Lépések a kognitív automatizáció felé

Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

Kulcsszavak:

üzleti szolgáltatóközpont, digitalizáció, folyamatautomatizálás, mesterséges intelligencia, osztott szolgáltatás

Absztrakt

A magyar nemzetgazdaság egyre fontosabb szegmense a növekedési képességét a válság és a konjunktúra éveiben egyaránt megőrző üzleti szolgáltatószektor. A küszöbön álló új technológiai forradalom a szektorban működő vállalatokat, a többnyire nemzetközi tulajdonosi hátterű üzleti szolgáltatóközpontokat is elérte. E vállalatok az alacsony költségszint és a magas szolgáltatásminőség jelentette kettős elvárásrendszer miatt gyakran élenjárók a fejlett technológiai megoldások alkalmazásában. A szerzők tanulmányukban a digitális átalakulás jelenségét járják körül: ezen belül azt vizsgálják, hogyan formálja át a fejlett technológiai megoldások megjelenése e vállalatok működési folyamatait. Empirikus kutatásuk alapján egy magyarországi szolgáltatóközpont digitális átalakulási projektjeit mutatják be esettanulmány módszertan segítségével. Ismertetik a digitális átalakulás legfontosabb mozgatórugóit, illetve feltárják a változásokat támogató technológiai megoldásokat és kulturális sajátosságokat. Az esettanulmányban bemutatott projektek más iparági szereplőkre is átvihető tanulságai további kérdéseket vetnek fel a téma iránt érdeklődő kutatók és gyakorlati szakemberek számára.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Róbert Marciniak, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi adjunktus

Péter Móricz, Budapesti Corvinus Egyetem

Egyetemi docens

Máté Baksa, Budapesti Corvinus Egyetem

PhD-hallgató

Hivatkozások

Agárdi, I. (2018). A digitalizáció mint a kiskereskedelmi tevékenységet integráló tényező. Vezetéstudomány, 49(12), 50–57. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.12.06

Andriole, S. J. (2017). Five Myths About Digital Transformation. MIT Sloan Management Review, 58(3), 20-22. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/five-myths-about-digital-transformation/

Babbie, E. (2008). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (6th ed.). Budapest: Balassi Kiadó.

Bhimani, A., & Willcocks, L. (2014). Digitisation, “Big Data” and the transformation of accounting information. Accounting and Business Research, 44(4), 469–490. https://doi.org/10.1080/00014788.2014.910051

Daubner, R., & Lips, T. (2017). “Customer Experience Management” – Digitizing Customer Interaction. Stuttgart: Horváth & Partners.

Demeter, K., & Losonci, D. (2020). Business and technological perspectives of Industry 4.0: A framework for thinking with case illustration. Vezetéstudomány, 51(5), 2–14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.05.01

Demeter, K., Losonci, D., Nagy, J., & Horváth, B. (2019). Tapasztalatok az ipar 4.0-val – egy esetalapú elemzés. Vezetéstudomány, 50(4), 11–23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.02

Demeter, K., Losonci, D., Szász, L., & Rácz, B.-G. (2020). Magyarországi gyártóegységek ipar 4.0 gyakorlatának elemzése – Technológia, stratégia, szervezet. Vezetéstudomány, 51(4), 2–14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.01

Drótos, G., Marciniak, R., Ránki-Kovács, R., Jakab, D., Willbrandt, N., Baksa, M., Balajti, P., & Mátrai, E. (2018). Business Services Hungary: 360° view about the Hungarian Business Services Market 2018. Budapest: Hungarian Investment Promotion Agency.

Eden, R., Burton-Jones, A., Casey, V., & Draheim, M. (2019). Digital Transformation Requires Workforce Transformation. MIS Quarterly Executive, 18(1), 1–14. https://doi.org/10.17705/2msqe.00005

El-Khoury, D. D. (2017). Digital transformation and the worldclass HR difference. Strategic HR Review, 16(2), 86–88. https://doi.org/10.1108/SHR-01-2017-0001

Fehér, P. (2018). A digitális átalakulás módszereinek feltárása a közszolgáltatásokban – a design thinking módszertan alkalmazási lehetőségei. Vezetéstudomány, 49(7–8), 22–31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.07-08.03

Futó, I. (2018). Mesterséges intelligenciaeszközök – logikai következtetésen alapuló szakértő rendszerek – alkalmazása a közigazgatásban, hazai lehetőségek. Vezetéstudomány, 49(7–8), 40–51. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.07-08.05

Füzes, P., Szabó, Z. R., & Gódor, Z. (2018). Szabadulás a kiaknázási csapdából a digitális jövő alakításával: Hogyan irányítható az iparági változás egy felhőalapú szolgáltatásra épülő kiaknázási és felderítési tevékenységgel? Vezetéstudomány, 49(1), 54–64. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.01.06

Govindarajan, V., & Immelt, J. R. (2019). The Only Way Manufacturers Can Survive. MIT Sloan Management Review, 60(3), 24-33. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-only-way-manufacturers-can-survive/

Gregersen, H. (2018). Digital Transformation Opens New Questions — and New Problems to Solve. MIT Sloan Management Review, 60(1), 27-29. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformationopens-new-questions-and-new-problems-to-solve/

Hardy, J., Sass, M., & Fifekova, M. P. (2011). Impacts of horizontal and vertical foreign investment in business services: the experience of Hungary, Slovakia and the Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 18(4), 427–443. https://doi.org/10.1177/0969776411422618

Hess, T., Matt, C., Benlian, A., & Wiesböck, F. (2016). Options for Formulating a Digital Transformation Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 103–119.

Hicks, M. (2019). Why the urgency of digital transformation is hurting the digital workplace. Strategic HR Review, 18(1), 34–35. https://doi.org/10.1108/shr-02-2019-153

Horváth, D., & Mitev, A. (2015). Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Budapest: Alinea Kiadó.

Horváth, D., & Szabó, Z. R. (2017). A negyedik ipari forradalom vezetési aspektusai. In M. Veresné Somosi & K. Lipták (Eds.), „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 700–714). Miskolc: Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar.

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review, 56(2), 3-25. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/projects/strategydrives-digital-transformation/

Losonci, D., Takács, O., & Demeter, K. (2019). Az ipar 4.0 hatásainak nyomában – a magyarországi járműipar elemzése. Közgazdasági Szemle, 66(2), 185–218. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.2.185

Makó, C., Illéssy, M., & Borbély, A. (2018). A digitalizáció és a munkavégzési formák. Magyar Tudomány, 179(1), 61–68. https://doi.org/10.1556/2065.179.2018.1.7

Marciniak, R. (2014a). A gazdasági válság hatása az üzleti szolgáltató szektorra a közép-kelet-európai régióban. Közgazdász Fórum, 17(1–2), 31–54.

Marciniak, R. (2014b). Osztott szolgáltatások – egy innovatív szervezeti forma vizsgálata (PhD disszertáció). Miskolci Egyetem. https://doi.org/10.14750/ME.2015.022

Marciniak, R. (2017). Piaci-alapú működés a shared service modellben. In M. Vilmányi & K. Kazár (Eds.), Menedzsment innovációk az üzleti és a nonbusiness szférákban (pp. 459–474). Szeged: SZTE Gazdaságtudományi Kar.

Marciniak, R., & Berend, D. (2017). Disclosing RPA Trend in the Business Services. In L. Berényi (Ed.), Management 55 Challenges in the 21st Century. Volume III : Diversity of Challenges ( pp. 119–132). S aarbrücken, G ermany: Lambert Academic Publishing (LAP).

Marciniak, R., Móricz, P., & Baksa, M. (2018). A digitális transzformáció új hulláma a hazai szolgáltatóközpontokban. In D. Horváth (Ed.), A stratégiai menedzsment legújabb kihívása: a 4. ipari forradalom c. konferencia kiadvány (pp. 26–33). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Matt, C., Hess, T., & Benlian, A. (2015). Digital Transformation Strategies. Business & Information Systems Engineering, 57(5), 339–343. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5

Mazzawi, E., Munsif, S., & Stark, R. (2003). Sun Rises on “Rightshore.” Business Strategy Review, 14(3), 4–6. https://doi.org/10.1111/1467-8616.00265

Nagy, J. (2019). Az ipar 4.0 fogalma és kritikus kérdései – vállalati interjúk alapján. Vezetéstudomány, 50(1), 14–26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.02

Nemeslaki, A. (2018). A magyar közigazgatás digitális transzformációjának jelentősége a vezetéstudományban: beköszöntő a tematikus számhoz. Vezetéstudomány, 49(7–8), 2–5. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.07-08.01

Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. Harvard Business Review, 93(10), 96-114. Retrieved from https://hbr.org/2015/10/how-smart-connectedproducts-are-transforming-companies

Reis, J., Amorim, M., Melão, N., & Matos, P. (2018). Digital Transformation: A Literature Review and Guidelines for Future Research. In Á. Rocha, H. Adeli, L. P. Reis, & S. Costanzo (Eds.), Trends and Advances in Information Systems and Technologies. WorldCIST’18. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0_41

Rekettye, G. (2018). Értékteremtés 4.0 – Termékek és szolgáltatások vevőorientált tervezése, fejlesztése és menedzselése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Rekettye, G. (2020). Az ipar 4.0 hatása az árakra és a vállalati árképzés gyakorlatára. Vezetéstudomány, 51(4), 15–25. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.02

Sass, M. (2010). Foreign direct investments and relocations in business services – what are the locational factors? The case of Hungary. Cuadernos de Relaciones Laborales, 28(1), 44–63.

Sass, M., & Fifekova, M. (2011). Offshoring and Outsourcing Business Services to Central and Eastern Europe: Some Empirical and Conceptual Considerations. European Planning Studies, 19(9), 1593–1609. https://doi.org/10.1080/09654313.2011.586196

Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). How Big Old Companies Navigate Digital Transformation. MIS Quarterly Executive, 16(3), 197–214.

Szabó, Z. R., Horváth, D., & Hortoványi, L. (2019). Hálózati tanulás az ipar 4.0 korában. Közgazdasági Szemle, 66(1), 72–94. https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.1.72

Szabó, Z. R., & Vida, G. (2009). Szolgáltató központok Magyarországon. Vezetéstudomány, 40(4), 28–42.

Szalavetz, A. (2018). Digitális átalakulás és fenntarthatóság: A technológiaoptimista környezetgazdászok és a pesszimista ökológiai közgazdászok közötti vita újraindítása. Közgazdasági Szemle, 65(10), 1067–1088. https://doi.org/10.18414/KSZ.2018.10.1067

Szalavetz, A. (2019a). Artificial intelligence-based development strategy in dependent market economies – Any room amidst big power rivalry? Central European Business Review, 8(4), 40–54. https://doi.org/10.18267/j.cebr.219

Szalavetz, A. (2019b). Industry 4.0 and capability development in manufacturing subsidiaries. Technological Forecasting & Social Change, 145, 384–395. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.027

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). The Nine Elements of Digital Transformation. MIT Sloan Management Review, 55(3), 1-6. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elementsof-digital-transformation/

Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., & McAfee, A. (2011). Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-06-05

Hogyan kell idézni

Marciniak, R., Móricz, P., & Baksa, M. (2020). Lépések a kognitív automatizáció felé: Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(6), 42–55. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok