Business and technological perspectives of Industry 4.0

A framework for thinking with case illustration

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.05.01

Kulcsszavak:

Ipar 4.0, technológia, keretrendszer, digitalizáció

Absztrakt

Az elmúlt néhány évben a tudományos élet és a vállalati szakemberek exponenciálisan növekvő érdeklődését tapasztaljuk az Ipar 4.0 (I4.0) iránt. Az I4.0 vállalati szintjére összpontosítva olyan keretrendszert javasolnak a szerzők, amely kiemeli a jelenség számos technikai (technológiák és alkalmazások, tervezési alapelvek) és üzleti (vízió, versenyképesség, integráció, innováció típusai, érettség) vetületét. Céljuk, hogy a szakmai diskurzusban leggyakrabban előkerülő vetületek tartalmának tisztázása után azokból egy gondolkodási keretet építsenek. Míg a keretrendszerek általában elvi megfontolások alapján születnek, a cikk egy feldolgozóipari cég I4.0 transzformációját bemutató esettanulmány segítségével szemlélteti az egyes
vetületeket és azok összekapcsolódását. A vizsgált gyár gondolkodási keretben értelmezett digitális átalakulása rámutat a kutatások tervezésének és kontextusának fontosságára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Krisztina Demeter, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Dávid Losonci, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22, 493-520. https://doi.org/10.1002/smj.187

Baines, T., Lightfoot, H., Benedettini, O., & Kay, J. (2009). The servitization of manufacturing: A review of literature and reflection on future challenges. Journal of Manufacturing Technology Management, 20(5), 547-567. https://doi.org/10.1108/17410380910960984

Blanchet, M. R. (2014). Industry 4.0: The new industrial revolution - how Europe will succed. Munich, Germany: ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS GMBH. http://www.iberglobal.com/files/Roland_Berger_Industry.pdf

Buer, S.-V., Strandhagen, J. O., & Chan, F. T. (2018). The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: mapping current research and establishing a research agenda. International Journal of Production Research, 56(8), 2924-2940. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1442945

Chiarelloa, F., Trivellib, L., Bonaccorsia , A., & Fantoni, G. (2018). Extracting and mapping industry 4.0 technologies using wikipedia. Computers in Industry, 100, 244–257. https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.04.006

Chikán, A. (2006). A vállalati versenyképesség mérése. Pénzügyi Szemle(3), 42-56.

Cordeiro, G., Ordónez, R., & Ferro, R. (2019). Theoretical proposal of steps for the implementation. Brazilian Journal of Operatons & Production Management, 16(2), 166-179. https://doi.org/10.14488/BJOPM.2019.v16.n2.a1

Culot, G., Nassimbeni, G., Orzes, G., & Sartor, M. (2020, Jan 10). Behind the definition of industry 4.0: Analysis and open questions. International Journal of Production Economics. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107617

Cséfalvay, Z. (2017). A nagy korszakváltás. Budapest: Kairosz Kiadó.

Demeter, K., & Losonci, D. (2019). Transferring lean knowledge within multinational networks. Production Planning and Control, 30(2-3), 211-224. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1534272

Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland. (2014. August). Berlin, Germany. https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub_hts/HTS_Broschure_Web.pdf

Difference Between Sensors and Actuators. (2018, 10 15). Retrieved 01 28, 2020, from https://techdifferences.com/difference-between-sensors-and-actuators.html

Eurostat (2019 July). Statistics Explained - Digital economy and society statistics - enterprises. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_enterprises

Fatorachian, H., & Kazemi, H. (2018). A critical investigation of Industry 4.0 in manufacturing: theoretical operationalisation framework. Production Planning & Control, 29(8), 633-644. https://doi.org/10.1080/09537287.2018.1424960

Frank, A. G., Dalenogare, L. S., & Ayala, N. F. (2019). Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. International Journal of Production Economics, 210, 15-26. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.01.004

Fritscher, B., & Pigneur, Y. (2009). Supporting Business Model Modelling: a Compromise between Creativity and Constraints. In P. P. England D. (Szerk.). 5963. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-11797-8_3

Gilchrist, A. (2016). Industry 4.0: the industrial internet of things. New York, NY: Apress.

Herbert, L. (2017). Digital Transformation - Build your organization's future for the innovation age. London: Bloomsbury Business,.

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. Working Paper(No. 1). Technische Universität Dortmund & Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management. http://www.iim.mb.tu-dortmund.de/cms/de/forschung/Arbeitsberichte/Design-Principles-for-Industrie-4_0-Scenarios.pdf

Horváth, D., Móricz, P., & Szabó, Z. R. (2018). Üzletimodell-innováció. Vezetéstudomány, 49, 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.01

Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J., & Acatech. (2013. April). Securing the future of German manufacturing industry - Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. 84. (A. Hellinger, V. Stumpf, C. Kobsda, & acatech, szerk.) Germany: Platform Industrie 4.0. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf

Kamble, S. S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S. A. (2018). Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process Safety and Environmental Protection, 408-425. https://doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.009

Kovács, O. (2017). Az ipar 4.0 komplexitása - II. Közgazdasági Szemle, 64(9), 970-987. https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.9.970

Kovács, O. (2018). The dark corners of industry 4.0 - Grounding economic governence 2.0. Technology in society, 55, 140-145. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2018.07.009

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H.-A. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 2015(3), 18-23. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001

Liao, Y., Deschamps, F., Loures, E., & Ramos, L. (2017). Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature review and research agenda proposal. International Journal of Production Research, 55(12), 3609-3629. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1308576

López-Gómez, C., McFarlane, D., O’Sullivan, E., & Velu, C. (2018, szeptember). The practical impact of digital manufacturing: results from recent international experience. Interim Report. Cambridge, United Kingdom: Policy Links, Institute for Manufacturing (IfM), University of Cambridge. Retrieved december 5, 2018, from https://www.ifm.eng.cam.ac.uk/uploads/Content_Images/IfM_IUK_Interim_revised.PDF

Marciniak, R., Móricz, P. & Baksa, M. (2020): Lépések a kognitív automatizáció felé – Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány, 51(6) (accepted manuscript)

Martin, C., Samans, R., Betti, F., Drzeniek-Hanouz , M., Geiger, T., Aurik, J., . . . Blaylock, A. (2018). Readiness for the Future of Production Report 2018. Cologny/Geneva, Switzerland: World Economic Forum. Retrieved szeptember 29, 2018, from http://reports.weforum.org/country-readiness-for-future-of-production/

McKinsey & Company. (2017, August 30th). Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-to-achieve-and-sustain-the-impact-of-digital-manufacturing-at-scale

Nagy, J. (2019). Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50, 14-26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Netland, T. H., & Aspelund, A. (2014). Multi-plant improvement programmes: a literature review and research agenda. International Journal of Operations & Production Management, 34(3), 390-418. https://doi.org/10.1108/IJOPM-02-2012-0087

Nosalska, K., Piątek, Z. M., Mazurek, G., & Rządca, R. (2019). Industry 4.0: coherent definition framework with technological and organizational interdependencies. Journal of Manufacturing Technology Management, ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMTM-08-2018-0238

Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Business Review, 92(11), 64-88.

Porter, M., & Heppelmann, J. (2015, October). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, 97-114.

Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2004, Summer). Co-creation experiences: the next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5-14. https://doi.org/10.1002/dir.20015

Prause, J. (2016. 05 11). SAP. https://news.sap.com/2016/05/digitization-vs-digitalization-wordplay-or-world-view/

Prem, E. (2015). A digital transformation business model for innovation. (pp. 1-11). Brisbane: ISPIM Innovation Summit.

Rüssmann, M., Lorenz, M., Gerbert, P., Waldner, M., Justus, J., Engel, P., & Harnisch, M. (2015). Industrie 4.0 - Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. BCG - The Boston Consulting Group. Retrieved szeptember 17, 2018, from https://www.zvw.de/media.media.72e472fb-1698-4a15-8858-344351c8902f.original.pdf

Rylands, B., Böhme, T., Gorkin III, R., Fan, J., & Birtchnell, T. (2016). The adoption process and impact of additive manufacturing on manufacturing systems. Journal of Manufacturing Technology Management, 27(7), 969-989. https://doi.org/10.1108/JMTM-12-2015-0117

Schuh, G., Anderl, R., Gausemeier, J., ten Hompel, M., & Wahlster, W. (2017). Industrie 4.0 Maturity Index. acatech STUDY. Munich, Germany. Retrieved 2 27, 2020, from https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_Maturity_Index_eng_WEB.pdf

Schumpeter, J. (2017). The Theory of Economic Development. New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. Portfolio Penguin.

Szalavetz, A. (2018). Úton az energiahatékonyságtól az energiarugalmasságig - magyarországi iparvállalatok tapasztalatai. Vezetéstudomány - Business Management Review, 49(6), 13-21. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2

Tavassoli, S., & Karlsson, C. (2015). Persistence of various types of innovation analyzed and explained. Research Policy, 44, 1887-1901. http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2015.06.001

Teece, D. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, 43, 172-194. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003

Tortorella, G. L., Giglio, R., & van Dun, D. (2019). Industry 4.0 adoption as a moderator of the impact of lean production practices on operational performance improvement. International Journal of Operations & Production Management, 39(6/7/8), 860-886. https://doi.org/10.1108/IJOPM-01-2019-0005

Vargo, S., & Lusch, R. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36, 1-10. https://doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6

Viharos, Z., Soós, S., Nick, G., Várgedő, T., & Beregi, R. (2017). Non-comparative, Industry 4.0 Readiness. Budapest: 15th IMEKO TC10 Workshop on Technical Diagnostics. http://eprints.sztaki.hu/9238/1/Viharos_181_3257460_ny.pdf

Walker, L. (2007). IBM business transformation enabled by service-oriented architecture. IBM Systems Journal, 46(4), 651-667. https://doi.org/10.1147/sj.464.0651

Wang, S., Wan, J., Li, D., & Zhang, C. (2016). Implementing Smart Factory of Industrie 4.0: An Outlook. International Journal of Distributed Sensor Networks, 2016, 10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3159805

Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: state of the art and future trends. International Journal of Production Research, 58(8), 2941-2962. https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1444806

Yin, Y., Stecke, K. E., & Li, D. (2018). The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. International Journal of Production Research, 56(1-2), 848-861. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1403664

Yu, C., Xu, X., & Lu, Y. (2015). Computer-Integrated Manufacturing, Cyber-Physical Systems and Cloud Manufacturing – Concepts and relationships. Manufacturing Letters, 6, 5-9. https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2015.11.005

##submission.downloads##

Megjelent

2020-05-08

Hogyan kell idézni

Demeter, K., & Losonci, D. (2020). Business and technological perspectives of Industry 4.0: A framework for thinking with case illustration. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(5), 2–14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.05.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok