Családi vállalatok professzionalizálódása

Szisztematikus szakirodalmi áttekintés

Szerzők

  • Zoltán Kárpáti Budapesti Corvinus Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.05

Kulcsszavak:

családi vállalkozás, professzionalizálódás, előnyök, nehézségek, multidimenzionális modell

Absztrakt

A családi vállalkozások elemzéséről szóló szakirodalmak száma az elmúlt években jelentősen megnövekedett, ezzel is mutatva a téma kiemelt jelentőségét. Egy nemzetgazdaság életében a családi vállalkozások előkelő helyet foglalnak el, mind a gazdasághoz való hozzájárulásukat, mind pedig az általuk megtermelt hozzáadott értéket tekintve. Kevesebb figyelem fordult azonban eddig a családi vállalkozások professzionalizálódására, és az ezzel kapcsolatos szakirodalom feltárására és bemutatására. A családi vállalkozások kontextusában a professzionalizálódás kezdetben nem jelentett mást, mint egy külső, nem családtag vezető felvételét. Azonban mára a professzionalizálódás jelentéstartalma kibővült, és egy multidi- menzionális modellé fejlődött. A tanulmány célja, hogy bemutassa a professzionalizálódással kapcsolatosan megjelent legfontosabb nemzetközi szakirodalmakat, és egy széles körű áttekintést adjon az eddig megjelent tanulmányokról. A szakirodalmi áttekintés elsősorban az elmúlt húsz évben és a hozzájuk szorosan kapcsolódó cikkek eredményeit összegzi.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Zoltán Kárpáti, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Astrachan, C., Waldkirch, M., Michiels, A., Pieper, T., & Bernhard, F. (2020). Professionalizing The Business Family Research Report The Five Pillars Of Competent, Committed, And Sustainable Ownership. Family Firm Institute.

Bogdány, E., Szépfalvi, A., & Balogh, Á. (2019). Hogyan tovább családi vállalkozások? - Családi vállalkozások utódlási jellemzői és nehézségei. Vezetéstudomány, 50(2), 72-85. https://doi.org/10.14267/ VEZ TUD.2019.02.06

Basco, R. (2013). The family’s effect on family firm per- formance: A model testing the demographic and es- sence approaches. Journal of Family Business Strategy, 4(1), 42-66. https://doi.org/10.1016/j.jf bs.2012.12.003

Brumana, M., Cassia, L., De Massis, A., Cruz, A. D., & Minola, T. (2015). Transgenerational professionalization of family firms: the role of next generation leaders. In P. Sharma, N. Auletta, R.-L. DeWitt, M. J. Parada, & M. Yusof, Developing Next Generation Leaders for Transgenerational Entrepreneurial Family Enterpris- es (pp. 99-126). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Camfield, C., & Franco, M. (2019). Professionalisation of the Family Firm and Its Relationship with Personal Values. The Journal of Entrepreneurship, 28(1), 144-288. https://doi.org/10.1177/0971355718810291

Chandler, A. (1977). The visible hand: the managerial revolution in American business. Cambridge, Mass.:- Belknap.

Chittoor, R., & Das, R. (2007). Professionalization of Management and Succession Performance—A Vital Linkage. Family Business Review, 20(1), 65-79. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00084.x

Chrisman, J. J., Chua, J. H., De Massis, A., Minola, T., & Vismara, S. (2016). Management processes and strategy execution in family firms: from ‘‘what’’ to ‘‘how’’. Small Business Economics, 47, 719-734. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9772-3

Chrisman, J. J., Chua, J. H., Le Breton - Miller, I., Miller, D., & Steier, L. P. (2018). Governance Mechanisms and Family Firms. Entreprenenurship Theory and Practice, 42(2), 171-186. https://doi.org/10.1177/1042258717748650

Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Bergiel, E. B. (2009). An Agency Theoretic Analysis of the Professionalized Family Firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 355-372. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00294.x

Craig, J., & Moores, K. (2005). Balanced Scorecards to Drive the Strategic Planning of Family Firms. Family Business Review, 18(2), 105-122. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2005.00035.x

Cromie, S., Stephenson, B., & Monteith, D. (1995). The Management of Family Firms: An Empirical Investigation. International Small Business Journal, 13(4), 11-34. https://doi.org/10.1177/0266242695134001

Csákné Filep J. (2012). Családi vállalkozások – fókuszban az utódlás (PhD-értekezés). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/660/1/Csakne_Filep_Judit_dhu.pdf

Daily, C. M., & Dollinger, M. J. (1992). An Empirical Examination of Ownership Structure in Family and Professionally Managed Firms. Family Business Review, 5(2), 117-136. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1992.00117.x

Daspit, J. J., Chrisman, J. J., Sharma, P., Pearson, A. W., & Long, R. G. (2017). A Strategic Management Perspective of the Family Firm: Past Trends, New Insights, and Future Directions. Journal of Managerial Issues, 29(1), 6-29. https://www.jstor.org/stable/45176532

De Kok, J.M.P., Uhlaner, L.M.& Thurik, A.R. (2006). Professional HRM Practices in Family Owned‐Managed Enterprises. Journal of Small Business Management, 44(3), 441-460. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2006.00181.x

De Massis, A., Di Minin, A., & Frattini, F. (2015). Family-Driven Innovation: Resolving the Paradox in Family Firms. California Management Review, 58(I.), 5-19. https://doi.org/10.1525/cmr.2015.58.1.5

Dekker, J. C., Lybaert, N., Steijvers, T., Depaire, B., & Mercken, R. (2013). Family Firm Types Based on the Professionalization Construct: Exploratory Research. Family Business Review, 26(1), 81-99. https://doi.org/10.1177/0894486512445614

Dekker, J., Lybaert, N., Steijvers, T., & Depaire, B. (2015). The Effect of Family Business Professionalization as a Multidimensional Construct on Firm Performance. Journal of Small Business Management, 53(2), 516- 538. https://doi.org/10.1111/jsbm.12082

Diéguez-Soto, J., Duréndez, A., García-Pérez-de-Lema, D., & Ruiz-Palomo, D. (2016). Technological, management, and persistent innovation in small and medium family firms: The influence of professionalism. Canadian Journal of Administrative Sciences, 33(4), 332-336. https://doi.org/10.1002/cjas.1404

Dyer, W. J. (1989). Integrating Professional Management into a Family Owned Business. Family Business Review, 2(3), 221-236. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1989.00221.x

Dyer, W. J. (2006). Examining the “Family Effect” on Firm Performance. Family Business Review, 19(4) 253-273. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00074.x

El Masri, T., Tekathen, M., Magnan, M., & Boulianne, E. (2017). Calibrating management control technologies and the dual identity of family firms. Qualitative Research in Accounting & Management, 14(2), 1-50. https://doi.org/10.1108/qram-05-2016-0038

Fang, H., Memili, E., Chrisman, J. J., & Penney, C. (2017). Industry and Information Asymmetry: The Case of the Employment of Non-Family Managers in Small and Medium-Sized Family Firms. Journal of Small Business Management, 55(4), 632-648. https://doi.org/10.1111/jsbm.12267

Fang, H., Memili, E., Chrisman, J. J., & Welsh, D. H. (2012). Family Firm’s Professionalization: Institutional Theory and Resource-Based View Perspectives. Small Business Institute Journal, 8(2), 12-34.

Flamholtz, E. G., & Randle, Y. (2007). Growing Pain - Transitioning from an Entrepreneurship to a Professionally Managed Firm. San Fransisco: Jossey-Bass.

Gedajlovic, E., Lubatkin, M. H., & Schulze, W. S. (2004). Crossing the Threshold from Founder Management To Professional Management: A Governance Perspective. Journal of Management Studies, 41(5), 899- 912. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00459.x

Gimeno, A., & Parada, M. J. (2014). Professionalization of the family business: decision-making domains. In P. Sharma, P. Sieger, R. S. Nason, A. C. González L., & K. Ramachandran, Exploring Transgenerational Entrepreneurship - The Role of Resources and Capabilities (pp. 42-62). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Gnan, L., & Songini, L. (2003). The Professionalization of Family Firms: The Role of Agency Cost Control Mechanisms. FBN Proceedings.

Gnan, L., & Songini, L. (2009). Women, Glass Ceiling, and Professionalization in Family SMEs. A Missed Link. Journal of Enterprising Culture, 17(4), 497-525. https://doi.org/10.1142/s0218495809000461

Gnan, L., Montemerlo, D., & Huse, M. (2015). Governance Systems in Family SMEs: The Substitution Effects between Family Councils and Corporate Governance Mechanisms. Journal of Small Business Management, 53(2), 355-381. https://doi.org/10.1111/jsbm.12070

Gomez-Meija, L. R., Cruz, C., Berrone, P., & De Castro, J. (2011). The Bind that Ties: Socioemotional Wealth Preservation in Family Firms. The Academy of Management Annals, 5(1), 653–707. https://doi.org/10.5465/19416520.2011.593320

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Hall, A., & Nordqvist, M. (2008). Professional Management in Family Businesses: Toward an Extended Understanding. Family Business Review 21(1), 51-69. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00109.x

Hart, C. (2018). Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination (SAGE Study Skills Series). London: Sage Publications.

Hiebl, M. R., & Mayrleitner, B. (2019). Professionalization of management accounting in family firms: the impact of family members. Review of Managerial Science, 13(5), 1037-1068. https://doi.org/10.1007/s11846-017-0274-8

Howorth, C., Wright, M., Westhead, P., & Allcock, D. (2016). Company metamorphosis: professionalization waves, family firms and management buyouts. Small Business Economics, 47(3), 803-817. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9761-6

Ibrahim, A., Soufani, K., & Lam, J. (2001). A Study of Succession in a Family Firm. Family Business Review, 14(3), 245-258. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2001.00245.x

Jorissen, A., Laveren, E., Martens, R., & Reheul, A.-M. (2002). Differences Between Family and Non-Family Firms - The impact of different research samples with in- creasing elimination of demographic sample differences. Working Papers 2002037, University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, Antwerp. https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/dc09b0/63bf83d9.pdf

Kása, R., Radácsi, L., & Csákné Filep, J. (2017). Családi vállalkozások Magyarországon. Working Paper Series(4). Budapest: BGE. https://budapestlab.hu/ wp-content/uploads/2018/04/WP-4-2017.pdf

Klein, S. B., & Bell, F.-A. (2007). Non-Family Executives in Family Businesses - A Literature Review. Electronic Journal of Family Business Studies 1(1), 19-37. Retrieved from https://www.jyu.fi/jsbe/en/entrepreneurship/ejfbs

Le Breton-Miller, I., & Miller, D. (2006). Why Do Some Family Businesses Out-Compete? Governance, Long Term Orientations, and Sustainable Capability. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), 731-746. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00147.x

Lien, Y.-C., & Li, S. (2013). Professionalization of Family Business and Performance Effect. Family Business Review, 27(4), 346-364. https://doi.org/10.1177/0894486513482971

Lin, S.-h., & Hu, S.-y. (2007). A Family Member or Professional Management? The Choice of a CEO and Its Impact on Performance. Corporate Governance: An International Review, 15(6), 1348-1362. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2007.00650.x

Madison, K., Daspit, J. J., Turner, K., & Kellermans, F. W. (2018). Family firm human resource practices: Investigating the effects of professionalization and bifurcation bias on performance. Journal of Business Re- search, 84(March), 327-336. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.021

Málovics, É., & Vajda, B. (2012). Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. In Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság (pp. 378-393). Szeged: JATEPress.

Martínez, J. I., Stöhr, B. S., & Quiroga, F. B. (2007). Family Ownership and Firm Performance: Evidence From Public Companies in Chile. Family Business Review, 20(2), 83-94. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00087.x

Miller, D., & Le Breton-Miller, I. (2006). Family Governance and Firm Performance: Agency, Stewardship, and Capabilities. Family Business Review, 19(1), 73-87. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2006.00063.x

Miller, D., Minichilli, A., & Corbetta, G. (2013). Is Family Leadership Always Benefical? Strategic Mangement Journal, 34(5), 553-571. https://doi.org/10.1002/smj.2024

Németh, K., & Németh, S. (2018). Professzionalizálódó családi vállalkozások Magyarországon. Prosperitas, 2018(3), 25–47. https://doi.org/10.31570/prosp _2018_03_2

Noszkay, E. (2017). Tapasztalatok a családi vállalkozások átörökítésének dilemmái kapcsán. Vezetéstudomány, 48(6-7.), 64-72. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.06.08

Öktem, Ö. Y., & Üsdiken, B. (2010). Contingencies Ver- sus External Pressure: Professionalization in Boards of Firms Affiliated to Family Business Groups in Late-Industrializing Countries. British Journal Of Management, 21(1), 115-130. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2009.00663.x

Parada, M. J., Nordqvist, M., & Gimeno, A. (2010). Institutionalizing the Family Business: The Role of Professional Associations in Fostering a Change of Values. Family Business Review, 23(4), 355-372. https://doi.org/10.1177/0894486510381756

Polat, G. (2020). Advancing the multidimensional approach to family business professionalization. Journal of Family Business Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JFBM-03-2020-0020

Randøy, T., Dibrell, C., & Craig, J. B. (2009). Founding Family Leadership and Industry Profitability. Small Business Economics, 32(4), 397-407. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9099-9

Rowley, J. & Slack, F. (2004). Conducting a literature review. Management Research News, 27(6), 31–39.

Salamonné Huszthy, A., (2006). Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése. Compe- titio, 5(1), 51-68. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/3

Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., Dino, R. N., & Buch- holtz, A. K. (2001). Agency Relationships in Family Firms: Theory and Evidence. Organization Science, 12(2), 99-116. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.99.10114

Sciascia, S., & Mazzola, P. (2008). Family Involvement in Ownership and Management: Exploring Nonlinear Effects on Performance. Family Business Review, 21(4), 331-345. https://doi.org/10.1177/08944865080210040105

Songini, L. (2006). The professionalization of family firms: theory and practice. In P. Z. Poutziouris, K. X. Smyrnios, & S. B. Klein (Eds.), Handbook of Research on Family Business (pp. 269-297). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. https://doi.org/10.4337/9781847204394.00026

Songini, L., Morelli, C., Gnan, L., & Vola, P. (2015). The Why and How of Managerialization of Family Businesses: Evidences from Italy. Rivista Piccola Impresa/ Small Business, 86-118.

Suess, J. (2014). Family governance – Literature review and the development of a conceptual model. Journal of Family Business Strategy, 5(2), 138-155. https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.02.001

Stewart, A., & Hitt, MA. (2012). Why Can’t a Family Business Be More Like a Nonfamily Business?: Modes of Professionalization in Family Firms. Family Business Review, 25(1), 58-86. https://doi.org/10.1177/0894486511421665

Tsao, C.-W., Chen, S.-J., Lin, C.-S., & Hyde, W. (2009). Founding-Family Ownership and Firm Performance: The Role of High-Performance Work Systems. Family Business Review, 22(4), 319-332. https://doi.org/10.1177/0894486509339322

Tsui-Auch, L. (2004). The Professionally Managed Family-ruled Enterprise: Ethnic Chinese Business in Singa- pore. Journal of Management Studies, 41(4), 693-723. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00450.x

Vandekerkhof, P., Steijvers, T., Voordeckers, W., & Hen- driks, W. (2011). Professionalization of TMT in Private Family Firms - the Danger of Institutionalism. In Proceedings of the 7th European Conference on Management Leadership and Governance. Hasselt, Belgium: Hasselt University.

Waldkirch, M., Melin, L., & Nordqvist, M. (2017). When the Cure Turns Counterproductive: Parallel Professionalization in Family Firms. In Proceedings of the Seventy-seventh Annual Meeting of the Academy of Management (pp. 6). Briarcliff Manor, NY: Academy of Management. https://doi.org/10.5465/ambpp.2017.50

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), 13–23.

Westhead, P., Cowling, M., & Howorth, C. (2001). The Development of Family Companies: Management and Ownership Imperatives. Family Business Review, 14(4), 369-385. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2001.00369.x

Wieszt, A., & Drótos, G., (2018). Családi vállalkozások Magyarországon. In Társadalmi riport 2018 (pp. 233- 247). Budapest: Tárki.

Zellweger, T. (2017). Managing the Family Business - Theory and Practice. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

Zhang, J., & Ma, H. (2009). Adoption of professional management in Chinese family business: A multilevel analysis of impetuses and impediments. Asia Pacific Journal of Management, 26(1), 119-139. https://doi.org/10.1007/s10490-008-9099-y

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-09

Hogyan kell idézni

Kárpáti, Z. (2021). Családi vállalatok professzionalizálódása: Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(3), 53–65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok