A honlapok értékelésének szempontrendszere

Szerzők

  • Dávid Harsányi Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Zoltán Máté Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Kornélia Zarándné Vámosi Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.03

Kulcsszavak:

kis- és középvállalkozások (KKV), online marketing, weboldalak, honlapok értékelése

Absztrakt

A honlapok jelentik általában a vállalkozások online jelenlétének alapját. A szerzők célja olyan átfogó értékelési rendszer létrehozása volt, amely képzettség nélkül is alkalmazható, ezzel segítve a vállalkozások saját weboldalainak fejlesztését. Az online elérhető tesztelő oldalak, illetve versenyek csupán korlátozottan alkalmazhatók a kisebb vállalkozások esetében. Ezért a szekunder források áttanulmányozása után 12 szakértői interjú lefolytatására került sor vezető beosztású szakemberekkel, amelyek alapján azonosításra kerültek a weboldalak értékelésének témakörei és tényezői, ezzel lehetővé téve egy 100 pontos rendszer kialakítását. Ez a megoldás olyan újszerű lehetőség a digitálisan kevésbé érett, korlátozott anyagi és szakmai háttérrel rendelkező vállalkozások számára, amely objektív visszajelzést ad a weboldalukról, emellett rávilágít a hiányosságokra, a szükséges fejlesztési irányokra. A rendszer ezzel edukálhatja a KKV-kat, illetve alkalmas a versenytársakkal való összehasonlításra is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Dávid Harsányi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Zoltán Máté, Budapesti Gazdasági Egyetem

Főiskolai tanár

Kornélia Zarándné Vámosi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi adjunktus

Hivatkozások

Ainin, S., Parveen F., Moghavvemi S., & Jaafar N. I. (2015). Factors inf luencing the use of social media by SMEs and its performance outcomes, Industrial Management & Data Systems, 115(3), 570-588. https://doi.org/10.1108/imds-07-2014-0205

Akunuri, J. (2011). Internet marketing In Nwankwo, S., & Gbadamosi, A. (eds.), Entrepreneurship marketing – Principles and practice of SME marketing (pp. 171- 196) London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429505461

Aranyi, G., & van Schaik, P. (2016). Testing a model of user‐experience with news websites. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(7), 1555-1575. https://doi.org/10.1002/asi.23462

Az Év Honlapja (2019). Elbírálás szempontjai. Retrieved from https://www.azevhonlapja.hu/elbiralas/elbiralasszempontjai

Bajaj, N., Steel, M., Ogden, S., & Rahman, K. (2020). Consumer motivations to create alternative consumption platforms, Australasian Marketing Journal, 28(3), 50-57. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.06.001

Bhuanaputra, K.W., & Giantari, K. (2020). The effect of perceived brand leadership towards consumer satisfaction and repurchase intention on e-commerce website. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 97(1), 66-73. https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-01.08

Bickerton, P., Bickerton, M., & Pardesi, U. (2000). Cybermarketing: How to use the superhighway to market your products and services. Oxford: ButterworthHeinemann.

Bíró-Szigeti S., Petruska I., Szalkai Z., Kovács I., & Magyar M. (2015). Marketing hálózaton innen és túl. Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) Konferencia, Budapest.

Canziani, B., & Welsh, D. (2016). Website quality for SME wineries: measurement insights. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(3), 266-280. https://doi.org/10.1108/jhtt-02-2016-0009

DESI (2020). A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI). Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-economyand-society-index-desi-2020

Dörnyei K., & Mitev A. Z. (2010). Netnográfia avagy on-line karosszék-etnográfia a marketingkutatásban. Vezetéstudomány, 41(4), 55-68.

Carson, D. J. (2001). The evolution of marketing in small firms. European Journal of Marketing, 19(5), 7-16. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004739

Dallago, B. (2012). SME policy and competitiveness in Hungary. Vezetéstudomány, 43(7-8.), 84-98.

Európai Bizottság (2017). Éves jelentés az európai KKVkról. Retrieved from https://www.smeacademy.eu/uploads/5/2/4/2/52422965/171217_annual_report_-_eu_smes_2016-2017.pdf

Eurostat (2017). Digital economy and society statistics – enterprises. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises

Fehér M. (2011). Online Marketing Akadémia: Hazai KKV online marketing körkép. https://www.onlinemarketing-akademia.hu/blog/2011/02/KKV-onlinemarketing-kutatas/

Foot, K. A., & Schneider, S. M. (2004). The Web as an Object of Study. New Media & Society, 6(1), 114-122. http://faculty.washington.edu/kfoot/Publications/Web-asObject-of-Study.pdf

Gáti M. (2015). Kis- és középvállalatok marketingtevékenységének befolyásoló tényezői – különös tekintettel az online marketingtevékenységre (PhD-értekezés). Corvinus Egyetem, Budapest.

Gáti M., & Csordás T. (2013). KKV-k tartalom- és marketingkommunikációja a közösségi médiában. In

Király Éva (ed.), Kiterjesztett marketing (pp. 335-348). Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola.

Gáti M., Csordás T., & Markos-Kujbus É. (2015). „Lájk első látásra?” – Mi inspirálja a márkák kedvelését az online térben, kis vendéglátóhelyek esetében? Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferencia, Budapest.

Gáti M., & Simay A. E. (2015). A kis cégek marketingje körüli tudományos hiátus okainak feltárása – avagy egy holisztikus kis- és középvállalati marketing modell. Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája, Budapest.

Ghandour, A. (2015). Ecommerce website value model for SMES, International Journal of Electric Commerce Studies, 6(2), 203-222. https://doi.org/10.7903/ijecs.1403

Gilmore, A., Gallagher, D., & Henry, S. (2007). E-marketing and SMEs: Operational lessons for the future. European Business Review, 19(3), 234-247. https://doi.org/10.1108/09555340710746482

Herring, S. C. (2010). Web Content Analysis: Expanding the Paradigm. In Hunsinger, J., Allen, M. & Klastrup, L. (eds.), The International Handbook of Internet Research (pp. 233-249). Dordrecht: Springer Verlag. https://www.sfu.ca/cmns/courses/2012/801/1-Readings/Herring%20WebCA%202009.pdf

Hvg.hu (2009). A KKV-k kétharmada nem költ marketingre. Retrieved from https://hvg.hu/KKV/20090915_KKV_marketing_mikrovallalkozas

IMA (2019). Interactive Media Awards: Judging Criteria. Retrieved from https://www.interactivemediaawards.com/awards/criteria.asp

Jantsch, J. (2010). Szigszalagmarketing. Budapest: HVG Kiadó.

Joshua, S. (2016). Small Business Trends. Retrieved from https://smallbiztrends.com/2016/06/small-businessecommerce-trends.html

Kamaraonline.hu (2017). Így használják az internetet a magyar KKV-k. Retrieved from https://kamaraonline.hu/igy-hasznaljak-az-internetet-a-magyar-KKV-k/

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Thousand Oaks: Sage Publications.

KSH (2017). A kis- és középvállalkozások jellemzői, 2017. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/KKV17.pdf

Li, Y.-M., & Yeh, Y.-S. (2010). Increasing trust in mobile commerce through desing aesthetics. Computers in Human Behaviour, 26(4), 673-684. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.01.004

Lin, C., Huang, Y., & Stockdale, R. (2011). Developing a B2B web site effectiveness model for SMEs. Internet Research, 21(3), 304-325. https://doi.org/10.1108/10662241111139327

Lopes, L. A., & Melão, N. F. (2016). Website content and design in SME: insights from Portugal. International Journal of Electronic Business, 13(1), 70-97. https://doi.org/10.1504/ijeb.2016.075343

Martinez-Sala, A., Montserrat-Gauchi, J., & Alemany-Martinez, D. (2020). User Usable Experience: A threedimensional approach on usability in tourism websites and a model for its evaluation. Tourism Management Perspectives, 33(1), https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100579

Máté Z. (2011). A magyarországi kis- és középvállalatok marketingszervezetének felépítése. Vezetéstudomány, 42(12), 59-67.

Miklovicz N. (2010). KKV marketing felmérés 2009 IV. http://brandtrend.hu/musor/KKVmarketing2009.pdf

Miklovicz N. (2016). Ezek a KKV-k legnépszerűbb marketingeszközei 2016-ban. http://www.marketing112.hu/KKV-marketingeszkoztar-2016/

Modern Vállalkozások Programja (2020). Meglepő előnyöket is hozott a koronavírus a KKV-k számára. https://mkik.hu/hirek/meglepo-elonyoket-is-hozott-akoronavirus-a-KKV-k-szamara.

Molenaar, C. (2012). e-Marketing – Application of information technology and the internet within marketing. New York: Routledge.

MRSZ (Magyar Reklámszövetség) (2019). Reklámtorta 2018. http://mrsz.hu/kutatas/reklamkoltes/reklamtorta-2018

MRSZ (Magyar Reklámszövetség) (2020). A 2019-es dinamikus fejlődés után több mint 160 milliárdos visszaesést vár a Reklámszövetség 2020-ban. https://mrsz.hu/cmsfiles/0e/8f/MRSZ_sajtokozlemeny _media-komm.torta_2019_2020.05.07..pdf

Nemeslaki A., Duma L., & Szántai T. (2004). e-Business üzleti modellek. Budapest: Adecom Kommunikációs Szolgáltató Rt.

Norman, D. (1988). The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books.

Polereczki Zs. (2011). A tej- és húsiparban működő kisés közepes vállalkozások marketingtevékenységének vizsgálata Magyarországon (PhD-értekezés). Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar,Kaposvár.

Priyono, A., Moin, A., & Oktaviani Putri, V. (2020). Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs during the Covid-19 Pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, 6(4), https://doi.org/10.3390/joitmc6040104

Sasvári P. (2012). Az információs rendszerek kisvállalati alkalmazásának vizsgálata. Vezetéstudomány, 43(1. ksz), 56-65.

Sárosi I. (2018). Hogyan kezdj bele az online jelenlét kialakításához, ha KKV-t alapítottál? https://dimsz.hu/hogyan-kezdj-bele-az-online-jelenlet-kialakitasahozha-KKV-t-alapitottal/.

Szűcs K. (2019). Competitiveness of small enterprises in the online space among the Hungarian companies. Analecta Technica Szegedinensia, 13(2), 21-27. https://doi.org/10.14232/analecta.2019.2.21-27

Timár G. (2016). Miért nem élhetünk ma kommunikáció nélkül? https://piacesprofit.hu/KKV_cegblog/miertnem-elhetunk-ma-kommunikacio-nelkul/

Thomas, B., & Simmons, G. (1999). E-Commerce Adoption and Small Business in the Global Marketplace: Tool for Optimalization. New York: Business Science Reference.

Weare, C., & Lin, W-Y. (2000). Content Analysis of the World Wide Web: Opportunities and Challenges. Social Science Computer Review, 18(3), 272-292. https://doi.org/10.1177/089443930001800304

Webby Awards (2019). Quick Facts. https://www.webbyawards.com/about/webbyfact/

Weintraub, M., &. Tip, F. (2017). User experience (UX) / User interface (UI). https://course.ccs.neu.edu/cs5500sp17/09-UX.pdf

WMA (2019). Web Marketing Association – Web Awards 2019, Judging Process. http://www.webaward.org/judging_process.asp

World Best Websites (2004). Quality Criteria for Website Excellence. http://www.worldbest.com/criteria.htm

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-11

Hogyan kell idézni

Harsányi, D., Máté, Z., & Zarándné Vámosi, K. (2021). A honlapok értékelésének szempontrendszere. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(1), 27–41. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.03

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok