A felsőoktatásban tanuló fiatalok jellemzése pénzügyi céljaik, attitűdjeik és magatartásuk mentén

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.03.05

Keywords:

higher education students, financial goals and strategies, external-internal control attitude, financial attitudes, financial behaviour

Abstract

The aim of the study is to explore what financial goals, knowledge, attitudes and strategies youths studying at higher education institutions have. The study segments and describes higher education students (N=2,557). Respondents are grouped into three categories: 1. The wasteful, characterized by a carpe diem attitude and by worrying. When it comes to the achievement of long-term financial goals, an external control attitude can be observed. 2. The careful risk-averse, characterized by consideration and scrutiny, as well as risk avoidance, preparedness for the future and saving. In order to achieve their financial goals, they choose such traditional and internal control strategies as budgeting and hard work. 3. The informed self-confident are characterized by financial literacy and a realistic subjective assessment of their financial knowledge. They set long-term financial goals, which they choose to achieve by strategies that promote their financial increase.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Boglárka Zsótér, Corvinus University of Budapest

Assistant Professor

Erzsébet Németh, Budapest Metropolitan University

Full Professor

Aranka Mészáros, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences

Associate Professor

References

Andorka, R. (1992). Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek: Antológia Kiadó.

April, K.A., Dharani, B., & Peters, K. (2012). Impact of locus of control expectancy on level of well being. Review of Europen Studies, 4(2), 124-137. https://doi.org/10.5539/res.v4n2p124

Bauer, A., & Mitev, A. Z. (2011). A kényszeres vásárlás pénzügyi attitűd és magatartási modellje. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 10(4), 318 –352.

Béres, D., Huzdik, K., Deák-Zsótér, B., & Németh, E. (2021). Felmérés a felsőoktatásban tanuló fiatalok pénzügyi kultúrájáról, 2020. Kutatási jelentés. Budapest: Állami Számvevőszék.

Farbstein, J. A. (2011). Does social support impact the prediction of locus of control for university students: Differentiated on personality and parenting? [Dissertation]. Halifax (Canada): Mount Saint Vincent University. http://hdl.handle.net/10587/1143

Forman, N. (1987). Mind over money. Toronto: Doubleday. Furnham, A. F. (1984). Many Sides of the Coin: The Psychology of Money Usage. Personality and Individual Differences, 5(5), 501–509. https://doi.org/10.1016/0191-8869(84)90025-4

Garman, E. T., & Forgue, R. (2006). Personal finance. Boston: Houghton Mifflin.

Goldberg, H. & Lewis, R. T. (1978). Money Madness: The Psychology of Saving, Spending, Loving and Hating Money. New York, William Morrow and Co.

Hankiss, E. (1982). Diagnózisok. Budapest: Helikon Kiadó.

Horváth, D. (2020). A FinTech-jelenség hagyományos kereskedelmi bankokra gyakorolt hatásának vizsgála- ta. Vezetéstudomány, 51(9), 16–29. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.02

Huzdik K., Béres, D., & Németh, E. (2014). Pénzügyi kultúra versus kockázatvállalás empirikus vizsgálata a felsőoktatásban tanulóknál. Pénzügyi Szemle, 59(4), 476–488.

Jorgensen, B. L., & Savla, J. (2010). Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science, 59(4), 465-478. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2010.00616.x

Kolozsi, P. P. & Hoffmann, M. (2016). A külső sérülékenység csökkentése monetáris politikai eszközökkel. A Magyar Nemzeti Bank jegybanki eszköztárának megújítása (2014–2016). Pénzügyi Szemle, 61(1), 9–34.

Luksander, A., Németh, E., & Zsótér, B. (2017). Financial personality types and attitudes that affect financial indebtedness. International Journal of Social Science and Economic Research, 2(9), 4687-4704.

Király, G. (2020). A vállalkozóképzés formái. Vezetéstudomány, 51(9), 44–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.04

Mandell, L. (2006). Financial Literacy: If it’s so Important, Why Isn’t it Improving? Networks Financial Institute Policy Brief No. 2006-PB-08. https://doi.org/10.2139/ssrn.923557

Mellan, O. (1997). Barátságban a pénzzel. Budapest: Helikon Kiadó.

MNB (2008). Magyar Nemzeti Bank. Együttműködési megállapodás a pénzügyi kultúra fejlesztéséről (MNB-PSZÁF), Budapest.

Németh, E., Zsótér, B., & Béres, D. (2020). A pénzügyi sérülékenység jellemzői a magyar lakosság körében az OECD 2018-as adatainak tükrében. Pénzügyi Szemle, 65(2), 281-308. https://doi.org/10.35551/psz_2020_2_8

Németh, E., Zsótér, B., & Luksander, A. (2017). A 18-35 évesek pénzügyi kultúrája – a pénzügyi sérülékenység háttértényezői. Esély, 14(3), 3-34.

Németh, E. (2019). Segély helyett rámpát - A külső-belső kontroll attitűd és a szegénység kapcsolata. In Universitas Budapestiensis de „Metropolitan”. Annales, 12 (pp. 29-46). Budapest: Budapesti Metropolitan Egyetem. http://real.mtak.hu/110168/1/c511ab52b7d91e22ee- 27763f613a555b7a0e6336.pdf

Norvilitis, J. M., Merwin, M. M., Osberg, T. M., Roeh- ling, P. V., Young, P., & Kamas, M. M. (2006). Personality Factors, Money Attitudes, Financial Knowledge, and Credit‐Card Debt in College Students. Journal of Applied Social Psychology, 36(6), 1395-1413. https://doi.org/1111/j.0021-9029.2006.00065.x

OECD (2018). OECD/INFE Toolkit for measuring financial literacy and financial inclusion. Paris: OECD. https://www.oecd.org/financial/education/2018-INFE-FinLit-Measurement-Toolkit.pdf

OECD (2020). OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Paris: OECD. https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf

OGY (2014). 1/2014. (XI. 13.) OGY határozat a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról.

Pénziránytű (2020). Válság idején válunk pénzügyileg tudatosabbá. Budapest: Pénzügyi Iránytű Alapítvány. https://www.penziranytu.hu/valsag-idejen-valunk-penzugyileg-tudatosabba

Rotter, J. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, Psychological Monographs, 80(1), 1-28. https://doi.org/10.1037/h0092976

Székely, L. (2019). A szerencse forgandó? - A felnőtt magyar lakosság játékattitűdjének feltárása. Vezetéstudomány, 50(4), 44-54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.04.05

Tang, T. LP. (1992). The Meaning of Money Revisited. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 197–202. https://doi.org/10.1002/job.4030130209

Yamauchi, K. T., & Templer, D. J. (1982). The Development of a Money Attitude Scale. Journal of Personality Assessment, 46(5), 522–528. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4605_14

Zsótér, B., Béres, D., & Németh, E. (2015). A magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén – Vizsgálat a felsőoktatásban tanulók pénzügyi attitűdjeiről és magatartásáról. Vezetéstudomány, 46(6), 70–80. https://doi.org/10.14267/veztud.2015.06.07

Downloads

Published

2022-03-25

How to Cite

Zsótér, B., Németh, E., & Mészáros, A. (2022). A felsőoktatásban tanuló fiatalok jellemzése pénzügyi céljaik, attitűdjeik és magatartásuk mentén. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 53(3), 60–72. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.03.05

Issue

Section

Articles