A Vezetéstudomány folyóirat 50 évének egyes aspektusai

Authors

  • Péter Strausz
  • Balázs Vaszkun
  • Miklós Dobák
  • Vanda Harmat
  • Gyula Márton Szabó

Keywords:

Vezetéstudomány, vezetéstörténet,

Abstract

Többlépcsősre tervezett kutatásunk első eredményeit közlő cikkünkben a Vezetéstudomány – és jogelődje, a Vezetőképzés – című folyóirat 50 éves történetének egyes aspektusait vizsgáljuk. A kutatás történelmi és elméleti kereteinek ismertetését követően a tudományos lap évfolyamaiban megjelent több, mint 5000 írás címe alapján végeztünk elemzést: 12 kategóriába soroltuk a publikált munkákat annak érdekében, hogy teljesebb képet alkothassunk arról, hogy a vezetéstudomány egyes szakmai területeinek eredményei miként jelentek meg a folyóirat hasábjain. Emellett a főszerkesztők, a szerkesztőbizottsági tagok és a szerzők kapcsán is igyekeztünk megállapításokat tenni, s alkalmanként egyes fontosabb cikkeket részletesebben is áttekintettünk annak érdekében, hogy röviden összefoglaljuk a lap fél évszázados történetét. Megállapítottuk, hogy a története során többször megújult folyóirat már az 1970-es évek derekától törekedett arra, hogy együtt mozogjon a nemzetközi tudományos trendekkel, és ne kössék különböző ideológiai előítéletek. Szemléletbeli nyitottsága mindvégig együtt járt a szakmai nyitottsággal is. A hazai vezetéstudomány minden válfaja és szinte mindegyik elméleti és gyakorlati szakembere közölt cikket a lapban, s alkalmanként élénk tudományos vita is kialakult a folyóirat hasábjain. Láthatjuk, hogy a szerkesztők a megnyilvánulási lehetőség biztosítása tekintetében törekedtek a vezetéstudomány különböző területei közötti egyensúly kialakítására és megtartására. A Vezetéstudomány saját szerkesztői, illetve szerzői által kialakított szellemiségének és szakmai igényességének köszönhetően vált a magyar vezetéstudomány meghatározó folyóiratává. Fél évszázados története hű tükre a magyar menedzsmenttudományok 20. század második felében bekövetkezett kibontakozásának és fejlődésének is.general management

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bauer A. & Gáti M. (2019). Bibliometriai elemzés a Vezetéstudomány folyóirat elmúlt 50 évében megjelent marketing témájú cikkei alapján. Absztrakt. In: Veres Zoltán, Sasné Grósz Annamária, Liska Fanny (szerk.): Ismerjük a vevők? A vásárlás pszichológiája - Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXV. Országos Konferenciájának előadásai. Pannon Egyetem: Veszprém. ISBN: 978-615-00-58 pp. 197–197.

Bérci, Gy. (1976). Vezetésről – vezetőknek. Vezetéstudomány, 1976. VII. évf. 1. szám. p. 4.

Kaposi, Z. (2002). Magyarország gazdaságtörténete, 1700-2000. Budapest, Pécs: Dialóg Campus.

Kozma, M. & Strausz, P. (2015). A magyar vállalati menedzsment kihívásai és progresszív gyakorlata a második világháború után – Az olaj-, a gyógyszer-, a likőr- és az építőipar példáján. In: Dobák Miklós (szerk.) A 20. századi magyar vezetés elméleti és gyakorlati kérdései. Budapest. pp. 171-196.

László, I. (1970). Beköszöntő. Vezetőképzés, 1970. I. évf. 1. szám. p. 8.

Lázár, Gy. (1973) A Központi Bizottság döntése: a munkások bérének kiemelt növelése. Vezetőképzés, 1973. I. évf. 1. szám. pp. 3-5.

OSZK (2019). Az Országos Széchényi Könyvtár katalógusa – Amicus. (nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1003222 – Hozzáférés: 2019. szeptember 23.)

Pető, I., & Szakács, S. (1985). A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Rohánszky, M. (1981). Kádermunka és vezetés – Interjú dr. Petrovszki Ist vánnal, az MSZMP KB osztályvezető-helyettesével. Vezetéstudomány, 1981. XII. évf. 6. szám. pp. 5-10.

Vaszkun B. (szerk.) & Antal, Zs. & Dobák, M. & Kozma, M. & Strausz, P. & Vaszkun B. & Baksa, M. (2016). Szöveggyűjtemény a Vezetéselmélet és módszertan (Menedzsmenttörténet) tantárgyhoz. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet.

Vezetéstudomány 1976. 1-2. számától 2019. 7. számáig az összes lapszám

Vezetőképzés 1970-1975. évfolyamainak összes lapszáma

Published

2019-12-09

How to Cite

Strausz, P., Vaszkun, B., Dobák, M., Harmat, V., & Szabó, G. M. (2019). A Vezetéstudomány folyóirat 50 évének egyes aspektusai. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 50(12). Retrieved from https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/458

Issue

Section

Articles