Társadalmi innováció a városi desztinációk versenyképességének szolgálatában

Fókuszban az éjszakai gazdaság hatásainak menedzselése

Kulcsszavak: desztinációs versenyképesség, városfejlesztés, társadalmi innováció, éjszakai gazdaság, romkocsma-negyed

Absztrakt

Az éjszakai gazdaság fejlesztése számos nagyvárosban hozott pozitív változást a desztináció versenyképességében, különösen ami a jövedelmeket és a turisztikai élményt illeti. Ugyanakkor a lehetséges hatások kezelése számos kihívást tartogat, hiszen a helyiek jóléte és jólléte áll a versenyképesség legfontosabb céljai között. Jelen cikk célja egyrészt annak megvilágítása, hogy egy terület csak akkor lehet versenyképes, ha az mind a látogatók, mind a helyiek jóllétét tudja hosszú távon szolgálni. Másrészt cél az éjszakai gazdaság problémaköréhez tartozó megoldási lehetőségek áttekintése, amelyeket illetően fellelhető a várospolitikai elméletek terén ismert kreatív város menedzselése és abban a helyi politikai erők szerepe éppúgy, mint a társadalmi innováció, a helyiek tanulása, együttműködése révén létrejött megoldások köre. Mindezen kérdést Budapest romkocsma-negyedére vetítve vizsgálják a szerzők, amely napjainkban számos vitától hangos, az éjszakai gazdaság és a turizmus okozta negatív hatások miatt, amelyek megoldására eddig nem születtek hatékony lépések. Az éjszakai gazdaság hatásait kvalitatív interjúk mentén vizsgálják a negyedben mind a helyiek, mind a látogatók megkérdezésével, kikristályosítva a legfontosabb problémaköröket és megoldási lehetőségeket, továbbá a közelmúltban megjelenő civil kezdeményezések jellemzőit feltérképezve, amelyek társadalmi innováció mentén a hatások menedzselését irányozzák meg, az irányításpolitikai lépések korlátozottsága okán.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ivett Pinke-Sziva, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Zsófia Kenesei, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Kornélia Kiss, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Krisztina Kolos, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Edina Kovács, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Gábor Michalkó, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

Angelidou, M. & Psaltoglou, A. (2017). An empirical investigation of social innovation initiatives for sustainable urban development. Sustainable Cities and Society, 33(1), 113-125. https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.05.016

ATCM (2018). Purple Flag Status: How It Fits Place Management Policy. Retrieved from https://www.atcm.org/purple-flag

Bieger, T. (1997). Management von destinatationen und Tourismusorganisationen (2. Auflage). München, Wien: Verlag Oldenbourg.

Bloomberg Cities (2017). Rise of the night mayors. Retrieved from https://medium.com/@BloombergCities/rise-of-the-night-mayors-945a4fee5110

Calafat, A., Blay, N., Bellis, M., Hughes. K., & Kokkevi, A. (2010). Tourism, nightlife and violence: a cross cultural analysis and preventive recommendations. Retrieved from http://www.irefrea.eu/uploads/PDF/Calafatetal_2010.pdf

Carmo Farinha, L. M. (2015). Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship. Hershey: IGI Global.

Csanádi, G., Csizmady, A., Koszeghy, L., & Tomay, K. (2006). Belső-Erzsébetváros rehabilitáció. Tér és Társadalom, 20(1), 73-92. https://doi.org/10.17649/TET.20.1.1040

Drede, D. (2017). Overtourism" Old wine in new bottles? Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/overtourism-old-wine-new-bottles-dianne-dredge

Dupeyras, A. & MacCallum, A. (2013). Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A Guidance Document. Retrieved from https://www.oecd.org/cfe/tourism/Indicators%20for%20Measuring%20Competitiveness%20in%20Tourism.pdf

Egedy, T. & Smith, M. K. (2016). Old and New Residential Neighbourhoods as Creative Hubs in Budapest. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158. 85-108.

Esen, A., Asik-Dizdar, O. & Maden, C. (2015). Social Innovation as Driver of Regional Competitiveness: A Conceptual Framework. In Carmo Farinha, L. M. (2015). Handbook of Research on Global Competitive Advantage through Innovation and Entrepreneurship (pp. 113-126). Hershey: IGI Global.

Fenyővári, Z. & Lukovics, M. (2011). A regionális versenyképesség és a területi különbségek kölcsönhatásai. Tér és Társadalom, 22(2), 1-20. https://doi.org/10.17649/TET.22.2.1167

García, M., Eizaguirre, S. & Pradel, M. (2015). Social innovation and creativity in cities: A socially inclusive governance approach in two peripheral spaces of Barcelona.City. Culture and Society, 6(1), 93-100. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2015.07.001

Goodwin, H. (2017). The Challenge of Overtourism. Responsible Tourism Partnership Working Paper 4. Retrieved from http://haroldgoodwin.info/pubs/RTP%27WP4Overtourism01%272017.pdf

Have, R. & Rubalcaba, L. (2016). Social Innovation Research: An Emerging Area of Innovation Studies? Research Policy, 45(9), 1923-1935. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.06.010

Hervainé, Sz. Gy. (szerk) (2015). A 21. századi államiság kérdőjelei. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola. ITS (2015). Budapest VII. kerület integrált településfejlesztési stratégia. Retrieved from https://erzsebetvaros.hu/download.php?file_id=11958

Kelemen-Erdős, A. & Mitev, A. (2017). Tematikus szolgáltatásélmény art- és romkocsma környezetben. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 2(3), 58-73.

Kluvánková, T, Brnkaľáková, S., Špaček, M., Slee, B., Nijnik, M., Valero, D., Miller, D., Bryce…Gežík, V. (2018). Understanding social innovation for the wellbeing of forest-dependent communities: A preliminary theoretical framework. Forest Policy and Economics, 97, 163-174. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.09.016

Kocziszky, Gy., Veresné, S. M. & Balaton, K. (2015). Társadalmi innováció mérésének sajátosságai. In „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 288-302). Miskolc, 2015. október 15-16.

Kocziszky, Gy., Veresné, S. M. & Balaton, K. (2017). A társadalmi innováció vizsgálatának tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei. Vezetéstudomány, 48(6,7) 15-19. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.06.02

Lengyel, I. (2000). A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle, 67(12), 962–987.

Michalkó, G., Kenesei, Zs. Kiss, K., Kolos, K., Kovács, E., & Pinke-Sziva, I. (2018). Társadalmi innováció a turizmus kontextusában. Turizmus Bulletin, 18(1), 45-54.

Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J.M. (2017). Overtourism and Tourismphobia: A journey through four decades’ of tourism development, planning and local concerns. Retrieved from http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/jma03647-rthp-cfp-overtourism-tourismphobia

Olt, G. (2017). Gentrification and commodification of housing in the post-socialist Budapest (Prezentáció). Budapesti Corvinus Egyetem, 2017. november.

Palkovits, I. (2000). Szempontok a területi versenyképesség értelmezéséhez. Tér és Társadalom, 14(2,3), 119-128. https://doi.org/10.17649/TET.14.2-3.579

Pol, E. &Ville, S. (2009). Social innovation: Buzz word or enduring term? The Journal of Socio-Economics, 38(6), 878–885. https://doi.org/10.1016/j.socec.2009.02.011

Pradel-Miguel, M. (2017). Kiezkulturnetz vs. Kreativquartier: Social innovation and economic development in two neighbourhoods of Berlin. City, Culture and Society, 8. 13-19. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2016.05.001

Pue, K., Vandergeest, C. & Breznitz, D. (2016). Toward a Theory of Social Innovation. Innovation Policy Lab White Paper No. 2016-01. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/286259807_White_Paper_on_Social_Innovation

Reinhold, S., Laesser, C. & Beritelli, P. (2015). 2014 St. Gallen Consensus on destination management. Journal of Destination Marketing & Management, 4(2), 137-142. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.03.006

Roberts, M. & Gornostaeva, G. (2007). The Night-Time Economy and Sustainable City Centres: Dilemmas for Local Government. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2(2), 1-19. https://doi.org/10.2495/SDP-V2-N2-134-152

Roberts, M. (2006). From ‘creative city’ to ‘no-go areas’ – The expansion of the night-time economy in British town and city centres. Cities, 23(5), 331-338. https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.05.001

Seraphin, H. (2018). Overtourism and the fall of Venice as a destination. Journal of Destination Marketing & Management, 9(3). 374-376. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.01.011

Shaw, R. (2010). Neoliberal Subjectivities and the Development of the Night-Time Economy in British Cities, Geography Compass, 4(7), 893–903. https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00345.x

Smith, M., Egedy, T., Csizmady, A., Jancsik, A., Olt, G, & Michalkó, G. (2018). Non-planning and tourism consumption in Budapest's inner city. Tourism Geographies, 20(3), 524-548. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1387809

Sziva, I. (2012). Versenyző együttműködés és a turisztikai desztinációk versenyképessége: "Hol volt, hol nem volt…?" Vezetéstudomány, 43(5), 52-60.

Tasnádi, J. (2002). A turizmus rendszere (2. bővített kiadás). Budapest: Aula.

The Young Foundation (2012). Defining Social Innovation. A deliverable of the project: The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe (TEPSIE). European Commission –7th Framework, European Commission, DG Research, Programme, Brussels.

Turker, D. & Vural, C. (2017). Embedding social innovation process into the institutional context: Voids or supports. Technological Forecasting & Social Change, 119, 98–113. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.019

Turizmusonline (2017a). A szemét és kosz tetején kell élnünk. Retrieved from http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/a_szemet_es_kosz_tetejen_kell_elnunk

Turizmusonline (2017b). Szigorítja a bulinegyedben a játékszabályokat az önkormányzat. Retrieved from http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/szigoritja_a_bulinegyedben_a_jatekszabalyokat_az_onkormanyzat

Varga, Á. & Nemes, G. (2015). Társadalmi innováció és társadalmi tanulás a vidékfejlesztésben – sikerek, problémák, dilemmák. In „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia = „Balance and Challenges” IX. International Scientific Conference: A Gazdaságtudományi Kar megalapításának 25. évfordulója alkalmából (pp. 434-444). Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

Megjelent
2020-07-09
Hogyan kell idézni
Pinke-Sziva, I., Kenesei, Z., Kiss, K., Kolos, K., Kovács, E., & Michalkó, G. (2020). Társadalmi innováció a városi desztinációk versenyképességének szolgálatában: Fókuszban az éjszakai gazdaság hatásainak menedzselése. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(7-8), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.01
Rovat
Tanulmányok