„Kódexem, kódexem, mondd meg nékem...”

Etikaikódex-fejlesztési folyamat egy magyar egyetemen

Kulcsszavak: etikai kódex, felsőoktatás, gazdálkodástudományi képzés, érintettek bevonása

Absztrakt

Az üzleti etika és a vállalati felelősségvállalás szakirodalmában számos kutatás foglalkozik azzal, hogy a vállalatok milyen céllal és milyen módon fejlesztenek olyan etikai vagy magatartási kódexeket, amelyek orientálhatják, támogathatják a belső és külső érintetteket az etikailag kérdéses helyzetekben. De meglepően kevés elméleti és gyakorlati munka foglalkozik azzal, hogy a jővőbeli üzleti szereplőket oktató üzleti iskolák és általában az egyetemek hogyan alakítják intézményi, szervezeti gyakorlatukat, ezen belül miért és hogyan fejlesztenek és vezetnek be etikai kódexeket. Ebben az írásban a szerzők bemutatják és elemzik az etikai kódex érintetti bevonáson alapuló fejlesztési folyamatát egy, jelentős részben gazdálkodástudományi képzést folytató magyar egyetemen (a Budapesti Gazdasági Egyetemen), különös tekintettel az alkalmazott módszerek és eszközök előnyeire és hátrányaira, illetve az érintettek bevonásának fontosságára. Azt gondolják, hogy a fejlesztési folyamat érdekes tanulási pontokat kínálhat azoknak a nagy szervezeteknek és kifejezetten az egyetemeknek, akik etikai intézményrendszerüket fejleszteni szeretnék.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Sára Csillag, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Zsuzsanna Géring, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos főmunkatárs

Zsuzsanna Győri, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Krisztina Szegedi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Amaeshi, K.M., Osuji, O.K., & Nnodim, P. (2008). Corporate Social Responsibility in Supply Chains of Global Brands: A Boundaryless Responsibility? Clarifications, Exceptions and Implications. Journal of Business Ethics, 81, 223-234. https://doi.org/10.2139/ssrn.947583

Birtch, T.A., & Chiang F. (2013). The Influence of Business School’s Ethical Climate on Students’ Unethical Behavior. Journal of Business Ethics, 123(2), 283-294. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1795-y

Cabral-Cardoso, C. (2004). Ethical Misconduct In The Business School: A Case Of Plagiarism That Turned Bitter. Journal of Business Ethics, 49(1), 75-89. https://doi.org/10.1023/b:busi.0000013864.76547.d5

Blake, R., Grob, J.A., Potenski, D.H., Reed, P., & Walsh, P. (1998). The Nature and Scope of State Government Ethics Codes. Public Productivity & Management Review, 21, 453-459. https://doi.org/10.2307/3380551

Bowman, J. S. (1990). Ethics in Government: A National Survey of Public Administrators. Public Administration Review, 50(3), 345-353. https://doi.org/10.2307/976616

Brenner, S.N., & Molander, E.A. (1977). Is the Ethics of Business Executives Changing? Harvard Business Review, January-February, 57-71.

Brown M.E., Treviño, L.K., & Harrison, D.A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117-134. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002

Buff, C.L., & Yonkers, V. (2005). Using Student Generated Codes of Conduct in the Classroom to Reinforce Business Ethics Education. Journal of Business Ethics, 61(2), 101-110. https://doi.org/10.1007/s10551-005-0273-6

Butler-Kisber, L., & Poldma, T. (2010). The Power of Visual Approaches in Qualitative Inquiry: The Use of Collage Making and Concept Mapping in Experiential Research. Journal of Research Practice, 6(2), Article M18. Retrieved from http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/197/196

Callahan, D., & Bok, S. (1980). Ethics Teaching in Higher Education, New York: Plenum Press. Clark, B.R. (1986). The higher education system: Academic organization in cross-national perspective. California: University of California Press.

Chandler, N., Heidrich, B., & Kása, R. (2017). Everything changes? A repeated cross-sectional study of organisational culture in the public sector. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 5(3), 283-296. https://doi.org/10.1108/EBHRM-03-2017-0018

CIHE (2005). Ethics Matters: Managing Ethical Issues in Higher Education. Retrieved from http://www.open.ac.uk/ethics-centre/0509Ethics.pdf

Colakoglu, S., & Littlefield, J. (2011). Teaching Organizational Culture Using a Projective Technique: Collage Construction. Journal of Management Education, 35(4), 564-585. https://doi.org/10.1177/1052562910390315

Cowton, C.J., & Cummins, J. (2003). Teaching Business Ethics in UK Higher Education: Progress and Prospects. Teaching Business Ethics, 7(1), 37-54. https://doi.org/10.1023/A:1022665221990

Cressey, D. R. & Moore, C. A. (1983). Managerial Values and Corporate Codes of Ethics. California Management Review, 25(4), 53-77 https://doi.org/10.2307/41165032

Davis, M. (2008). Thinking Through the Issues in a Code of Ethics. New Directions For Higher Education, 142, 55-74. https://doi.org/10.1002/he.303

Dufresne, R. L. (2004). An Action Learning Perspective on Effective Implementation of Academic Honor Codes. Group & Organization Management, 29(2), 201-218. https://doi.org/10.1177%2F1059601103261472

Farrell, B.J., Cobbin, D.M. ,& Farrell, He. M. (2002). Codes of ethics. Their evolution, development and other controversies. Journal of Management Development, 21(2), 152-163. https://doi.org/10.1108/02621710210417448

Felicio, D.M., & Pieniadz, J. (1999). Ethics in Higher Education: Red Flags and Grey. Feminism & Psychology, 9(1), 53-73. https://doi.org/10.1177/0959353599009001006

Financial Times (2017). Business Schools Rankings. Masters in Management 2017. Retrieved from http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings

Ghoshal, S. (2005). Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning & Education, 4(1) 75-91. https://doi.org/10.1109/emr.2005.26768

Garcia, I., & Barberà, E. (2014). Analysing and supporting the process of co-designing inquirybased and technology-enhanced learning scenarios in higher education. In Bayne, S., Jones, C., de Laat, M., Ryberg, T., & Sinclair, C. (Eds.), Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014 (pp. 93-501). Edinburgh: University of Edinburgh.

Géring, Z. (2014). Tartalomelemzés: A virtuális és a valós világ határán: Egy vállalati honlap-elemzés bemutatása. Kultúra és Közösség, 5(1), 9-24.

Géring Zs., Győri, Z., Csillag S., & Szegedi K. (2019).Codes of Ethics in Higher Education. Methodolical insights from a culture development project. Ethical Perspectives, 26(1), 59-90. https://doi.org/10.2143/EP.26.1.3286289

Győri, Z., & Csillag, S. (2019a). Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? 1. rész. Vezetéstudomány, 50(6), 14-23. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.06.02

Győri, Z., & Csillag, S. (2019b). Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? 2. rész. Vezetéstudomány, 50(7), 16-30. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.07.02

Guelcher, S.J., & Cahalane, J.J. (1999). The Challenge of Developing Ethics Programs in Institutions of Higher Learning. Business and Society Review, 104(3), 325–346. https://doi.org/ 10.1111/0045-3609.00059

Gurung, R.A.R., Wilhelm, T., & Filz, T. (2012). Optimizing Honor Codes for Online Exam Administration. Ethics & Behavior, 22(2), 158-162. https://doi.org/10.1080/10508422.2011.641836

Hatier, C. (2014). The morality of university decisionmakers. Studies in Higher Education, 39(6), 1085- 1096. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2013.777408

Hosmer, L.T. (1999). Somebody Out There Doesn't Like us: A Study of the Position and Respect of Business Ethics at Schools of Business Administration. Journal of Business Ethics, 22(2), 91-106. http://dx.doi.org/10.1023/A:1005816001341

Kaptein, M., & Wempe, J. (1998). Twelve Gordian Knots when Developing a Code of Conduct. Journal of Business Ethics, 17(8), 853–869. https://doi.org/10.1023/A:1005792522046

Kaptein, M., & Schwartz, M. S. (2008). The Effectiveness of Business Codes: A Critical Examination of Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model. Journal of Business Ethics, 77(2), 111-127. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9305-0

Keenan J.F. (2019). University Ethics and Contingent Faculty. Journal of Moral Theology, 8(1), 8-25. Retrieved from https://jmt.scholasticahq.com/article/11412-university-ethics-and-contingent-faculty

Kezar, A. (2001). Understanding and facilitating organisational change in the 21th century: recent research and conceptualization. Ashe-Eric Higher Education Research, 28(4), 1-16.

Kidwell, L. A. (2001). Student Honor Codes as a Tool for Teaching Professional Ethics. Journal of Business Ethics 29(1):45-49. https://doi.org/10.1023/A:1006442925586

King, N. (2012). Doing template analysis. In Symon, G., & Cassell, C. (Eds.), Qualitative Organizational Research: Core Methods and Current Challenges (pp. 426-450), London: Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781526435620.n24

Király, G., Csillag, S., Chandler, N., Géring, Z., Miskolczi, P., Lovas, Y., & Kovács, K. (2018). Csalással az élre: A hallgatói csalás vizsgálata az üzleti felsőoktatásban. Vezetéstudomány, 49(3), 28-40. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.03.04

Király, G. (2017). Részvétel mint kutatási szemlélet. Fogalmi áttekintés a részvételi kutatás témájában. Kultúra és Közösség, 8(3), 79-97.

Király, G. (2019). Részvétel és tanulás. A részvételi rendszermodellezés mint tanulási környezet. Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Egyetem.

Király, G., & Miskolczi, P. (2016). A részvétel dinamikája. Rendszerdinamika és részvétel: empirikus áttekintés. Replika, 2016/5, 103-129.

Kish-Gephart, J.J., Detert, J.R., Treviño, L.K., & Edmondson, A.C. (2009). Silenced by fear: The nature, sources, and consequences of fear at work. Research in Organizational Behavior, 29, 163–193. https://doi.org/10.1016/j.riob.2009.07.002

Kleiner, D.S., & Maury, M.D. (1997). Thou Shalt and Shalt Not: An Alternative to the Ten Commandments Approach to Developing a Code of Ethics for Schools of Business. Journal of Business Ethics, 16(3), 331-336. https://doi.org/10.1023/A:1017964000451

Kováts G., Csillag S., & Hidegh A.L. (2016). Kritikai üzleti oktatás a Budapesti Corvinus Egyetemen: a Szervezetelméletek és az Alternatív Emberierőforrásmenedzsment tárgyak példái. In Pusztai, G., Bocsi V., & Ceglédi T. (szerk.), A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához (pp. 338-350), Nagyvárad; Budapest: Partium; PPS; Új Mandátum.

Lawton, A. (2004). Developing and Implementing Codes of Ethics. Viešoji Politika Ir Administravimas, 7, 94-102.

MacDonald, C. (2004). Guidance for writing a code of ethics. Retrieved from http://www.ethicsweb.ca/codes/coe3.htm

McGinn, M.K. (2015). Considering ethics for social science research. In Dingwall, R., & McDonnell, M.B. (Eds.), The SAGE handbook of research management (pp. 153-172), Thousand Oaks, CA: Sage. https://dx.doi.org/10.4135/9781473914933.n12

McCabe, D.L., Trevino, L.K., & Butterfield, K.D. (1996). The Influence of Collegiate and Corporate Codes of Conduct on Ethics-related Behavior in the Workplace. Business Ethics Quarterly, 6(4), 461- 476. https://doi.org/10.2307/3857499

McCabe, D.L., Trevino, L.K., & Butterfield, K.D. (1999). Academic Integrity in Honor Code and Non-Honor Code Environments. Journal of Higher Education, 70(2), 211-234. https://doi.org/10.2307/2649128

McCraw, H., Moffeit, K.S., & O’Malley, J.R. (2009). An Analysis of the Ethical Codes of Corporations and Business Schools. Journal of Business Ethics, 87(1), 1-13. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9865-2

Mesías, F.J., & Escribano, M. (2018). Projective Techniques. In Ares, G., & Varela, P. (Eds.), Methods in Consumer Research, Volume 1, New Approaches to Classic Methods (pp. 79-103). Duxford: Woodhead Publishing, Elsevier Ltd.

Mezey B. (2014). A tudományetikai felelősség kérdései a magyar felsőoktatásban. Az egyetemi és a tudományos élet etikai szabályozása – az egyetemi kódexek. Magyar Tudomány, 175(6), 655-664. http://www.matud.iif.hu/2014/06/04.htm

Montoya, I.D., & Richard, A.J. (1994). A Comparative Study of Codes of Ethics in Health Care Facilities and Energy Companies. Journal of Business Ethics, 13(9), 713-718. https://doi.org/10.1007/bf00881330

Moore, G. (2006). Managing ethics in higher education: implementing a code or embedding virtue? Business Ethics: A European Review, 15(4), 407-418. https://doi.org/10.1111/j.1467-8608.2006.00462.x

Nair S.R. (2014). Ethics in Higher Education. In Suja R. Nair (Ed.), Business Law and Ethics (pp. 947–977). Pennsylvania: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8195-8.ch048

Németh E., Martus B.Sz., Vargha B.T., & Teski N. (2019). A közszféra integritásának elemzése új módszertan alapján. Retrieved from https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/20190509_int_e.pdf?download=true

Nica, P., Neştian, A. S. & Leon, R. D. (2014). Main Values of The Higher Education Institutions. The Case of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. International Journal for Quality in Higher Education Institutions, 1(1), 41-56.

OECD Higher education Programme (2014). The State of Higher Education. http://www.oecd.org/education/imhe/StateofHigherEducation2014.pdf

Patel, F.A. (2017). Ethics Matters: Managing Ethical issues in Higher Education. International Journal Of Research Culture Society, 1(2), Retrieved from http://www.hindex.org/2017/p1346.pdf

Piper, T.R., Gentile, M.C., & Parks, S.D. (1993). Can Ethics be Taught? Cambridge, Mass: Harvard Business School.

Pope, K.S. (2015). Steps to Strengthen Ethics in Organizations: Research Findings, Ethics Placebos, and What Works. Journal of Trauma & Dissociation, 16(2), 139-152. https://doi.org/10.1080/15299732.2015.995021

Pulay, G. (2004). A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által. Pénzügyi Szemle, 59(2), 151-166. Retrieved from https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/pulay _2014_2.pdf?download=true

Rezaee, Z., Elmor, R.C., & Szendi, J.Z. (2001). Ethical Behavior in Higher Educational Institutions: The Role of the Code of Conduct. Journal of Business Ethics, 30(2), 171-183. https://doi.org/10.1023/A:1006423220775

Rohr, J.A. (1989). Ethics for Bureaucrats. An Essay on Law and Values. New York: Marcel Dekker, Inc.

Schwartz, M.S. (2001). The Nature of the Relationship between Corporate Codes of Ethics and Behaviour. Journal of Business Ethics, 32(3), 247-262. https://doi.org/10.1023/A:1010787607771

Strgar, S.S., & Vukadinovic, M.S. (2018). Legal Aspects of Scientific Misconduct. Causes and Possible Solutions. Ethical Perspectives, 1, 117-141. https://doi.org/10.2143/EP.25.1.3284675

Strahovnik, V., & Juhant, J. (2013). Instructions for Developing a Code of Ethics. Retrieved from http://www.ethics-education.eu/tools/Instructions_for_developing_a_Code_of_ethics.pdf

Stückelberger, C. (2017). The Significant Role of Higher Education in Developing a Global Ethical Culture. In Singh, D., & Stückelberger, C. (Eds.), Ethics in Higher Education Values-driven Leaders for the Future (pp.31-52). Geneva: Globethics.

Szegedi K. (2012). Hazai nagyvállalati etikai kódexek tartalmi elemzése. Vezetéstudomány, 43(1), 47-55.

Thomas, A., & De Bruin, G. P. (2012). Student academic dishonesty: What do academics think and do, and what are the barriers to action? African Journal of Business Ethics, 6(1), 13-24. http://dx.doi.org/10.15249/6-1-8

Valentine, S. & Fleischman, G. (2008). Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction. Journal of Business Ethics, 77(2), 159-172. https://doi.org/10.1007A10551-006-9306-Z

Valentine, S., & Johnson, A. (2005). Codes of Ethics, Orientation Programs, and the Perceived Importance of Employee Incorruptibility. Journal of Business Ethics, 61(1), 45-53. https://doi.org/10.1007/s10551-005-7057-x

Vaughan, K. (2005). Pieced together: Collage as an artist’s method for interdisciplinary research. International Journal of Qualitative Methods, 4(1), 27-52. https://doi.org/10.1177/160940690500400103

Weber, J. (2006). Implementing an Organizational Ethics Program in an Academic Environment: the Challenges and Opportunities for the Duquesne University Schools of Business. Journal of Business Ethics, 65(1), 23-42. https://doi.org/10.1007/s10551-005-3970-2

Yin, R.K. (1984). Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills, California: Sage Publications. Eduline (2016). Újabb gólyatábori botrány: sajtot tömtek a gólyák hátsó felébe. 2016. augusztus. 21. https://eduline.hu/felsooktatas/Ujabb_golyatabori_botrany_sajtot_tomtek_a_g_PPS6K9

Eduline (2020). Top 10 egyetem: ezek a legnépszerűbb egyetemek a felvett hallgatók száma alapján. 2020. február. 19. https://eduline.hu/felsooktatas/20200219_top10_egyetem_felvett_hallgatok

HVG (2017). Zaklatás az egyetemeken: még nem hallottak ilyenről, de van segítség. 2017. november. 17. https://hvg.hu/itthon/20171117_Zaklatas_az_egyetemeken_meg_nem_hallottak_ilyenrol_de_van_segitseg

Origo (2015). Az idei gólyatábor biztosan más lesz. https://www.origo.hu/itthon/20150824-iden-marmashogy-taboroznak-a-golyak-egy-eve-robbant-ki-agolyatabori-nemi-eroszak-ugy.html

Megjelent
2020-10-06
Hogyan kell idézni
Csillag, S., Géring, Z., Győri, Z., & Szegedi, K. (2020). „Kódexem, kódexem, mondd meg nékem.”: Etikaikódex-fejlesztési folyamat egy magyar egyetemen. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(10), 2-14. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.10.01
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei