Erőforrások és képességek a vállalati versenyképesség tükrében

Egy empirikus vizsgálat tanulságai

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.01

Keywords:

competitive advantage, resources, capabilities, cluster identification, competitiveness index

Abstract

The central role of corporate resources and capabilities in strategic management has been clear since the 1990s, when the resource-based view (RBV) demonstrated that the heterogeneity of firms has a fundamental impact on their strategy. In this article, based on data from a questionnaire survey conducted by the Centre for Competitiveness Research at Corvinus University of Budapest in 2018-2019, the authors use principal component and cluster analysis to investigate the extent to which characteristic patterns in the strategic behaviour of firms can be identified and whether these have had an impact on their competitiveness. Their main conclusion is that there is „no silver bullet”, but some strategies have a higher chance of success. The internal dimensions of corporate operations have become increasingly important, so companies which focused on improving their resources and capabilities were more likely to be in the group of highly competitive firms.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Balázs Felsmann, Corvinus University of Budapest

Senior Assistant Lecturer

Adrienn Ferincz, Corvinus University of Budapest

Assistant Lecturer

Zoltán Kárpáti, Corvinus University Budapest

Assistant Research Fellow

References

Balaton, K. (2019). A stratégiai menedzsment fejlődési irányai az ezredfordulót követően. Vezetéstudomány, 50(12), 90-98. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.08

Balaton, K., & Hortoványi L. (szerk.) (2018). Stratégiai és üzleti tervezés. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634541530

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Barney, J. B. (2001). Is the Resource-Based „View” a Useful Perspective for Strategic Management Research? Yes. The Academy of Management Review, 26(1), 41–56. https://doi.org/10.2307/259393

Barney, J. B., Ketchen, D. J., & Wright, M. (2021). Resource-Based Theory and the Value Creation Framework. Journal of Management, 47(7), 1936–1955. https://doi.org/10.1177/01492063211021655

Beamish, P. W., & Chakravarty, D. (2021). Using the Resource-Based View in Multinational Enterprise Research. Journal of Management, 47(7), 1861–1877. https://doi.org/10.1177/0149206321995575

Bromiley, P., & Rau, D. (2014). Towards a practice‐based view of strategy. Strategic Management Journal, 35(8), 1249-1256. https://doi.org/10.1002/smj.2238

Chikán A., Czakó E., Losonci D., & Kiss-Dobronyi B. (szerk.) (2019). A 4. ipari forradalom küszöbén. Gyors- jelentés a 2019. évi kérdőíves felmérés eredményeiről. Budapest: Versenyképesség Kutató Központ. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4328/1/Gyorsjelentes_2019_Versenykepesseg.pdf

Chirico, F. (2007). The value creation process in family firms. A dynamic capabilities approach. Electronic Journal of Family Business Studies, 2(1), 137-167.

Czakó, E., Juhász, P., & Reszegi, L. (2016). Versenyképesség és export – vállalati szintű kvalitatív és kvantitatív kutatási eredmények összevetése. Vezetéstudomány, 47(8), 3-14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.08.01

Demeter, K., Losonci, D., Szász, L., & Rácz, B. G. (2020). Magyarországi gyártóegységek ipar 4.0 gyakorlatának elemzése: Technológia, stratégia, szervezet. Vezetéstudomány, 51(4), 2-14. https://doi.org/10.14267/veztud.2020.04.01

Deutsch, N., Mészáros, T., & Szabó, L. (2017). A stratégiai paradigmák fejlődésének holisztikus megközelítése. In Mérleg és Kihívások X. Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 147-159). Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

Eisenhardt, K.M. & Martin, J.A. (2000). Dynamic capabilities: What are they? Strategic Management Journal, 21(10-11), 1105-1121. https://doi.org/10.1002/9781405164054.ch21

Enriquez de la O, J. F. (2015). Resource-based view and dynamic capabilities – Achieving competitive advantage through internal resources and competences. Vezetéstudomány, 46(11). 50-61. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2015.11.05

Felsmann, B. (2016). Do institutions matter in business strategy? – The changing focus of strategic management to institutions: A literature review. Vezetéstudomány, 47(5), 2-11. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.05.01

Fliszár, V., Kovács, E., Szepesváry, L., & Szüle, B. (2016). Többváltozós adatelemzési számítások. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Grant, R. M. (1991). The Resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. California Management Review, 33(2), 114–135. https://doi.org/10.2307/41166664

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-91. https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation

Kazainé Ó. A. (2016) Exportáló vállalataink sokszínűsége. Vezetéstudomány, 47(8), 50-67. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2016.08.05

Kárpáti, Z. (2021). Családi vállalatok professzionalizálódása: Szisztematikus szakirodalmi áttekintés. Vezetéstudomány, 52(3), 53-65. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.05

Kovács, E. (2014). Többváltozós adatelemzés. Budapest: Typotex Kiadó.

Lukovszki, L., Rideg, A., & Sipos, N. (2020). Resource-based view of innovation activity in SMEs: An empirical analysis based on the global competitiveness project. Competitiveness Review: An International Business Journal, 31(3), 513-541. https://doi.org/10.1108/cr-01-2020-0018

Mandják, T., Wimmer, Á., & Juhász P. (2012) A hálózati pozíció és a versenyképesség kapcsolata. Vezetéstudomány, 42(2. kül)., 14-23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2012.ksz2.02

McGrath, R. G. (2013). Transient advantage. Harvard Business Review, 91(6), 62-70. https://hbr.org/2013/06/transient-advantage

Mészáros, T. (2010). Régi és új elemek a stratégiai gondolkodásban. Vezetéstudomány, 41(4), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2010.04.01

Peng, M., Y.-P., & Shao, L. (2021). How Do the Determinants of New Product Development Matter in the International Context? The Moderating Role of Learning Orientation. Journal of Competitiveness, 13(3), 129–146. https://doi.org/10.7441/joc.2021.03.08

Ployhart, R. E. (2021). Resources for What? Understanding Performance in the Resource-Based View and Strategic Human Capital Resource Literatures. Journal of Management, 47(7), 1771-1786. https://doi.org/10.1177/01492063211003137

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press.

Priem, R. L., & Butler, J. E. (2001). Is the Resource-Based „View” a Useful Perspective for Strategic Management Research? The Academy of Management Review, 26(1), 22–40. https://doi.org/10.2307/259392

Rumelt, R. P., Schendel D. & Teece D. J. (1991). Strategic Management and Economics. Strategic Management Journal, 12(Special Issue, Winter), 5-29. https://doi.org/10.1002/smj.4250121003

Shaw, J. D. (2021). The Resource-Based View and Its Use in Strategic Human Resource Management Research: The Elegant and Inglorious. Journal of Management, 47(7), 1787–1795. https://doi.org/10.1177/0149206321993543

Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2003). Managing resources: Linking unique resources, management, and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory & Practice, 27(4), 339–358. https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00013

Szüle, B. (2016). Introduction to data analysis. Budapest: Corvinus University of Budapest, Faculty of Economics.

Tari, E. (2019) A stratégiai menedzsment nemzetközi fejlődése az utóbbi negyedszázadban – elméleti áramlatok és tudományági perspektívák. Vezetéstudomány, 50(12), 74-89. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.12.07

Teece, D. J. (2016). Dynamic capabilities and entrepreneurial management in large organizations: Toward a theory of the (entrepreneurial) firm. European Economic Review, 86(July), 202–216. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.11.006

Teece, D., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180. https://doi.org/10.1002/smj.4250050207

Wernerfelt, B. (1995). The Resource-Based View of the Firm: Ten Years After. Strategic Management Journal, 16(3), 171–174. https://doi.org/10.1002/smj.4250160303

Wieszt, A., & Drótos, G., (2018). Családi vállalkozások Magyarországon. In Társadalmi riport (2019) (pp. 233-247). Budapest: Tárki Social Research Institute.

Wimmer Á. & Csesznák A. (2021). A hazai vállalatok versenyképességi jellemzői a negyedik ipari forradalom idején. Budapest: Alinea Kiadó – BCE Versenyképesség Kutató Központ. https://doi.org/10.14267/978-615-5669-49-1

Zahra, S. A. (2021). The Resource-Based View, Resourcefulness, and Resource Management in Startup Firms: A Proposed Research Agenda. Journal of Management, 47(7), 1841–1860. https://doi.org/10.1177/01492063211018505

Downloads

Published

2022-04-12

How to Cite

Felsmann, B., Ferincz, A., & Kárpáti, Z. (2022). Erőforrások és képességek a vállalati versenyképesség tükrében: Egy empirikus vizsgálat tanulságai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(4), 2–16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.04.01

Issue

Section

Articles