A magyar startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők

Szakértői interjúk tapasztalatai

Szerzők

  • Judit Csákné Filep Budapesti Gazdasági Egyetem
    Hungary https://orcid.org/0000-0002-5902-5195
  • László Radácsi Budapesti Gazdasági Egyetem
    Hungary
  • Gigi Timár Budapesti Gazdasági Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.02

Kulcsszavak:

startup, túlélés, növekedés, szakértői interjú

Absztrakt

A startup-vállalkozások jelentős része elhal, az életben maradók többsége pedig nem képes dinamikus növekedésre. A tanulmány összegzi az empirikus kutatásokkal alátámasztott nemzetközi szakirodalomban fellelhető, a startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezőket, továbbá beszámol a hazai startup-ökoszisztéma elismert szereplőivel készített szakértői interjúk eredményeiről. A kutatás alapján kevés átfedés található a nemzetközi szakirodalomban és a hazai szakértők által azonosított, a startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők között. A nemzetközi és hazai eredmények viszont egyhangúlag kiemelik, hogy az oktatás során szerzett vállalkozói ismereteknek, a nemzetközivé válásnak és a felvásárlásoknak jelentős szerepük van a startup-vállalkozások sikerességében.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Judit Csákné Filep, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos munkatárs

László Radácsi, Budapesti Gazdasági Egyetem

Tudományos főmunkatárs

Gigi Timár, Budapesti Gazdasági Egyetem

Igazgató, Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ

Hivatkozások

Ahmed, S. & Cozzarin, B. P. (2009). Start-up funding sources and biotechnology firm growth. Applied Economics Letters, 16(13), 1341-1345. https://doi.org/10.1080/13504850701367338

Amason, A.C., Shrader, R.C. & Tompson, G.H. (2006). Newness and novelty: relating top management team composition to new venture performance. Journal of Business Venturing, 21(1), 125–148. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.04.008

Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest, Magyarország: Balassi Kiadó.

Baumol, W. (1968). Entrepreneurship in Economic Theory. American Economic Review, 58(2). 64–71.

Becsky-Nagy, P. & Fazekas, B. (2017). Résen van-e az állam? Az állami szerepvállalás hatása a kockázati tőke keresleti oldalára. Közgazdasági Szemle, 64(5), 507-527.

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2009). Introduction: Expert Interviews – An Inntroduction to a New Methodological Debate. In Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (Eds.), Interviewing Experts, Research Methods Series. London, England: Palgrave Macmillan.

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.) (2009). Interviewing Experts, Research Methods Series. London, England: Palgrave Macmillan, ISBN: 978–0–230–22019–5

Bokor, A. & Radácsi, L. (2006). Aranykalitkában. Fiatal vállalatvezetők a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Magyarország: Alinea Kiadó.

Brinckmann J., Salomo, S., & Gemuenden, H.G. (2009). Financial Management Competence of Founding Teams and Growth of New Technology-Based Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(2), 217-243. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00362.x

Coeurderoy, R., Cowling, M., Licht, G. & Murray, G (2011). Young firm internationalization and survival: Empirical tests on a panel of 'adolescent' new technology-based firms in Germany and the UK. International Small Business Journal, 30(5), 472–492. https://doi.org/10.1177/0266242610388542

Cole, A. (1944). A Report on Research in Economic History. Journal of Economic History 4(1), 49–72.

Colombo, M. G. & Grilli, L. (2005a). Start-up size: The role of external financing. Economics Letters, 8(2), 243-250. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.02.018

Colombo, M. G. & Grilli, L. (2005b). Founders’ human capital and the growth of new technology-based firms: A competence based view. Research Policy, 34, 795–816, https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.03.010

Criaco, G., Minola, T., Migliorini, P. & Serarols-Tarrés, C. (2014). “To have and have not”: founders’ human capital and university start-up survival. The Journal of Technology Transfer, 39(4), 567–593. https://doi.org/10.1007/s10961-013-9312-0

Csákné Filep, J., Radácsi, L. & Szennay, Á. (2019, 2019. március 27). A magyar startup-vállalkozások nyomában. BGE Budapest LAB Working Paper Series 2-2019, Retrieved from https://budapestlab.hu/wp-content/uploads/2019/03/WP_2_2019_zart.pdf

Csákné Filep, J. & Radácsi, L. (2009b). Magyar start-up közösség iránytű. In Kőszegi, Irén Rita (Ed.), III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció ( pp. 9 45-950). K ecskemét, Magyarország: Neumann János Egyetem.

Csákné Filep, J. & Radácsi, L. (2019a). Start up, spin-off, freelancer? Ki kicsoda az induló vállalkozások között? In Kőszegi, Irén Rita (Ed.), III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia: Versenyképesség és innováció (pp. 940-944). Kecskemét, Magyarország: Neumann János Egyetem.

Davila, A., Foster, G. & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup-firms. Journal of Business Venturing, 18(6), 689–708. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(02)00127-1

Digitális Jólét Program (2016, 2019. augusztus 21.). Magyarország Digitális Startup-Stratégiája

Ejermo, O. & Xiao, J. (2014). Entrepreneurship and survival over the business cycle: How do new technology-based firms differ? Small Business Economics 43(2), 411–426. https://doi.org/10.1007/s11187-014-9543-y

Eurostat-OECD (2007, 2019. február 6.). Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics. OECD Publishing, ISBN 978-92-64-04187-5, 1-104. Retrieved from http://www.oecd.org/sdd/39974460.pdf

Fazekas, B. & Becsky-Nagy, P. (2019). Mit jelez a tulajdonosi szerkezet? – A tulajdonosi szerkezet és a vállalkozások teljesítményének kapcsolata információs aszimmetriák mellett a magyarországi kockázatitőke-befektetések tükrében. Vezetéstudomány, 50(7-8), 31-38. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.07.03

Farkas, B., Ferenczné Gyallai, É. & Becsky-Nagy, P. (2016): A JEREMIE-program tapasztalatai Közép-Kelet-Európában. Forum on Economics & Business/Közgazdász Fórum, 19(126), 81-100.

Ganotakis, P. (2010). Founders’ human capital and the performance of UK new technology based firms. Small Business Economics, 39(2), 495-515. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9309-0

Ghauri, P. & Gronhaug, K. (2011): Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó.

Gimeno, J., Folta, T. B., Cooper, A. C., & Woo, C. Y. (1997). Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms. Administrative Science Quaterly, 42(4), 750–783

Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2008): Kultúrák és szervezetek – Az elme szoftvere. Pécs, Magyarország: VHE Kft.

Hyytinen, A., Pajarinen, M. & Rouvinen, P. (2014). Does innovativeness reduce startup-survival rates? Journal of Business Venturing, 30(4), 564-581. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.10.001

Illés, R. & Lovas, A. (2018). A hazai kockázatitőke-befektetések értékelése, különös tekintettel a JEREMIE-alapok befektetéseire. Külgazdaság, 62(7-8), 30-56.

Jáki, E., Molnár, E. M. & Kádár, B. (2019). Charachteristics and challanges of the Hungarian startup-ecosystem. Vezetéstudomány, 50(5), 2-12. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.05.01

Kapás, J. (2000). A vállalkozás közgazdasági elméletei – vállalatelméleti megközelítés. Vezetéstudomány, 31(12), 2-15

KSH (2018a, 2018. november 5.). Vállalkozások demográfiája, 2016. Retrieved from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/valldemog/valldemog16.pdf

Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, Ca: Sage.

Löfsten, H. (2016a). Organisational capabilities and the long-term survival of new technology-based firms, European Business Review, 28(3), 312-332. https://doi.org/10.1108/EBR-04-2015-0041

Löfsten, H. (2016b). Business and innovation resources: Determinants for the survival of new technology-based firms, Management Decision, 54(1), 88-106. https://doi.org/10.1108/MD-04-2015-0139

Madarász, A. (2014). Hogyan született a vállalkozó? (Fogalomtörténeti töredékek Schumpeter vállalkozóelméletéhez). Külgazdaság, 58(7-8), 3-29

Madarász, A. & Valentiny, P. (2016, 2019. augusztus 12.). Vállalkozás, vállalatelmélet, vállalattörténet: Arthur Cole, Alfred Chandler és Ronald Coase–változatok „paradigmateremtésre”.

Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Műhelytanulmány MT-DP-2016/8. http://real.mtak.hu/34298/

Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analyis. Forum: Qualitative Content Analysis, 1(2), 1-10.

Meuser, M. & Nagel, U. (2009). The Expert Interview and Changes. In Knowledge in Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.), Interviewing Experts, Research Methods Series. London, England: Palgrave Macmillan,

Muraközy, L. (Ed.) (2012): A bizalmatlanság hálójában – A magyar beteg. Budapest, Magyarország: Corvina Kiadó.

OECD (2018, 2019. február 8.). Entrepreneurship at a Glance 2017. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/entrepreneur_aag-2017-en.pdf

Pfadenhauer, M. (2009). At Eye Level: The Talk Between Expert and Quasy Expert. In Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.), Interviewing Experts, Research Methods Series. London, England: Palgrave Macmillan

Porter, M. E. (2006). Versenystratégia. Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó.

Ramaciotti,L., Muscio, A., & Rizzo, U. (2017). The impact of hard and soft policy measures on new technology-based firms. Regional Studies, 51(4), 629-642. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1255319

Rácz, A. (2012). EU-s források a vállalkozások tőkeellátottságának javítására – A JEREMIE kockázati tőkeprogram. Vezetéstudomány, 43(2), 43-54.

Renski, H. (2015). Externalities or Experience? Localization Economies and Start-up Business Survival. Growth and Change, 46(3), 458-480. https://doi.org/10.1111/grow.12099

Sántha, K. (2013). Multikódolt adatok kvalitatív elemzése. Budapest, Magyarország: Eötvös József Könyvkiadó.

Sántha, K. (2017). A trianguláció-tipológiák és a Maxqda kapcsolata a kvalitatív vizsgálatban. Vezetéstudomány, 48(12), 33-40. https://doi.org/10.14267/veztud.2017.12.04

Samuelsson, M. & Davidsson, P. (2009). Does venture opportunity variation matter? Investigating systematic process differences between innovative and imitative new ventures. Small Business Economics, 33(32), 229–255. https://doi.org/10.1007/s11187-007-9093-7

Schumpeter, J. A. (1910). Über das Wesen der Wirtschaftskrisen. Zeitschrift für Volkswirtschaft. Sozialpolitik und Verwaltung, 19, 271–325

Schumpeter, J. A. (1934, 1980). A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest, Magyarország: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Szerb, L., Vörös, Zs., Páger, B., J. Acs, Z. J. & Komlósi, É. (2018, 2018. április 3.). Case Study on the Hungarian new tech entrepreneurial ecosystem. FIRES research report, D5.8 (2018) Retrieved from http://www.projectfires.eu/wp-content/uploads/2018/01/D5-8-Case-Study-Complete.pdf

Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, (18)7, 509–533. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Trinczek, R. (2009). How to Interview Managers? Methodicaland Methodological Aspect of Expert Interviews as a Qualitative Method in Emoirical Social Reserach. In Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.), Interviewing Experts, Research Methods Series. London, England: Palgrave Macmillan.

Vecsenyi, J & Petheő, A. (2017). Vállalkozz okosan! Budapest, Magyarország: HVG Kiadó.

Vecsenyi, J. (2009). Kisvállalkozások indítása és működtetése. Budapest, Magyarország: Perfekt Kiadó.

Visintin, F. & Pittino, D. (2014). Founding team composition and early performance of university Based spin-off companies. Technovation, 34(1), 31-43. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2013.09.004

Xiao, J. (2015). The Effects of Acquisition on the Growth of New Technology-Based Firms: Do Different Types of Acquirers Matter? Small Business Economics, 45(3), 487–504. https://doi.org/https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11187

Zahra, S.A. & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185–203. https://doi.org/10.5465/amr.2002.6587995

Zsigmond, Sz. (2019, 2019. május 22.). A vállalkozásfejlesztési mentorálási folyamat Rubik-kockája, avagy: a sikeres folyamat sajátosságai és összetevői (Disszertáció). Miskolc: Miskolci Egyetem. Retrieved from http://midra.uni-miskolc.hu/document/31220

##submission.downloads##

Megjelent

2020-01-15

Hogyan kell idézni

Csákné Filep, J., Radácsi, L., & Timár, G. (2020). A magyar startup-vállalkozások túlélését és növekedését befolyásoló tényezők: Szakértői interjúk tapasztalatai. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(1), 16–31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok