2004). Tanár szakos egyetemi hallgatók értékelési tudása és kompetenciái. Magyar Pedagógia, 104(2), 203-224. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Kovacsne%20Duro_MP1042.pdf

Koósné Török, E. (szerk.) (2021). A TDK vonzásában – 7 évtized, 35 OTDK. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Nagy, J. (2006). A korrekt értékelés alapjai. Iskolakultúra, 16(12), 83-98. http://real.mtak.hu/57254/1/EPA00011_iskolakultura_2006_12_083-098.pdf

OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága (2018). Szakmai és etikai irányelvek. https://otdt.hu/upload/files/1580112931_Szakmai_es_etikai_iranyelvek.pdf

OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága (2021). Hallgatói elégedettségi felmérés. (nem publikált bizottsági anyag)

OTDT (2021a). Központi felhívás. https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas

OTDT (2021b). A Közgazdaságtudományi Szekció felhívása. https://otdk.hu/szekciofelhivasok/kozgazdasagtudomanyi-szekcio

Simándi, Sz. (2016). A felsőoktatás pedagógiai-andragógiai módszertani kihívásai. In Fodorné, Tóth K. (szerk.), Tudás, Társadalom, Felelősség – Felsőoktatás és társadalmi felelősség: tudástranszfer partnerségi akciókban és elkötelezettségben (pp. 95-103). Budapest: MELLearN Felsőoktatási Hálózat az Életen Át Tartó Tanulásért Egyesület. http://mellearn.hu/wp-content/uploads/2015/06/mel- learn_kotet_2016.pdf

Sipos, N. (2016). A munkaelégedettség Herzberg-modelljének továbbfejlesztése a Frissdiplomások 2011- 2014 adatbázisok alapján. Vezetéstudomány, 47(12), 97-108. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.12.09

Takács, S., Csillag, S., Kiss, Cs. & Szilas R. (2012). Még egyszer a motivációról, avagy „hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most?” Vezetéstudomány, 43(2) 2–17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.02.01

Takácsné György, K. (2021). Konferenciazáró értékelés a 35. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójáról. OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága (belső anyag).

Takácsné György, K., Koloszár, L. & Wimmer, Á. (2021). Tehetséggondozás a tudományos diákköri mozgalom keretében – Hallgatói vélemények a Közgazdaságtudományi Szekcióban. Magyar Tudomány, 182(4), 527-540. https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.4.8

Interjú Szendrő Péterrel, az OTDT elnökével (2017). Hungarikum a felsőfokú tehetséggondozásban. https://tehetseg.hu/aktualis-interjuk/hungarikum-felsofoku-tehetseggondozasban

##submission.downloads##

Megjelent

2021-12-15

Hogyan kell idézni

Wimmer, Ágnes, Takácsné György, K., Koloszár, L., & Mitev, A. Z. (2021). Összemérni az összemérhetetlent? Hallgatói tudományos diákköri teljesítmények értékelése az OTDK közgazdaságtudományi szekciójának tapasztalatai tükrében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(12), 51–66. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok