Magyar mikro- és kisvállalkozások családivállalat-kormányzásának specialitásai

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.04

Keywords:

family business, family business governance, self-control, parental altruism, family opportunism

Abstract

Research results of family business governance play a prominent role in family business literature. In Hungary the majority of family firms are micro and small enterprises. This paper aims to map the most important international research findings regarding micro and small family business governance and to present the results of interviews conducted with Hungarian micro and small family businesses. The authors’ research highlights that in the case of Hungarian micro and small enterprises, classic, family business specific agency problems (self-control, parental altruism, family opportunism) can be revealed. Nonetheless, the use of family business management tools is not typical in the examined group of entrepreneurs. This research points out second-generation family members’ openness to the introduction and application of family business governance tools.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Judit Csákné Filep, Budapest Business School

Research Fellow

László Radácsi, Budapest Business School

Senior Research Fellow

References

Aaken, D., Katja Rost, K. & Seidl, D. (2017). The substitution of governance mechanisms in the evolution of family firms, Long Range Planning, 50(6), 826-839, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.01.002.

Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó.

Bálint, A. (2004). Hogyan tovább kis és középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek az utódlás folyamatában. Vezetéstudomány, 35(Különszám), 67-72.

Bálint, A. (2006). Merre tovább középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek a vállalkozásátadás folyamatában (PhD-értekezés). Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Bogáth, Á. (2018). A controlleri szerep a KKV családi vállalkozásoknál. Controller Info, 6(3), 12-15.

Bogdány, E., Szépfalvi, A. & Balogh, Á. (2019). Hogyan tovább családi vállalkozások? Családi vállalkozások utódlási jellemzői és nehézségei. Vezetéstudomány, 50(2), 72-85. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.02.06

Blanco-Mazagatos, V., de Quevedo-Puente, E. & Castrillo, L.A. (2007). The trade-off between financial resources and agency costs in the family business: An exploratory study. Family Business Review, 20(3), 99-213. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00095.x

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2). 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cater, J. J. & Kidwell, R. E. (2014). Function, governance, and trust in successor leadership groups in family firms, Journal of Family Business Strategy, 5(3), 217-228, https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2013.06.001.

Chrisman, J. J., Chua, J. H. & Litz, R. (2003). A unified system perspective of family firm performance: an extension and integration. Journal of Business Venturing, 18, 467-472.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., Kellermanns, F. W. & Chang, E. P. C. (2007). Are family managers agents or stewards? An exploratory study in privately held family firms. Journal of Business Research, 60(10), 1030-1038, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.12.011.

Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Sharma, P. (2003). Succession and nonsuccession concerns of family firms and agency relationship with nonfamily managers. Family Business Review, 16(2), 89-107. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2003.00089.x

Csákné Filep, J. (2012a). Családi vállalkozás, avagy a profitkergetés nélküli nyereségtermelés receptje. Valóság, 55(7), 36-44.

Csákné Filep, J. (2012b). A családi vállalkozások pénzügyi sajátosságai. Vezetéstudomány, 43(9), 15-24.

Csákné Filep, J. & Karmazin, Gy. (2017). A családi vállalkozások pénzügyi jellemzői és az utódlással kapcsolatos pénzügyi kérdések. Prosperitas, 3, 7-32.

Csákné Filep, J., Kása, R. & Radácsi, L. (2018). Családivállalat- kormányzás – a nemzetközi szakirodalom kategorizálása a három kör modell tükrében. Vezetéstudomány, 49(9), 46-56. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.09.04

Czakó, Á. (2011). Szervezetek, szerveződések a társadalomban: Szervezetszociológiai jegyzetek. Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Retrieved from https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_01_Czako_Agnes_Szervezetek_szervezodesek_a_tarsadalomban-Szervezetszociologiai_jegyzetek/index.html

Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983). Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325. https://doi.org/10.1086/467037

Filep, J. & Szirmai, P. (2006). A generációváltás kihívásai a magyar KKV–szektorban. Vezetéstudomány, 37(6), 6-24.

Gere, I. (1997). Családi vállalkozások Magyarországon (kutatási zárótanulmány). Budapest: SEED Alapítvány.

Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton M. M. & Lansberg, I. (1997). Generation to Generation, Life Cycles of the Family Business. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Greenwood, R. (2003). Commentary on: „Toward a theory of agency and altruism in family firms”. Journal of Business Venturing, 18(4), 491-494. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(03)00056-9

Ip, B. & Jacobs, G. (2006). Business Succession Planning: A Review of the Evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(3), 326-350. https://doi.org/10.1108/14626000610680235

Kása, R., Radácsi, L., Csákné Filep, J. (2017). Családi vállalkozások Magyarországon. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 4-2017. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2018/04/WP-4-2017.pdf

Kása, R., Radácsi, L., Timár, G., & Zsigmond, Sz. (2018). Családi vállalkozások mentorálása. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 5-2018. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2018/06/WP-5-2018.pdf

Kása, R., Radácsi, L. & Csákné Filep, J. (2019). Családi vállalkozások definíciós operacionalizálása és hazai arányuk becslése a KKV-szektoron belül. Statisztikai Szemle, 97(2), 146-174. https://doi.org/10.20311/stat2019.2.hu0146

Konczosné Szombathelyi, M. & Kézai, P. (2018). Családi vállalkozások – generációk és dilemmák. Prosperitas, 3, 48-76. https://doi.org/10.31570/prosp_2018_03_3

Lubatkin, M.H., Schulze, W.S., Ling, Y. & Dino, R.N. (2005). The effects of parental altruism on the governance of family-managed firms. Journal of Organizational Behavior, 26(3), 313-330. https://doi.org/10.1002/job.307

Makó, Cs., Csizmadia, P., & Heidrich, B. (2018). Heart and Soul: Transferring ‘Socio-emotional Wealth’ (SEW) in Family Business Succession. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 4(1), 53-67. https://doi.org/10.1177/2393957517749708

Málovics, É. & Vajda, B. (2011). Vezetés és kultúra a családi vállalkozásokban: Szakirodalmi összefoglaló. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatásra Közleményei, 3(1-2), 215-221. Retrieved from http://acta.bibl.u-szeged.hu/31877/1/vikek_005_006_215-221.pdf

Mosolygó-Kiss, Á., Csákné Filep, J. & Heidrich, B. (2018). Do first swallows make a summer? – On the readiness and maturity of successors of family businesses in Hungary. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 6-2018. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2019/02/WP-6-2018-1_zart.pdf

Morck, R. & Yeung, B. (2003). Agency problems in large family business groups. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 367–382. https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00015

Nábrádi, A., Bárány, L. & Tobak, J. (2016). Generációváltás a családi tulajdonú vállalkozásokban: Problémák, konfliktusok, kihívások, elméleti és gyakorlati megközelítés. Gazdálkodás, 5, 427-461.

Németh, K. & Dőry, T. (2019). Influencing factors of innovation performance in family firms – Based on an empirical research. Vezetéstudomány, 50(5). 58-71. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.05.06

Németh, K. & Németh, Sz. (2017). A vezetői számviteli és controlling módszerek alkalmazása és szerepe a családi vállalkozások működtetésében, utódlási folyamatainak sikeres menedzselésében - egy empirikus felmérés tapasztalatai. Controller Info, Különszám, 213-229.

Németh, K. & Németh, Sz. (2018). Professzionalizálódó családi vállalkozások Magyarországon, Prosperitas, 3, 24-47. http://dx.doi.org/10.31570/Prosp_2018_03_2

Noszkay, E. (2017). Tapasztalatok a családi vállalkozások átörökítésének dilemmái kapcsán. Vezetéstudomány, 5(6) 64-72. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.06.08

Reisinger, A. (2013). Családi vállalkozás folytatásának tervei a felsőoktatási hallgatók körében. Vezetéstudomány, 44(7-8), 41-50.

Robb, A. J., Shanahan, Y. P., & Lord, B. R. (2006). Ernest Adams Ltd: the demise of a family business. Accounting History, 11(3), 357-379. https://doi.org/10.1177/1032373206065866

Sántha, K. (2017). A trianguláció-tipológiák és a Maxqda kapcsolata a kvalitatív vizsgálatban. Vezetéstudomány, 48(12), 33-40. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.12.04

Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., Dino, R.N. & Buchholtz, A.K. (2001). Agency relationship in family firms: theory and evidence. Organization Science, 12(2), 99-116. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.99.10114

Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., & Dino, R.N. (2003). Toward a theory of agency and altruism in family firms. Journal of Business Venturing, 18(4), 473 – 490. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(03)00054-5

Scharle, Á. (2000). Önfoglakoztatás, munkanélküliség és családi kisvállalkozások Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 47(3), 250-274. Retrieved from http://efolyoirat.oszk.hu/00000/00017/00058/pdf/scharle.pdf

Thaler, R. H. & Shefrin, H. M. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 89(2), 392–406. https://doi.org/10.1086/260971

Vallejo-Martos, M. C. (2016). Institutionalism and the Influence of the Cultural Values of the Family Subsystem on the Management of the Small-Medium Family Firms. Systems Research and Behavioral Science, 33(1), 119–137. https://doi.org/10.1002/sres.2304

Van den Heuvel, J., Van Gils, A. & Voordeckers, W. (2006). Board Roles in Small and Medium-Sized Family Businesses: performance and importance. Corporate Governance: An International Review, 14(5), 467–485. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2006.00519.x

Wieszt, A. (2015). A család hatása az egyén értékkészletére: családterápiás alapú kutatás családi vállalkozásokban. Köz-Gazdaság, 10(1), 153-174.

Wieszt, A. & Drótos, Gy. (2018). Családi vállalkozások. In Kolosi, T., & Tóth, I., Gy. (eds.), Társadalmi Riport 2018 (pp. 233-247). Budapest, M agyarország: T ÁRKI. Retrieved from http://www.tarki.hu/sites/default/files/trip2018/233-247_wieszt_drotos_Csaladi_vallalkozasok_Magyarorszagon.pdf

Wang, Y., Ahmed, P. & Farquhar, S. (2007). Founders versus descendants: The profitability, growth and efficiency characteristics comparison in the UK small and medium sized family businesses. Journal of Entrepreneurship, 16(2), 173-195. https://doi.org/10.1177/097135570701600203

Downloads

Published

2020-12-10

How to Cite

Csákné Filep, J., & Radácsi, L. (2020). Magyar mikro- és kisvállalkozások családivállalat-kormányzásának specialitásai. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 51(12), 45–59. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.04

Issue

Section

Articles