A vállalkozóképzés formái

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.04

Kulcsszavak:

tanítási/tanulási modellek, vállalkozóképzés, problémaalapú tanulás, projektalapú tanulás

Absztrakt

Fontos gazdaságpolitikai cél, hogy minél több és minél felkészültebb vállalkozók vegyen részt a társadalmi és gazdasági életben. Ennek kapcsán azonban felvetődik a kérdés, hogy milyen módon tudunk vállalkozókat képezni a felsőoktatásban. Jelen tanulmány is ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Célja annak bemutatása, hogy az általános tanítási/tanulási modellek milyen formában jelennek meg a vállalkozóképzésben. A kínálati modell a tudásátadást, a keresleti modell a tanulói jelentésadást, míg a kompetenciamodell a komplex helyzetekhez való alkalmazkodást helyezi középpontba. A tanulmány második része ezeket a modelleket már a vállalkozóképzés szemszögéből tárgyalja. Végezetül az írás a kitér arra, hogy milyen módon egészíthetik ki egymást ezek a modellek, majd ennek kapcsán összefoglalja a tanulmány legfontosabb üzeneteit.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Információk a szerzőről

Gábor Király, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos főmunkatárs

Hivatkozások

Al-Imarah, A. A., & Shields, R. (2019). MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: A conceptual analysis. Innovations in Education and Teaching International, 56(3), 258-269. https://doi.org/10.1080/14703297.2018.1443828

Ashwell, M. (2016). Business Simulation: Providing a Bridge between Academic Studies and the “Real World”, In Rooney, P. & Whitton, N. (Eds.), Game-Based Learning and the Power of Play: Exploring Evidence, Challenges and Future Directions (pp. 2-11). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Avramenko, A. (2012). Enhancing students' employability through business simulation. Education + Training, 54(5), 355-367. https://doi.org/10.1108/00400911211244669

Béchard, J. P. & Grégoire, D. (2005). Understanding teaching models in entrepreneurship for higher education. In P. Kÿro & C. Carrier (Eds.), The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross-Cultural University Context (pp. 104-134). Hämeenlinna: University of Tampere, Research Center for Vocational and Professional Center. https://doi.org/10.5465/AMLE.2005.16132536

Becker, S. A., Cummins, M., Davis, A., Freeman, A., Hall, C. G., & Ananthanarayanan, V. (2017). NMC horizon report: 2017 Higher Education Edition. Austin: The New Media Consortium.

Bell, J. R., Dearman, D. & Wilbanks, J. E. (2015). Evaluating the effects of a problem-based learning business planning course on student entrepreneurial intentions. Journal of Entrepreneurship Education, 18(1), 169-182.

Bellotti, F., Berta, R., De Gloria, A., Lavagnino, E., Dagnino, F., Ott, M., Romero, M., Usart, M. & Mayer, I. S. (2012). Designing a course for stimulating entrepreneurship in higher education through serious games. Procedia Computer Science, (15), 174-186. https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.069

Bligh, D. A. (2000). What’s the use of lectures? San Francisco: Jossey-Bass.

Blum, S. D. (2016). "I Love Learning; I Hate School": An Anthropology of College. New York: Cornell University Press.

Boh, W. F., De-Haan, U., & Strom, R. (2016). University technology transfer through entrepreneurship: faculty and students in spinoffs. The Journal of Technology Transfer, 41(4), 661-669. https://doi.org/10.1007/s10961-015-9399-6

Carrier, C. (2007). Strategies for teaching entrepreneurship: what else beyond lectures, case studies and business plans? In Fayolle, A. (Ed.) Handbook of Research in Entrepreneurship Education: A general perspective (pp. 143-159). Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus‐based students: production and evaluation of student use. Innovations in Education and Teaching International, 44(4), 387-399. https://doi.org/10.1080/14703290701602805

Costin, Y., O'Brien, M. P., & Slattery, D. M. (2018). Using simulation to develop entrepreneurial skills and mindset: an exploratory case study. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 30(1), 136-145.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health, Canadian Psychology, 49(3), 182-185. https://doi.org/10.1037/a0012801

Dong, J. J., Hwang, W. Y., Shadiev, R., & Chen, G. Y. (2017). Pausing the classroom lecture: The use of clickers to facilitate student engagement. Active Learning in Higher Education, 18(2), 157-172. https://doi.org/10.1177/1469787417707617

Duckworth, A. (2016). Grit: The power of passion and perseverance. New York: Scribner.

Dweck, C. (2017). Mindset: Changing the way you thin to fulfil your potential. London: Hachette UK.

Dwerryhouse, R. (2001). Real work in the 16-19 curriculum: AVCE business and young enterprise. Education + Training, 43(3), 153-162. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005460

Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005). Engineering design thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering Education, 94(1), 103-120. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00832.x

Ericsson, A. & Pool, R. (2016). Peak: Secrets from the new science of expertise. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Esmi K., Marzoughi R. & Torkzadeh J. (2015). Teaching learning methods of an entrepreneurship curriculum. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 3(4), 172-177.

EY (2016). The upside of disruption. Megatrends shaping 2016 and beyond. Ernst and Young.

Farkas, S., & Gubik, S. A. (2020). Vállalkozói elképzelések és aktivitás a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatói körében – Az elmúlt tíz év változásai. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok, (1), 28-44. https://doi.org/10.33565/MKSV.2020.01.03

Fevolden, A. M., & Tømte, C. E. (2015). How information and communication technology is shaping higher education. In Huisman. J., de Boer, H., Dill, D. D., & Souto-Otero, M. (Eds.) The Palgrave international handbook of higher education policy and governance (pp. 342-358). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-137-45617-5_19

Fox, J., Pittaway, L., & Uzuegbunam, I. (2018). Simulations in Entrepreneurship Education: Serious Games and Learning Through Play. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 1(1), 61-89. https://doi.org/10.1177/2515127417737285

Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics, Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415. https://doi.org/10.1073/pnas.1319030111

Gál, T., Katonáné Kovács, J., & Árváné Ványi, G. (2017). Egy innovatív, finn vállalkozói képzés módszertani eszközeinek elemző értékelése és európai térnyerésének bemutatása. Vezetéstudomány, 48(8-9), 78-88. https://doi.org/10.14267/ VEZTUD.2017.09.08

Gee, J. P. (2005). Learning by design: Good video games as learning machines. E-learning and Digital Media, 2(1), 5-16. https://doi.org/10.2304/elea.2005.2.1.5

Gubik S. A. (2013). A magyar hallgatók vállalkozásindító szándékát befolyásoló tényezők modellje: Ajzen tervezett magatartáselméletének kiterjesztése. Vezetéstudomány, 44(7-8), 18-29.

Guerrero, J. P. S., de los Ríos Carmenado, I., & González, M. L. (2017). Management of Entrepreneurship Projects from Project‐Based Learning: Coworking StartUPS Project at Universidad Politécnica Salesiana (Salesian Polytechnic University), Ecuador. In Moya, B. L., Storch de Gracia, M., D., & Mazadiego, L. F. (Eds.), Case Study of Innovative Projects – Successful Real Cases. InTech Open. https://doi.org/10.5772/intechopen.68492

Hammershøj, L. G. (2019). The Perfect Storm Scenario for the University: Diagnosing Converging Tendencies in Higher Education. Futures, 111(Aug), https://doi.org/10.1016/j.futures.2018.06.001

Harms, R. (2015). Self-regulated learning, team learning and project performance in entrepreneurship education: Learning in a lean startup environment. Technological Forecasting and Social Change, 100(Nov), 21-28. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.02.007

Harrington, C., & Zakrajsek, T. (2017). Dynamic Lecturing: Research-based Strategies to Enhance Lecture Effectiveness. Stylus Publishing.

Henderson, M., Selwyn, N., & Aston, R. (2017). What works and why? Student perceptions of ‘useful’ digital technology in university teaching and learning. Studies in Higher Education, 42(8), 1567-1579. https://doi.org/10.1080/03075079.2015.1007946

Jones, C., & English, J. (2004). A contemporary approach to entrepreneurship education. Education + Training, 46(8/9) 416-423. https://doi.org/10.1108/00400910410569533

Kinsella, G. K., Mahon, C., & Lillis, S. (2017). Using pre-lecture activities to enhance learner engagement in a large group setting. Active Learning in Higher Education, 18(3), 231-242. https://doi.org/10.1177/1469787417715205

Kirschner, P. A., Sweller, J. & Clark, R. E. (2006). Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1

Koedinger, K. R., Kim, J., Jia, J. Z., McLaughlin, E. A., & Bier, N. L. (2015). Learning is not a spectator sport: Doing is better than watching for learning from a MOOC, Proceedings of the second (2015) ACM conference on learning@ scale, ACM, 111-120.

Krueger, N. (2007). What lies beneath? The experiential essence of entrepreneurial thinking. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(1), 123-138. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00166.x

Krueger, N. (2015). Thematic paper on entrepreneurial education in practice. Part1: The entrepreneurial mindset. OECD-EC.

Kurczewska, A. (2016). Entrepreneurship Education. Built Upon the Concepts of Experience and Responsibility. Łódź: Łódź University Press.

La Guardia, D., Gentile, M., Dal Grande, V., Ottaviano, S., & Allegra, M. (2014). A game based learning model for entrepreneurship education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 195-199. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.034

Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in education: What, why, when, how. Background Paper. OECD-EC.

Lackéus, M., & Williams-Middleton, K. (2015). Venture creation programs: bridging entrepreneurship education and technology transfer. Education + Training, 57(1), 48-73. https://doi.org/10.1108/ET-02-2013-0013

Liu, L., Mynderse, J. A., Gerhart, A. L., & Arslan, S. (2015). Fostering the entrepreneurial mindset in the junior and senior mechanical engineering curriculum with a multi-course problem-based learning experience, Frontiers in Education Conference (FIE), IEEE, 1-5. https://doi.org/10.1109/FIE.2015.7344040

Lukovszki, L. (2011). Vállalkozói személyiségjegyek – avagy mi teszi a vállalkozót? Vezetéstudomány, 42(11), 16-30.

Mason, C., & Arshed, N. (2013). Teaching entrepreneurship to university students through experiential learning: A case study. Industry and Higher Education, 27(6), 449-463. https://doi.org/10.5367/ihe.2013.0180

Mazur, E. (1997). Peer Instruction – a user’s manual. Upper Saddle River: Prentice Hall.

McDonald, S., Gertsen, F., Rosenstand, C. A. F., & Tollestrup, C. (2018). Promoting interdisciplinarity through an intensive entrepreneurship education postgraduate workshop. Higher Education, Skills and Work-Based Learning, 8(1), 41-55. https://doi.org/10.1108/HESWBL-10-2017-0076

Méda, D. (2016). The future of work: The meaning and value of work in Europe. ILO Research Paper 18, Geneva: ILO Publications.

Mihalkovné Szakács, K. (2014). Vállalkozási ismeretek oktatása vs. vállalkozói kompetenciák fejlesztése. Vezetéstudomány, 45(10), 49-57.

Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16(2), 277-299. https://doi.org/10.5465/amle.2015.0026

NIRAS-FORA-ECON (2008). Survey of Entrepreneurship in Higher Education in Europe, Main report, 2008. Retrieved from https://ec.europa.eu/docsroom/documents/8973/attachments/1/translations/en/renditions/native

Oganisjana, K. (2015). Promotion of university students’ collaborative skills in open innovation environment. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1(18), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40852-015-0021-9

Oganisjana, K., & Laizans, T. (2015). Opportunityoriented problem-based learning for enhancing entrepreneurship of university students. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 135-141. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.416

Ollila, S., & Williams-Middleton, K. (2011). The venture creation approach: integrating entrepreneurial education and incubation at the university. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 13(2), 161-178. https://doi.org/10.1504/IJEIM.2011.038857

Panoutsopoulos, H., Lykourentzou, M. A., & Sampson, D. G. (2011). Business simulation games as digital tools for supporting school entrepreneurship education. Advanced Learning Technologies (ICALT), 2011 11th IEEE International Conference, IEEE, 155-156. https://doi.org/10.1109/ICALT.2011.51

Pitt, R., Friedl, C., Jansen, D. & Driha, O. (2017). The MOOC potential to address European challenges in CPD and continuous education. In Ubachs, G. & Konings, L. (Eds.), Higher Education for the Future: Accelerating and Strengthening Innovation, EADTU Conference Proceedings / The Online, Open and Flexible Higher Education Conference (pp. 369–380). The Open University.

Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Simulating entrepreneurial learning: Integrating experiential and collaborative approaches to learning. Management Learning, 38(2), 211-233. https://doi.org/10.1177/1350507607075776

Prince, M. J., & Felder, R. M. (2006). Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, 95(2), 123-138. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x

Rae, D., & Melton, D. E. (2007). Developing an entrepreneurial mindset in US engineering education: an international view of the KEEN project. The Journal of Engineering Entrepreneurship, 7(3), 1-17.

San Tan, S., & Ng, C. F. (2006). A problem-based learning approach to entrepreneurship education. Education + Training, 48(6), 416-428. https://doi.org/10.1108/00400910610692606

Scharmer, C. O., & Käufer, K. (2000). Universities as the birthplace for the entrepreneuring human being. Reflections: The SoL Journal on Knowledge, Learning and Change, 1-19.

Schmidt, H. G., Wagener, S. L., Smeets, G. A. C. M., Keeming, L. M., & van der Molen, H. T. (2015). On the use and misuse of lectures in higher education. Health Professions Education, 1(1), 12-18. https://doi.org/10.1016/j.hpe.2015.11.010

Schumpeter, J. A. (1980). A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Shin, J. C. (2014a). The University as an Institution of Higher Learning: Evolution or Devolution? In Shin, J. C. & Teichler U., (Eds.), The future of the postmassified university at the crossroads (pp. 13-27). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01523-1_2

Shin, J. C. (2014b). University Teaching: Redesigning the University as an Institution of Teaching. In Shin, J. C. & Teichler U., (Eds.), The future of the post-massified university at the crossroads (pp. 85-100). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01523-1_7

Sidhu, I., Johnsson, C., Singer, K., & Suoranta, M. (2015). A Game-Based Method for Teaching Entrepreneurship, Applied Innovation Review, 1(1), 51-65.

Smith, K. A., Sheppard, S. D., Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2005). Pedagogies of engagement: Classroombased practices. Journal of Engineering Education, 94(1), 87-101. https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00831.x

Swart, A. J. (2014). Using problem-based learning to stimulate entrepreneurial awareness among senior African undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 10(2), https://doi.org/10.1002/125-134. 10.12973/eurasia.2014.1023a

Tasi, P. & Zsigmond, Sz. (2014). A comparative study between a learning-by-doing based educational model and entrepreneurial skills. In ICERI2014 Proceedings 7th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, IATED.

Tóth Z. (2017). Egyetemi kurzusok hatékonyságnövelése a Mazur-féle „egymás tanítása” (peer instruction) módszerrel. Magyar Kémikusok Lapja, 72(4), 116-121.

Ungaretti, T., Thompson, K. R., Miller, A., & Peterson, T. O. (2015). Problem-based learning: Lessons from medical education and challenges for management education. Academy of Management Learning & Education, 14(2), 173-186. https://doi.org/10.5465/amle.2013.0245

Volkmann, C. K., Bischoff, K. & Grünhagen, M. (2017). Insights for Entrepreneurship Educators, Education Managers, and University Leaders. In Volkmann, C. K. & Audretsch, D. B. (Eds.), Entrepreneurship Education at Universities (pp. 655-666). Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55547-8

Willingham, D. T. (2010). Why Don't Students Like School? San Francisco: Jossey-Bass.

Wilson, K. E. (2008). Entrepreneurship education in Europe. In Potter, J. (Ed.), Entrepreneurship and Higher Education (pp. 119-138), Paris: OECD.

Wilson, M. D., Holloway, E., & Gandhi, S. J. (2014). Entrepreneurship Education: Engineering a Pracademic Approach. In ASEE North Midwest Section Conference. https://doi.org/10.17077/aseenmw2014.1038

Zancul, E. D. S., Sousa-Zomer, T. T., & Cauchick-Miguel, P. A. (2017). Project-based learning approach: improvements of an undergraduate course in new product development. Production, 27, 1-14. https://doi.org/10.1590/0103-6513.225216

Zemsky, R. (2014). With a MOOC MOOC here and a MOOC MOOC there, here a MOOC, there a MOOC, everywhere a MOOC MOOC. The Journal of General Education, 63(4), 237-243. https://doi.org/10.5325/jgeneeduc.63.4.0237

##submission.downloads##

Megjelent

2020-09-08

Hogyan kell idézni

Király, G. (2020). A vállalkozóképzés formái. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(9), 44–53. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.09.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei