Kettős elköteleződésből fakadó feszültségek a társadalmi vállalkozások körében

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.08-09.02

Keywords:

social enterprise, tension, dual commitment

Abstract

Social enterprises have simultaneous social and business goals. These enterprises attempt to reach a balance between the achievement of both kinds of goals, although they usually head in different directions. The aim of the current study is to explore the tensions that social enterprises face as a result of this dual (social and business) commitment. As the study is of an exploratory nature, the authors use an inductive, qualitative approach based on semi-structured in-depth interviews. Their results show the dual nature of social enterprise goals and their related challenges and tensions. They also structure the tensions revealed by their empirical research, and categorise them into four main groups and 15 subgroups.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Janka Tóth, University of Szeged

PhD student

Máté Repisky, University of Szeged

Assistant research fellow

References

Agárdi, I., & Török, Á. (2020). Társadalmi vállalkozók kapcsolati beágyazottsága és szerepe a társadalmi hatás kiterjesztésében. Vezetéstudomány, 51(12), 2-16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.01

Babbie, E. (2008). The basics of social research. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. Chicago.

Bakonyi, Z. (2012). Mire jó a szervezeti demokrácia? A korlátozott demokrácia modellje (TDK dolgozat). Budapest: BCE, Vezetés és szervezés, kontrolling szekció.

Bereczk, Á., & Bartha, Z. (2019). A társadalmi vállalkozások piaci bevételszerző képességének meghatározó tényezői. E-conom, 8(1), 102-107 https://doi.org/10.17836/EC.2019.1.102

Bereczk, Á., Kádárné Horváth, Á., Péter, Zs., Siposné Nándori, E., & Szegedi, K. (2018). Társadalmi vállalkozások az emberközpontúság kontextusában. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 15(1), 68–81. http://real.mtak.hu/92299/7/2.Tarsadalmivallalkozasokazemberkozpontusagkontextusaban-68-81.pdf

Blackburn, R., & Ram, M. (2006). Fix or fixation? The contributions and limitations of entrepreneurship and small firms to combating social exclusion. Entrepreneurship & Regional Development, 18(1), 73-89. http://dx.doi.org/10.1080/08985620500419566

Borzaga, C., Depedri, S., & Galera, G. (2012). Interpreting social enterprises. Revista de Administração, 47(3), 398-409. https://doi.org/10.5700/rausp1046

Borzaga, C., & Solari, L. (2004). Management challenges for social enterprises. In C. Borzaga & J. Defourny (Eds.), The Emergence of Social Enterprise. London: Psychology Press. http://dx.doi.org/10.4324/9780203164679

Borzaga, C., & Tortia, E. (2007). A szociális gazdaság szervezetei a vállalatelméletben. In Szociális gazdaság nemzetközi megközelítésben, az OECD tapasztalatai tükrében (pp. 6-45). Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

Bosma, N., Schott, T., Terjesen, S., & Kew, P. (2016). GEM Global Entrepreneurship Monitor – Special Topic Report: Social Enterpreneurship. http://gemconsortium.org/report/49542

Bozsik, S., Szemán, J., & Olajos, I. (2019). A társadalmi innováció finanszírozási és jogi problémáinak tükröződése a szociális szövetkezetek esetében egy kérdőíves felmérés alapján. In „Mérleg és Kihívások” XI. Nemzetközi Tudományos Konferencia (pp. 51-61). Miskolc: Miskolci Egyetem. https://gtk.uni-miskolc.hu/files/15754/Konferencia%20kiadv%C3%A1ny%202019.pdf

Carsrud, A., & Brännback, M. (2011). Entrepreneurial motivations: what do we still need to know? Journal of Small Business Management, 49(1), 9-26. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00312.x

Csillag, S., Toarniczky, A., & Primecz, H. (2018). Dolgoznánk, ha hagynátok... Megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek. Vezetéstudomány, 49(6), 33-45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.04

Csoba, J., Frey, M., G. Fekete, É., Lévai, M., & Soltész, A. (Eds.). (2007). Szociális gazdaság kézikönyv. Budapest: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.

Dajnoki, K. (2011). Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának megítélése a szervezetben. Acta Scientiarum Socialium, (34), 85–93. https://journal.uni-mate.hu/index.php/ asc/article/view/240/2683

Dees, J. G., & Anderson, B. B. (2003). For-Profit Social Ventures. In M. L. Kourlisky & W. B. Walstad (Eds.), Social Entrepreneurship (pp. 1-26). Dublin: Senate Hall Academic Publishing.

Dees, J. G., & Anderson, B. B. (2006). Framing a Theory of Social Entrepreneurship: Building on Two Schools of Practice and Thought. In R. Mosher-Williams (Eds.), Research on Social Entrepreneurship: Understanding and Contributing to an Emerging Field (pp. 39-66). Indianapolis: Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA). https://www.ashoka.org/sites/default/files/2019-11/Research%20on%20Social%20Entrepreneurship%20-%20Understanding%20and%20Contributing%20to%20an%20Emerging%20Field.pdf#page=39

Defourny, J., & Nyssens, M. (2010a). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences, Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 32-53. https://doi.org/10.1080/19420670903442053

Defourny, J., & Nyssens, M. (2010b). Social enterprise in Europe: At the crossroads of market, public policies and third sector. Policy and Society, 29(3), 231-242. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.07.002

Doherty, B., Haugh, H., & Lyon, F. (2014). Social Enterprises as Hybrid Organizations: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 16, 417–436. https://doi.org/10.1111/ijmr.12028

Douglas, E., & Prentice, C. (2019). Innovation and profit motivations for social entrepreneurship: A fuzzy-set analysis, Journal of Business Research, 99, 69-79. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.031

G. Fekete, É., & Solymári, G. (2004). A szociális gazdaság kiépítésének esélye és feltételei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 1, 32-78. https://www.strategiaifuzetek.hu/files/79/2004_2.pdf

G. Fekete, É., Bereczk, Á., Kádárné Horváth. Á., Kiss, J., Péter, Zs,. Siposné Nándori, E., & Szegedi, K. (2017). Alapkutatás a társadalmi vállalkozások működéséről. Zárótanulmány az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából, a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs” kiemelt projekt keretében. Miskolc: Miskolci Egyetem. https://piactars.hu/uploads/files/documents/Zarotanulmany_OFA_ME_GTK_2017_06_30.pdf

Győri, Zs. (2012). Ökológiailag-orientált vállalkozások Magyarországon. In Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj 2. (pp. 73-89). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/978/1/fenn2012_Gyori_Zsuzsanna.pdf

Hahn, T., Figge, F., Pinkse, J., & Preuss, L. (2010). Tradeofs in corporate sustainability: You can’t have your cake and eat it. Business Strategy and the Environment, 19(4), 217–229. https://doi.org/10.1002/bse.674

Hahn, T., Pinkse, J., Preuss, L., & Figge, F. (2015). Tensions in corporate sustainability: Towards an integrative framework. Journal of Business Ethics, 127(2), 297–316. http://dx.doi.org/10.1007/s10551-014-2047-5

Hubai, L. (2007). Beágyazott dilemma: A munkaerőpiaci integrációt segítő társadalmi vállalkozások hibrid jellegének vizsgálata. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 14(1), 20-39. https://matarka.hu/koz/ISSN_1786-1594/vol_14_no_1_2017/ISSN_1785-1594_vol_14_no1_2017_020-039.pdf

Jenner, P. (2016). Social enterprise sustainability revisited: an international perspective. Social Enterprise Journal, 12(1), 42–60. https://doi.org/10.1108/SEJ-12-2014-0042

Kibler, E., Wincent, J., Kautonen, T., Cacciotti, G., & Obschonka, M. (2019). Can prosocial motivation harm entrepreneurs’ subjective well-being? Journal of Business Venturing, 34(4), 608-624. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.003.

Kiss, J., Primecz, H., & Toarniczky, A. (2020). Patterns of inclusion: social enterprises targeting different vulnerable social groups in Hungary. Journal of Social Entrepreneurship, 1-23. https://doi.org/10.1080/19420676.2020.1806101

Knox, B. (2020). Employee Volunteer Programs are Associated with Firm-Level Benefits and CEO Incentives: Data on the Ethical Dilemma of Corporate Social Responsibility Activities. Journal of Business Ethics, 162, 449-472. https://doi.org/10.1007/s10551-018-4005-0.

Krátki, N., & Kiss, J. (2021). Szociális és egészségügyi területeken működő társadalmi vállalkozások üzleti működési modelljei. Vezetéstudomány, 52(1), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.01.01

Kriskó, E. (2019). Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. In Á. Jenei (Eds.), Egyenlő bánásmód a vezetői munkában (pp. 38-44). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem; Közigazgatási Továbbképzési Intézet. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13549/Egyenlo%20banasmod%20a%20vezetoi%20munkaban.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lüscher, L., & Lewis, M. (2008). Organizational change and managerial sensemaking: Working through paradox. Academy of Management Journal, 51(2), 221–240. http://dx.doi.org/10.5465/amj.2008.31767217

Málovics, Gy. (2019). Tudás létrehozása társadalmi hatással karöltve: A részvételi akciókutatás (RAK) megközelítése. Magyar Tudomány, 180(8), 1147–1157. https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.8.5

Mason, C., & Doherty, B. (2016). A Fair Trade-off? Paradoxes in the Governance of Fair-trade Social Enterprises. Journal of Business Ethics, 136, 451–469. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2511-2

Mihály, M. (2017). Mit értünk társadalmi vállalkozások alatt? – Narratívák a nemzetközi szakirodalomból. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 14(1), 101- 115. https://www.strategiaifuzetek.hu/2017-1-8

Miller, T. L., Grimes, M. G., McMullen, J. S., & Vogus, T. J. (2012). Venturing for others with heart and head: How compassion encourages social entrepreneurship. Academy of Management Review, 37(4), 616-640. https://doi.org/10.5465/amr.2010.0456

Moss, T. W., Short, J. C., Payne, G. T., &- Lumpkin, G. T. (2011). Dual Identities in Social Ventures: An Exploratory Study. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(4), 805–830. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00372.x

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Thousasnd Oaks: Sage.

Primecz, H., Kiss, J., & Toarniczky, A. (2019). Diverzitáskategóriák és társadalmi vállalkozások: Nemzetközi kitekintés. Vezetéstudomány, 50(10), 61-73. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.10.06

Primecz, H., Kiss, J., & Toarniczky, A. (2021). Társadalmi és üzleti célok és tevékenységek kombinálása magyarországi társadalmi vállalkozásoknál – Fókuszban a romákat, a nőket és a fogyatékossággal élő embereket támogató szervezetek. Kovász, 25(1-4). 1-26. https://doi.org/10.14267/kov.2021e2

Putzer, P., & Bányai, E. (2019). A CSR egyik lehetséges jövője, a társadalmi vállalkozó és a társadalmi vállalkozói attitűd mérése. Marketing & Menedzsment, 53(Különszám), 15-25. https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.EMOK.02

Renko, M. (2012). Early challenges of nascent social entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1045-1069. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2012.00522.x

Repisky, M., & Tóth, J. (2019). Mi motivál egy társadalmi vállalkozót? – Egy feltáró kvalitatív kutatás eredményei. Vezetéstudomány, 50(3). 11-24. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.02

Roh, T. H. (2016). The sharing economy: Business cases of social enterprises using collaborative networks. Procedia Computer Science, 91, 502-511. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.129

Sastre – Castillo, M. S., Peris-Ortiz, M., & Danvila-Del Valle, I. (2015). What is Different about the Profile of the Social Entrepreneur? Nonprofit Management & Leadership, 25(4), 349-369. https://doi.org/10.1002/nml.21138

Sharir, M. & Lerner, M. (2006). Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs, Journal of World Business, 41(1), 6-20. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2005.09.004

Siegner, M., Pinkse, J., & Panwar, R. (2018). Managing tensions in a social enterprise: The complex balancing act to deliver a multi-faceted but coherent social mission, Journal of Cleaner Production, 174, 1314-1324. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.076

Siltaloppi, J., Rajala, R., & Hietala, H. (2020). Integrating CSR with Business Strategy: A Tension Management Perspective. Journal of Business Ethics, 174, 507-527. https://doi.org/10.1007/s10551-020-04569-3

Sivathanu, B., & Bhise, P. (2013). Challenges for Social Entrepreneurship. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (Special Issue for National Conference on Recent Advances in Technology and Management for Intergrated Growth). https://www.ijaiem.org/RATMIG-2013/MGT%2025%20Challenges%20for%20Social%20Entrepreneurship.pdf

Smith, W. K., Besharov, M. L., Wessels, A., & Chertok, M. (2012). A Paradoxical Leadership Model for Social Entrepreneurs: Challenges, Leadership Skills, and Pedagogical Tools for Managing Social and Commercial Demands. Academy of Managemeni Learning & Education, 11(3), 463-478. https://doi.org/10.5465/AMBPP.2012.14932abstract

Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing. Academy of Management Review, 36, 381-403. https://doi.org/10.5465/amr.2009.0223

Smith, W. K., Gonin, M., & Besharov, M. L. (2013). Managing Social-Business Tensions: A Review and Research Agenda for Social Enterprise. Business Ethics Quarterly, 23(3), 407-442. https://doi.org/10.5840/beq201323327

Szemán, J. (2017). Szociális szövetkezetek gazdálkodásának jellegzetességei. Pénzügy-számvitel füzetek 3. 48-69.

Szűcsné Markovics, K., & Sasvári, P. L. (2015). A társadalmi vállalkozások működését akadályozó tényezők, különös tekintettel a finanszírozási nehézségekre. Észak–magyarországi Stratégiai Füzetek, 12(2), 83– 93. http://real.mtak.hu/30420/1/szmk_sp.pdf

Takács, S. (2021). A Flow-élmény szerepe a hazai társadalmi vállalkozások vezetésében. Vezetéstudomány, 52(2), 31-44. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.02.03

Takács, S. (2021). Managing the Flow Experience-The Dilemmas of Participatory Governance in Hungarian Social Enterprises. Journal of Social Entrepreneurship, 1-30. https://doi.org/10.1080/19420676.2021.1874487

Tóth, G. (2007). A Valóban Felelős Vállalat – A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről. Budapest: Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, KÖVET-INEM Hungária.

Tóth, L., Varga, É., & Varga, P. (2011). A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon. NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

Török, A. (2000). Racionalitás és etika a gazdasági döntésekben. Az alkalmazott üzleti etika néhány elméleti és módszertani kérdése. Közgazdasági Szemle, 47(11), 918-931. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00065/pdf/torok.pdf

Török, Á., & Agárdi, I. (2020). Társadalmi vállalkozások gasztronómiai lehetőségei a rövid élelmiszerellátási láncok bevonásával Magyarországon. Vezetéstudomány, 51(4), 74-84. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.07

Van Cranenburgh, K. C., & Arenas, D. (2014). Strategic and Moral Dilemmas of Corporate Philanthropy in Developing Countries: Heineken in Sub-Saharan Africa. Journal of Business Ethics, 122, 523–536. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1776-1

Varga, É. (2015). A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája, http://www.nesst.org/wpcontent/uploads/2014/05/A-társadalmi- vállalkozások-Ökoszisztémája.pdf

Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, O. D., & Shulman, J. M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24, 519-532. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.04.007

Downloads

Published

2022-09-13

How to Cite

Tóth, J., & Repisky, M. (2022). Kettős elköteleződésből fakadó feszültségek a társadalmi vállalkozások körében. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 53(8-9), 14–29. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.08-09.02

Issue

Section

Articles