Magyar mikro- és kisvállalkozások családivállalat-kormányzásának specialitásai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.04

Kulcsszavak:

családi vállalkozás, családivállalat-kormányzás, önkorlátozás, szülői altruizmus, családi opportunizmus

Absztrakt

A családi vállalkozások nemzetközi szakirodalmában előkelő helyen szerepelnek a családivállalat-kormányzás kutatás eredményei. Hazai viszonylatban a családi vállalkozások többsége mikro- és kisvállalkozás. A tanulmány célja, hogy feltérképezze a mikro-, kis- és középvállalkozások családivállalkozás-kormányzása témakörben született legfontosabb nemzetközi kutatási eredményeket és bemutassa a hazai családi vállalkozások körében a témában lefolytatott interjúk eredményeit. A szerzők kutatása rávilágít arra, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások esetében is fellelhetők klasszikus, családivállalkozás- specifikus (önkorlátozás, szülői altruizmus, családi opportunizmus) ügynöki problémák. Ennek ellenére a vizsgált vállalkozói körben kevéssé jellemző a családivállalat-kormányzás eszközeinek alkalmazása. Pozitívumként említhető, hogy a kutatási eredmények alapján, a második generáció nyitottságot mutat bevezetésükre és alkalmazásukra.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Judit Csákné Filep, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos munkatárs

László Radácsi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos főmunkatárs

Hivatkozások

Aaken, D., Katja Rost, K. & Seidl, D. (2017). The substitution of governance mechanisms in the evolution of family firms, Long Range Planning, 50(6), 826-839, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.01.002.

Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó.

Bálint, A. (2004). Hogyan tovább kis és középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek az utódlás folyamatában. Vezetéstudomány, 35(Különszám), 67-72.

Bálint, A. (2006). Merre tovább középvállalkozások? – Stratégiai lehetőségek a vállalkozásátadás folyamatában (PhD-értekezés). Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Bogáth, Á. (2018). A controlleri szerep a KKV családi vállalkozásoknál. Controller Info, 6(3), 12-15.

Bogdány, E., Szépfalvi, A. & Balogh, Á. (2019). Hogyan tovább családi vállalkozások? Családi vállalkozások utódlási jellemzői és nehézségei. Vezetéstudomány, 50(2), 72-85. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.02.06

Blanco-Mazagatos, V., de Quevedo-Puente, E. & Castrillo, L.A. (2007). The trade-off between financial resources and agency costs in the family business: An exploratory study. Family Business Review, 20(3), 99-213. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00095.x

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2). 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cater, J. J. & Kidwell, R. E. (2014). Function, governance, and trust in successor leadership groups in family firms, Journal of Family Business Strategy, 5(3), 217-228, https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2013.06.001.

Chrisman, J. J., Chua, J. H. & Litz, R. (2003). A unified system perspective of family firm performance: an extension and integration. Journal of Business Venturing, 18, 467-472.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., Kellermanns, F. W. & Chang, E. P. C. (2007). Are family managers agents or stewards? An exploratory study in privately held family firms. Journal of Business Research, 60(10), 1030-1038, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.12.011.

Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Sharma, P. (2003). Succession and nonsuccession concerns of family firms and agency relationship with nonfamily managers. Family Business Review, 16(2), 89-107. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2003.00089.x

Csákné Filep, J. (2012a). Családi vállalkozás, avagy a profitkergetés nélküli nyereségtermelés receptje. Valóság, 55(7), 36-44.

Csákné Filep, J. (2012b). A családi vállalkozások pénzügyi sajátosságai. Vezetéstudomány, 43(9), 15-24.

Csákné Filep, J. & Karmazin, Gy. (2017). A családi vállalkozások pénzügyi jellemzői és az utódlással kapcsolatos pénzügyi kérdések. Prosperitas, 3, 7-32.

Csákné Filep, J., Kása, R. & Radácsi, L. (2018). Családivállalat- kormányzás – a nemzetközi szakirodalom kategorizálása a három kör modell tükrében. Vezetéstudomány, 49(9), 46-56. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.09.04

Czakó, Á. (2011). Szervezetek, szerveződések a társadalomban: Szervezetszociológiai jegyzetek. Budapest: BCE Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Retrieved from https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_01_Czako_Agnes_Szervezetek_szervezodesek_a_tarsadalomban-Szervezetszociologiai_jegyzetek/index.html

Fama, E.F. & Jensen, M.C. (1983). Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, 26(2), 301-325. https://doi.org/10.1086/467037

Filep, J. & Szirmai, P. (2006). A generációváltás kihívásai a magyar KKV–szektorban. Vezetéstudomány, 37(6), 6-24.

Gere, I. (1997). Családi vállalkozások Magyarországon (kutatási zárótanulmány). Budapest: SEED Alapítvány.

Gersick, K. E., Davis, J. A., Hampton M. M. & Lansberg, I. (1997). Generation to Generation, Life Cycles of the Family Business. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Greenwood, R. (2003). Commentary on: „Toward a theory of agency and altruism in family firms”. Journal of Business Venturing, 18(4), 491-494. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(03)00056-9

Ip, B. & Jacobs, G. (2006). Business Succession Planning: A Review of the Evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(3), 326-350. https://doi.org/10.1108/14626000610680235

Kása, R., Radácsi, L., Csákné Filep, J. (2017). Családi vállalkozások Magyarországon. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 4-2017. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2018/04/WP-4-2017.pdf

Kása, R., Radácsi, L., Timár, G., & Zsigmond, Sz. (2018). Családi vállalkozások mentorálása. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 5-2018. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2018/06/WP-5-2018.pdf

Kása, R., Radácsi, L. & Csákné Filep, J. (2019). Családi vállalkozások definíciós operacionalizálása és hazai arányuk becslése a KKV-szektoron belül. Statisztikai Szemle, 97(2), 146-174. https://doi.org/10.20311/stat2019.2.hu0146

Konczosné Szombathelyi, M. & Kézai, P. (2018). Családi vállalkozások – generációk és dilemmák. Prosperitas, 3, 48-76. https://doi.org/10.31570/prosp_2018_03_3

Lubatkin, M.H., Schulze, W.S., Ling, Y. & Dino, R.N. (2005). The effects of parental altruism on the governance of family-managed firms. Journal of Organizational Behavior, 26(3), 313-330. https://doi.org/10.1002/job.307

Makó, Cs., Csizmadia, P., & Heidrich, B. (2018). Heart and Soul: Transferring ‘Socio-emotional Wealth’ (SEW) in Family Business Succession. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 4(1), 53-67. https://doi.org/10.1177/2393957517749708

Málovics, É. & Vajda, B. (2011). Vezetés és kultúra a családi vállalkozásokban: Szakirodalmi összefoglaló. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatásra Közleményei, 3(1-2), 215-221. Retrieved from http://acta.bibl.u-szeged.hu/31877/1/vikek_005_006_215-221.pdf

Mosolygó-Kiss, Á., Csákné Filep, J. & Heidrich, B. (2018). Do first swallows make a summer? – On the readiness and maturity of successors of family businesses in Hungary. Budapest: BGE Budapest LAB Working Paper Series 6-2018. Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2019/02/WP-6-2018-1_zart.pdf

Morck, R. & Yeung, B. (2003). Agency problems in large family business groups. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 367–382. https://doi.org/10.1111/1540-8520.t01-1-00015

Nábrádi, A., Bárány, L. & Tobak, J. (2016). Generációváltás a családi tulajdonú vállalkozásokban: Problémák, konfliktusok, kihívások, elméleti és gyakorlati megközelítés. Gazdálkodás, 5, 427-461.

Németh, K. & Dőry, T. (2019). Influencing factors of innovation performance in family firms – Based on an empirical research. Vezetéstudomány, 50(5). 58-71. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.05.06

Németh, K. & Németh, Sz. (2017). A vezetői számviteli és controlling módszerek alkalmazása és szerepe a családi vállalkozások működtetésében, utódlási folyamatainak sikeres menedzselésében - egy empirikus felmérés tapasztalatai. Controller Info, Különszám, 213-229.

Németh, K. & Németh, Sz. (2018). Professzionalizálódó családi vállalkozások Magyarországon, Prosperitas, 3, 24-47. http://dx.doi.org/10.31570/Prosp_2018_03_2

Noszkay, E. (2017). Tapasztalatok a családi vállalkozások átörökítésének dilemmái kapcsán. Vezetéstudomány, 5(6) 64-72. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.06.08

Reisinger, A. (2013). Családi vállalkozás folytatásának tervei a felsőoktatási hallgatók körében. Vezetéstudomány, 44(7-8), 41-50.

Robb, A. J., Shanahan, Y. P., & Lord, B. R. (2006). Ernest Adams Ltd: the demise of a family business. Accounting History, 11(3), 357-379. https://doi.org/10.1177/1032373206065866

Sántha, K. (2017). A trianguláció-tipológiák és a Maxqda kapcsolata a kvalitatív vizsgálatban. Vezetéstudomány, 48(12), 33-40. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.12.04

Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., Dino, R.N. & Buchholtz, A.K. (2001). Agency relationship in family firms: theory and evidence. Organization Science, 12(2), 99-116. https://doi.org/10.1287/orsc.12.2.99.10114

Schulze, W.S., Lubatkin, M.H., & Dino, R.N. (2003). Toward a theory of agency and altruism in family firms. Journal of Business Venturing, 18(4), 473 – 490. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(03)00054-5

Scharle, Á. (2000). Önfoglakoztatás, munkanélküliség és családi kisvállalkozások Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 47(3), 250-274. Retrieved from http://efolyoirat.oszk.hu/00000/00017/00058/pdf/scharle.pdf

Thaler, R. H. & Shefrin, H. M. (1981). An economic theory of self-control. Journal of Political Economy, 89(2), 392–406. https://doi.org/10.1086/260971

Vallejo-Martos, M. C. (2016). Institutionalism and the Influence of the Cultural Values of the Family Subsystem on the Management of the Small-Medium Family Firms. Systems Research and Behavioral Science, 33(1), 119–137. https://doi.org/10.1002/sres.2304

Van den Heuvel, J., Van Gils, A. & Voordeckers, W. (2006). Board Roles in Small and Medium-Sized Family Businesses: performance and importance. Corporate Governance: An International Review, 14(5), 467–485. https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2006.00519.x

Wieszt, A. (2015). A család hatása az egyén értékkészletére: családterápiás alapú kutatás családi vállalkozásokban. Köz-Gazdaság, 10(1), 153-174.

Wieszt, A. & Drótos, Gy. (2018). Családi vállalkozások. In Kolosi, T., & Tóth, I., Gy. (eds.), Társadalmi Riport 2018 (pp. 233-247). Budapest, M agyarország: T ÁRKI. Retrieved from http://www.tarki.hu/sites/default/files/trip2018/233-247_wieszt_drotos_Csaladi_vallalkozasok_Magyarorszagon.pdf

Wang, Y., Ahmed, P. & Farquhar, S. (2007). Founders versus descendants: The profitability, growth and efficiency characteristics comparison in the UK small and medium sized family businesses. Journal of Entrepreneurship, 16(2), 173-195. https://doi.org/10.1177/097135570701600203

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-10

Hogyan kell idézni

Csákné Filep, J., & Radácsi, L. (2020). Magyar mikro- és kisvállalkozások családivállalat-kormányzásának specialitásai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(12), 45–59. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.12.04

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei