A categorization of the consequences of entrepreneurial failure

Validated in Hungary

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.05.01

Kulcsszavak:

vállalkozói kudarc, következmény, kudarc költsége

Absztrakt

A bizonytalanság és kockázat a vállalkozói lét alapelemei, így a legtöbb vállalkozó megtapasztalja a kudarcot is, ami számos módon hathat a vállalkozó életére. Annak ellenére, hogy több, korábbi kutatás kísérletet tett ezek rendszerezésére, egyik se tudta maradéktalanul lefedni a következmények teljes skáláját. Jelen kvalitatív, narratív interjús kutatás fő célja az volt, hogy egy használható kudarc következmény rendszerezést alkosson. A szakirodalmi és 16 vállalkozóval készült kutatás alapján a kudarc következményei 6 nagy kategóriába (és 24 alkategóriába) rendszerezhetők: pénzügyi, pszichológiai, társas, szakmai, jogi és fiziológiai következmények. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy nem minden vállalkozó számára negatív élmény a kudarc, sőt sokuk számára a negatív és pozitív következmények kiegyenlítik egymást, vagy nem igazán hat rájuk a kudarc. A szerző az elemzés során bemutatja az egyes következménykategóriák közötti lehetséges kölcsönhatásokat és az azonosított magkövetkezményeket is.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Máté Repisky, Szegedi Tudományegyetem

egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Artinger, S., & Powell, T. C. (2016). Entrepreneurial failure: Statistical and psychological explanations. Strategic Management Journal, 37(6), 1047-1064. https://doi.org/10.1002/smj.2378

Atsan, N. (2016). Failure experiences of entrepreneurs: causes and learning outcomes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235, 435-442. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.054

Byrne, O., & Shepherd, D. A. (2015). Different strokes for different folks: Entrepreneurial narratives of emotion, cognition, and making sense of business failure. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(2), 375-405. https://doi.org/10.1111/etap.12046

Cardon, M. S., Stevens, C. E., & Potter, D. R. (2011). Misfortunes or mistakes?: Cultural sensemaking of entrepreneurial failure. Journal of Business Venturing, 26(1), 79-92. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.06.004

Cope, J. (2011). Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Business Venturing, 26(6), 604-623. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.06.002

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Corner, P. D., Singh, S., & Pavlovich, K. (2017). Entrepreneurial resilience and venture failure. International Small Business Journal, 35(6), 687-708. https://doi.org/10.1177/0266242616685604

Cotterill, K. (2012). A comparative study of entrepreneurs’ attitudes to failure in technology ventures. International Journal of Innovation Science, 4(2), 101-116. https://doi.org/10.1260/1757-2223.4.2.101

Csákné Filep J., Gosztonyi M., Radácsi L., Szennay Á., & Timár G. (2022). Vállalkozói környezet és attitűdök Magyarországon – Global Entrepreneurship Monitor – Nemzeti jelentés – Magyarország 2021-2022 (Entrepreneurial environment and attitudes in Hungary – Global Entrepreneurship Monitor – National report - Hungary 2021-2022). Budapest: BGE. https://doi.org/10.29180/978-615-6342-24-9

Dvouletý, O., & Orel, M. (2020). Determinants of solo and employer entrepreneurship in Visegrád countries: findings from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 14(3), 447-464. https://doi.org/10.1108/JEC-04-2020-0052

European Commission. (2012). Entrepreneurship in the EU and beyond (Flash Eurobarometer 354). http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf

Falkné Bánó K. (2015). Miért olyan ellentmondásosak a magyar kulturális sajátosságok felméréseinek eredményei különböző kutatásokban? (Why are the results of identifying Hungarian cultural characteristics so controversial in different researches?) Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények; Interdiszciplináris Tanulmányok, 10(1), 76–88. https://matarka.hu/koz/ISSN_1788-9979/vol_10_no_1_2015/ISSN_1788-9979_vol_10_no_1_2015_076-088.pdf

Fang He, V. & Krähenmann, G. (2021). (Not) Learning from failure? The heavy toll of stigma on entrepreneurs. In Todt, G., Backmann, J. & Weiss, M. (Eds.), Work Life After Failure?: How Employees Bounce Back, Learn, and Recover from Work-Related Setbacks (pp. 143-171). Bingley, UK: Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-83867-519-620211018

GEM. (2017). https://www.gemconsortium.org/data

Hofstede, G. (2015). Dimension data matrix. https://geerthofstede.com/research-and-vsm/dimension-data-matrix/

Hungarian Central Statistical Office. (2022). 1.2.4. Vállalkozások demográfiája és struktúrája (2006–2018) (Demography and structure of enterprises). Budapest. https://www.ksh.hu/thm/1/indi1_2_4.html

Hsu, D. K., Wiklund, J., & Cotton, R. D. (2017). Success, failure, and entrepreneurial reentry: An experimental assessment of the veracity of self–efficacy and prospect theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 19-47. https://doi.org/10.1111/etap.12166

Hwang, K., & Choi, J. (2021). How do failed entrepreneurs cope with their prior failure when they seek subsequent re-entry into serial entrepreneurship? Failed entrepreneurs’ optimism and defensive pessimism and coping humor as a moderator. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(13), 7021. https://doi.org/10.3390/ijerph18137021

Jenkins, A., & Wiklund, J. (2012). A risky decision or an informed choice: Re-entry after firm failure. In Frontiers of entrepreneurship research 2012 proceedings of the thirty-second annual Entrepreneurship Research Conference (pp. 305-316). Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship, Babson Park, Mass.

Jenkins, A. S., Wiklund, J., & Brundin, E. (2014). Individual responses to firm failure: Appraisals, grief, and the influence of prior failure experience. Journal of Business Venturing, 29(1), 17-33. o. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.10.006

Khelil, N. (2016). The many faces of entrepreneurial failure: Insights from an empirical taxonomy. Journal of Business Venturing, 31(1), 72-94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.08.001

Klimas, P., Czakon, W., Kraus, S., Kailer, N., & Maalaoui, A. (2021). Entrepreneurial failure: a synthesis and conceptual framework of its effects. European Management Review, 18(1), 167-182. https://doi.org/10.1111/emre.12426

McGrath, R. (1999). Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial failure. Academy of Management Review, 24, 13-30. https://doi.org/10.5465/amr.1999.1580438

Patel, P. C., Wolfe, M. T., & Williams, T. A. (2019). Self-employment and allostatic load. Journal of Business Venturing, 34(4), 731-751. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.05.004

Pearlman, J. (2015). The consequences of job displacement for health: Moderating influences of economic conditions and educational attainment. Social Science Research, 52, 570-587. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssresearch.2015.04.006

Prusak, B., Morawska, S., Łukowski, M., & Banasik, P. (2022). The impact of bankruptcy regimes on entrepreneurship and innovation. Is there any relationship? International Entrepreneurship and Management Journal, 18(1), 473-498. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00773-3

Repisky M. (2018). Vállalkozói kudarc – A vég, vagy egy új kezdet? (Entrepreneurial failure – The end or a new beginning?). Vezetéstudomány, 49(4), 12-22. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.04.02

Riar, F. J., Bican, P. M., & Fischer, J. (2021). It wasn’t me: Entrepreneurial failure attribution and learning from failure. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 13(2), 113-136. https://doi.org/10.1504/ijev.2021.114385

Rieger, V., Wilken, J., & Engelen, A. (2022). Career booster or dead end? entrepreneurial failure and its consequences for subsequent corporate careers. Journal of Management Studies. https://doi.org/10.1111/joms.12866

Shepherd, D.A. (2003). Learning from business failure: propositions of grief recovery for the self-employed. Academy of Management Review, 28(2), 318–328. https://doi.org/10.5465/amr.2003.9416377

Shepherd, D. A., & Cardon, M. S. (2009). Negative emotional reactions to project failure and the self‐compassion to learn from the experience. Journal of Management Studies, 46(6), 923-949. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00821.x

Shepherd, D. A., & Haynie, J. M. (2011). Venture failure, stigma, and impression management: A self‐verification, self‐determination view. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(2), 178-197. https://doi.org/10.1002/sej.113

Shepherd, D. A., & Patzelt, H. (2017). Trailblazing in entrepreneurship: Creating new paths for understanding the field. New York: Springer.

Shepherd, D. A., Wiklund, J., & Haynie, J. M. (2009). Moving forward: Balancing the financial and emotional costs of business failure. Journal of Business Venturing, 24(2), 134-148. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.10.002

Silver, L. S. (2015). A social-cognitive model of entrepreneurship failure: beyond attributional style. Archives of Business Research, 3(4), 55-62. https://doi.org/10.14738/abr.34.1306

Simmons, S., Wiklund, J., & Levie, J. (2014). Stigma and business failure: implications for entrepreneurs’ career choices. Small Business Economics, 42(3), 485-505. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9519-3

Singh, S., Corner, P., & Pavlovich, K. (2007). Coping with entrepreneurial failure. Journal of Management & Organization, 13, 331-344. https://doi.org/10.1017/s1833367200003588

Singh, S., Corner, P. D., & Pavlovich, K. (2015). Failed, not finished: A narrative approach to understanding venture failure stigmatization. Journal of Business Venturing, 30(1), 150-166. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.07.005

Szerb L., & Kocsis-Kisantal O. (2008). Vállalkozói kultúra Magyarországon két napilap tükrében (Corporate culture in Hungary seen through two daily newspapers). Közgazdasági Szemle, 55(3), 243–261. http://www.epa.hu/00000/00017/00146/pdf/04mhszerb-kocsis-kisantal.pdf

Tóth, I. Gy. (2010). A társadalmi kohézió elemei: bizalom, normakövetés, igazságosság és felelősségérzet – lennének (The elements of social cohesion would be: trust, norm following norm, justice and sense of responsibility). In Kolosi, T. & Tóth, I. Gy. (Eds.), Társadalmi Riport (pp. 254-287). Budapest: TÁRKI.

Ucbasaran, D., Shepherd, D., Lockett, A., & Lyon, S. J. (2013). Life after business failure: the process and consequences of business failure for entrepreneurs. Journal of Management, 39(1), 163–202. https://doi.org/10.1177/0149206312457823

Ucbasaran, D., Westhead, P., Wright, M., & Flores, M. (2010). The nature of entrepreneurial experience, business failure and comparative optimism. Journal of Business Venturing, 25(6), 541-555. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.04.001

Varga, K. (2008). Hofstede és a magyar szociológia. In Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (Eds.), Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere (Cultures and organisations. Software of the mind). Pécs: VHE Kft.

Virágh, E. A., & Szepesi, B. (2022). Vállalkozók reprezentációja a főáramú online médiában Magyarországon (Representation of entrepreneurs in the mainstream online media in Hungary). Szociológiai Szemle, 32(3), 24-56. https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2022.3.2

Wakkee, I., Dorrestein, F., & Englis, P. (2014). The stigmatization of bankrupt entrepreneurs in Dutch newspapers. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 27(4), 369-391. https://doi.org/10.1080/08276331.2015.1017869

Welter, F., & Smallbone, D. (2011). Institutional perspectives on entrepreneurial behavior in challenging environments. Journal of Small Business Management, 49(1), 107-125. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2010.00317.x

Wennberg, K., & DeTienne, D. R. (2014). What do we really mean when we talk about ‘exit’? A critical review of research on entrepreneurial exit. International Small Business Journal, 32(1), 4-16. https://doi.org/10.1177/0266242613517126

Wennberg, K., Wiklund, J., DeTienne, D. R., & Cardon, M. S. (2010). Reconceptualizing entrepreneurial exit: Divergent exit routes and their drivers. Journal of Business Venturing, 25(4), 361-375. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.01.001

Wiesenfeld, B.M., Wurthmann, K.A., & Hambrick, D.C. (2008). The stigmatization and devaluation of elites associated with corporate failures: a process model. Academy of Management Review, 33(1), 231-251. https://doi.org/10.5465/amr.2008.27752771

Williamson, A. J., Drencheva, A., & Battisti, M. (2022). Entrepreneurial disappointment: Let down and breaking down, a machine-learning study. Entrepreneurship Theory and Practice, 46(6), 1500- 1533. https://doi.org/10.1177/1042258720964447

Yamakawa, Y., & Cardon, M. S. (2015). Causal ascriptions and perceived learning from entrepreneurial failure. Small Business Economics, 44(4), 797-820. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9623-z

Yamakawa, Y., Peng, M. W., & Deeds, D. L. (2015). Rising from the ashes: Cognitive determinants of venture growth after entrepreneurial failure. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(2), 209-236. https://doi.org/10.1111/etap.12047

##submission.downloads##

Megjelent

2023-05-15

Hogyan kell idézni

Repisky, M. (2023). A categorization of the consequences of entrepreneurial failure: Validated in Hungary. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 54(5), 2–17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2023.05.01

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok