A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre

Szerzők

  • Beáta Pató Gáborné Szűcs Pannon Egyetem
  • Klaudia Kovács Pannon Egyetem
  • János Abonyi Pannon Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.05

Kulcsszavak:

Ipar 4.0, negyedik ipari forradalom, kompetenciacserélődés, kompetencia, képzés, HR

Absztrakt

Az élet számos területén folyamatos változás figyelhető meg, különösen így van ez a gyakorlati életben jelenleg is zajló negyedik ipari forradalom kapcsán. Az Ipar 4.0, a technológiai újításai révén, jelentősen megváltoztatja a munkaerőpiacot és a munkahelyeket. Így elkerülhetetlen a jelenleg is zajló és a várható változáshoz való alkalmazkodás, ugyanakkor nehéz megmondani, hogy milyen kompetenciákra lesz szükség ehhez a jövőben. A kutatás célja, az Ipar 4.0 megoldások azonosítása során, a kompetenciaszükséglet változásának meghatározása a vizsgált vállalatokkal készített strukturált interjúk alapján. A kutatás rávilágít arra, hogy a kompetenciacserélődés és azok fejlesztési folyamatai megkezdődtek. Remélhetőleg a feltárt összefüggések további kutatásokat inspirálnak, támpontot szolgáltatnak a munkavállalók fejlesztését szolgáló képzések kidolgozásában, megújításban, valamint a HRM és az Ipar 4.0 területén hasznos információként szolgálnak, segítve a kompetenciafejlesztési és HR-fejlesztési stratégiák kidolgozását és megvalósítását.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Beáta Pató Gáborné Szűcs, Pannon Egyetem

Egyetemi docens

Klaudia Kovács, Pannon Egyetem

Egyetemi hallgató

János Abonyi, Pannon Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

Abonyi, J. & Miszlivetz, F. (2019). Hálózatok metszéspontjain: a negyedik ipari forradalom társadalmi kihívásai. Kőszeg: IASK – Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete. https://iask.hu/hu/abonyi-janos-miszlivetz-ferenc-halozatok-metszespontjain-a-negyedik-ipari-forradalom-tarsadalmi-kihivasai/

Aromaa, S., Liinasuo, M., Kaasinen E., Bojko, M., Schmalfuß F., Apostolakis, K. C., Zarpalas, D., Daras P. … Boubekeuer, M. (2019). User Evaluation of Industry 4.0 Concepts for Worker Engagement. In Ahram T., Karwowski W., & Taiar R. (eds.), Human Systems Engineering and Design. IHSED 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 876 (pp 34-40). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02053-8_6

Becker, T. & Stern, H. (2016). Future trends in human work area design for cyber-physical production systems. Procedia CIRP, 57, 404-409. https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.070

Binder, J., Lukács, E., Menyhért, A., Nagy, L., Petrovics, N., Szabóné, B. É., & Vidékiné, R., J. (2008). A szakképzés rendszere. Budapest: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet.

Demeter, K., Losonci, D., Nagy, J., & Horváth, B. (2019). Tapasztalatok az ipar 4.0-val – Egy esetalapú elemzés. Vezetéstudomány, 50(4), 11-23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.02

European Commission (2018). The Digital Skills and Jobs Coalition. Retrieved from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition

Fenyves, V., Dajnoki, K., Dékán T-né, O. I., & Harangi-Rákos, M. (2020). Gyakorlatorientált képzések megítélése a vállalati szférában. Acta Medicinae et Sociologica, 11(1), 11-22. https://ojs.lib.unideb.hu/ams/article/view/8521/7754

Frey, C. B. & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114(Jan), pp. 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019

Grzybowska, K. & Łupicka, A. (2017). Key competencies for Industry 4.0. Economics & Management Innovations, 1(1), 250-253, https://doi.org/10.26480/icemi.01.2017.250.253

Hegyi, H. (2012). Személy(iség) a kompetenciák mögött: A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései (PhD-dolgozat). Pécsi Tudományegyetem, Pécs. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/15201/hegyi-hella-phd-2012.pdf

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative INDUSTRIE 4.0, Securing the Future of German Manufacturing Industry. (Technical report). München: acatech, National Academy of Science and Engineering. https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf

Karacay, G. (2018). Talent Development for Industry 4.0. In A. Ustundag & E. Cevikcan (eds.), Industry 4.0: Managing The Digital Transformation (Springer Series in Advanced Manufacturing) (pp. 123-136). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57870-5_7

Kinsinger, P. & Walch, K. (2012). Living and Leading in a VUCA World. Phoenix, AZ: Thunderbird School of Global Management, Thunderbird University.

Kiss, M. (2017). Digital skills in the EU labour market: in-depth analysis. Luxembourg: European Parlamentary Research Service. https:doi.org/10.2861/451320

Kovács, Z., Pató G-né, Sz. B., & Pató, G. (2010). Kompetenciák a karbantartás területén. In XXII. Nemzetközi karbantartási konferencia (pp. 194-207). Veszprém: Pannon Egyetem.

Kowang, T. O., Ying, Y. C., Yew, L. K., Hee, O. C., Fei, G. C., Long, C. S., & Saadon, M. S. I. bin (2019). Industry 4.0 Competencies for Production Equipment Manufacturers in Malaysia, International Journal of Academic Research in Business and Socal Sciences, 9(2), 300–311. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i2/5545

Kusmin, K-L., Ley, T. & Normak, P. (2018). Towards a Data Driven Management Platform for Industry 4.0. Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-2025/paper_hci_4.pdf

Libbrecht, S. & Vandevyvere, P. (2005). Systemic Competence Management in Support of the Viability of Organisations. In Sanchez, R. & Heene, A. (eds.), Competence Perspectives on Resources, Stakeholders and Renewal (Advances in Applied Business Strategy, Vol. 9) (pp. 147-168). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1016/S0749-6826(05)09008-6

Lichtblau, K., Stich, V., Bertenrath, R., Blum, M., Bleider, M., Millack, A., … Schroter, M. (2015). Industrie 4.0-Readiness. Aachen-Köln: Impuls-Stiftung des VDMA.

Longo, F., Nicoletti, L., & Padovano, A. (2017). Smart operators in industry 4.0: A human-centered approach to enhance operators’ capabilities and competencies within the new smart factory context. Computers & Industrial Engineering, 113(Nov), 144-159. http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2017.09.016

Łupicka, A. & Grzybowska, K. (2018). Key Managerial Competencies for Industry 4.0 – Practicioners’, Researchers’ and Students’ Opinions. Logistics and Transport, 3(39), 39-46, https://doi.org/10.26411/83-1734-2015-3-39-4-18

Maczewska A., Polak-Sopinska A., & Wisniewski Z. (2020). Computer-Aided Occupational Risk Assessment of Physical Workload in the Logistics 4.0. In Kantola J., & Nazir S. (eds.), Advances in Human Factors, Business Management and Leadership (AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 961) (pp. 378-390). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20154-8_35

Monostori, L., Váncza, J., Várgedő, T., Kristóf, P., Lengyel, L., Vajta, L., Henter, Á., … Molnár, I. (2016). IPAR 4.0 Cselekvési Terv. Budapest: Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform.

Munkácsi, A. & Demeter, K. (2019). Logisztikai kompetenciák és fejlesztési lehetőségük az oktatásban. Vezetéstudomány, 50(7-8), 49-62. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.07.05

Nagy, J. (2019). Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14-26. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.01.02

Némethy, K. & Poór, J. (2018). A jövő munkahelye az IPAR 4.0 tükrében. Opus et Educatio, 5(2), 216-224. http://dx.doi.org/10.3311/ope.251

Pató, G. Sz. B. (2006). Kompetenciák, feladatok logisztikai rendszerekben (Competences, tasks in logistics systems) (Doktori értekezés). Pannon Egyetem, Veszprém.

Pató, G. Sz. B., Kovács, K., & Abonyi, J. (2020). A HR területén várható változások, kompetenciacserélődés és az Ipar 4.0 kapcsolata – egy kutatás keretrendszere. In Garaczi, I. (ed.) (2020), Az életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században (pp. 430-446). Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány.

Pató, G. Sz. B. (2017). Formal Options for Job Descriptions – theory meets practice, Journal of Management Development, 36(8), 1008-1028. https://doi.org/10.1108/JMD-01-2016-0019

Pató, G. Sz. B. (2015). The 3D Job Description. Journal of Management Development, 34(4), 406–420. https://doi.org/10.1108/jmd-11-2013-0151

Pinzone M., Fantini P., Perini S., Garavaglia S., Taisch M., & Miragliotta, G. (2017). Jobs and Skills in Industry 4.0: An Exploratory Research. In Lödding H., Riedel R., Thoben KD., von Cieminski G., & Kiritsis D. (eds.), Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing ( APMS 2 017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 513) (pp. 282-288). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66923-6_33

Seidman, I. (2002). Az interjú, mint kvalitatív kutatási módszer. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Shamim, S., Cang, S., Yu, H., & Li, Y. (2016). Management approaches for Industry 4.0: A human resource management perspective. In IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) ( pp. 5 309- 5316). Vancouver: IEEE WCCI. https://doi.org/10.1109/CEC.2016.7748365

Smith, E. A. (2005). Communities of Competence: new resources in the workplace. The Journal of Workplace Learning, 17(1/2), 7-23. https://doi.org/10.1108/13665620510574423

Sonntag, K. & Schäfer–Rauser, U. (1993). Selbsteinschätzung beruflicher Kompetenzen bei der Evaluation von Bildungsmaßnahmen. Zeitschrift für Arbeits – und Organisationspsychologie, 37(4), 163-171.

Szabó-Szentgróti, G., Gelencsér, M., Szabó-Szentgróti, E., & Berke, Sz. (2019). Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. Vezetéstudomány, 50(4), 77-88. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.08

Szegedi, Z. (2012). Ellátásilánc-menedzsment. Budapest: Kossuth Kiadó.Trost, A. (2020). Human Resources Startegies – Balancing Stability and Agility on Times of Digitalization. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30592-5

Varga, J. & Csiszárik-Kocsir, Á. (2019). Redefining the Role of Project Leader for Achieving a Better Project Result. PM World Journal, 8(8), 1-18. https://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2019/09/pmwj85-Sep2019-Varga-Kocsir-redefining-the-role-of-project-leader.pdf

##submission.downloads##

Megjelent

2021-01-11

Hogyan kell idézni

Pató Gáborné Szűcs, B., Kovács, K., & Abonyi, J. (2021). A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(1), 56–70. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok