Szervezetközi kapcsolatok vizsgálata az egészségügyi prevencióban

Szerzők

  • Zsuzsanna Szalkai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Hungary
  • Tímea Beatrice Dóra Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
    Hungary

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.10

Kulcsszavak:

egészségügy, prevenció, üzleti kapcsolat, erőforrások

Absztrakt

A tanulmány célja a magyarországi egészségügyi prevencióban részt vevő szereplők azonosítása, és a szervezetek közötti kapcsolatok vizsgálata esettanulmány segítségével. Az üzleti kapcsolatokra vonatkozó elméleti hátteret az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group megközelítésére alapozták a szerzők, mely kapcsolatok összefonódása napjainkban még inkább érezhető, mint valaha. E megközelítés szerint az üzleti kapcsolatok a szereplők, a tevékenységek és az erőforrások köteléke által jönnek létre és működnek. Az egészségügyi prevenció egy tipikusan olyan terület, ahol a magán- és a közszféra együttműködése elengedhetetlen. A tanulmányban bemutatják a szereplőket, elemzik a közöttük lévő kapcsolatokat egy szervezett egészségügyi prevenciós program (Magyarország átfogó egészségügyi szűrőprogramja 2010-2020) mentén. A kutatás eredményei rámutatnak arra, hogy az erőforrások kombinációjának fontos szerepe van a program sikerességében. Eredményeik alapján kirajzolódott, hogy az információ az egyik legfontosabb erőforrás és motiváló tényező a szereplők számára. A tanulmány kiemeli a program vezetőjének (mint aktor) kulcsszerepét a kapcsolatok kialakításában, fenntartásában.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Zsuzsanna Szalkai, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Tímea Beatrice Dóra, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Abrahamsen, M.H., Havenvid, M.I., & La Rocca, A. (2017). Researching the Interactive Business Landscape. In Håkansson, H. & Snehota, I. (eds.), No business is an island: Making Sense of the Interactive Business World (pp. 253-273). London: Emerald Publishing.

Ádány, R. (ed.) (2012). Megelőző orvostan és népegészségtan. Budapest: Medicina Kiadó.

Antal, Zs. (2018). A közszolgálati kommunikáció eredményességére ható tényezők: A közszféra és a versenyszféra kommunikációs gyakorlatát befolyásoló különbségek. Vezetéstudomány, 49(4), 68-76. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.04.07

Barna, I., Daiki, T., Kékes, E., & Dankovics, G. (2019). Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020-2030 (MÁESZ) eredményei 2010-2018, az első kilenc év’. Lege Artis Medicinae, 29(3), 111-119. https://doi.org/10.33616/lam.29.012

Bazzoli, G.J., Stein, R., Alexander, J.A., Conrad, D.A., Sofaer, Sh., & Shortell, S.M. (1997). Public-Private Collaboration in Health ad Human Service Delivery: Evidence from Community Partnerships. The Milbank Quarterly, 75(4), 533-561. https://doi.org/10.1111/1468-0009.00068

Bódi-Schubert A. (2011). A vevő-beszállító kapcsolat elméleti megközelítései és empirikus szemléltetésük. Vezetéstudomány, 42(2), 58-70.

Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. Oxford, England: Basic Books.

Chandra, A., Acosta, J.D., Carman, K.G., Dubowitz, T., Leviton, L., Martin, L.T., Miller, C., …Plough, A.L. (2016). Fostering Cross-Sector Collaboration to Improve Well-Being. In Building a National Culture of Health (pp. 62-81). RAND Corporation. Retrieved from www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1b67wjh.14

Dematron Health Service (2018). Egészség Könyv: Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja (pp. 1-8).

Dubois, A. & Araujo, L. (2004). Research methods in industrial marketing studies. In Håkansson, H., Harrison, D., & Waluszewski, A. (eds.), Rethinking marketing – Developing a new understanding of markets (pp. 207-227). Chichester: John Wiley & Sons.

Ford, D. (2003). Business marketing. Budapest: KJK Kerszöv.

Gelei A., Dobos I., & Bódi-Schubert A. (2016). Üzleti kapcsolatok kutatása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Håkansson, H. (ed.) (1982). International marketing and purchasing of industrial goods: An interaction approach. Chichester: Wiley.

Håkansson, H. & Snehota I. (eds.) (1995). Developing relationships in business networks. London & New York: Routledge.

Håkansson, H., Ford, D., Gadde, L., Snehota, I. & Walusewski, A. (2009). Business in networks. Chichester: John Wiley & Sons.

Håkansson, H., & Waluszewski, A. (2002). Managing Technological Development, IKEA, the Environment and Technology. London: Routledge.

Johnson, R. P. & Indvik, J. (1999). Organizational benefits of having emotionally intelligent managers and employees. Journal of Workplace Learning, 11(3), 84-88. https://doi.org/10.1108/13665629910264226

KSH (2018). Egészségügyi kiadások alakulása (2003–). Kimutatás száma:2.4.1. Retrieved from https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fec001a.html

Mandják T. (2005). Marketing-szemléletmód és az ületi kapcsolatok. Vezetéstudomány, 36(5), 14-24.

Porter, M.E. & Teisberg, E.O. (2006). Redefining health care – Creating value-based competition on results. Boston, Mass: Harvard Business School Press.

Simon J. (2010). Marketing az egészségügyben. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Simon J., Mandják T., & Szalkai Zs. (2011). Különböző beszerzői magatartásminták a magyarországi kórházak körében. Vezetéstudomány, 42(2), 21-32.

Sylvia, D.R. & Sylvia, M.K. (2012). Program Planning and Evaluation for the Public Manager. New York: Waveland Press.

Vokó, Z. & Kaló Z. (2012). Prevenció – kiadások – hatékonyság. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 50(1), 6-8.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-09

Hogyan kell idézni

Szalkai, Z., & Dóra, T. B. (2020). Szervezetközi kapcsolatok vizsgálata az egészségügyi prevencióban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), 114–124. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.10

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei