Technológiai úttérképezés

Tapasztalatok, további kutatási és fejlesztési irányok

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.02

Kulcsszavak:

marketing, stratégia, technológiai úttérképezés, épületenergetika

Absztrakt

A cikk röviden ismerteti a technológiai úttérképezés kifejlődésének okát és fő vonalát, valamint a módszercsalád alapvető jellemzőit. Bemutatja a szerzők néhány fontos tapasztalatát és módszertani fejlesztését, amelyek a vállalati léptékű úttérképezési tanácsadásaik során jöttek létre, összehasonlítva más szerzők hasonló tapasztalataival és fejlesztéseivel. A cikk a vállalati szintű úttérképezésen belül kiemelten foglalkozik a speciális marketingstratégiai fókuszú alkalmazás lehetőségével, amely irányban a szerzők már megtették a kezdeti lépéseket. A szerzők bemutatják az iparági szintű technológiai úttérképezés területén eddig elért eredményeiket is, konkrétan a lakossági háztartási energiatakarékosság, azon belül elsősorban az épületenergetika témájában. Végül két perspektivikus új fejlesztési irányt vázolnak fel: egyrészt az üzleti szférán kívüli szervezetekre, másrészt a több szervezeten átívelő folyamatokra irányuló technológiai úttérképezés lehetőségét.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Béla Pataki, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Szilvia Bíró-Szigeti, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Zsuzsanna Szalkai, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Egyetemi docens

Hivatkozások

Aaker, D. A. (1995). Strategic market management. New York: Wiley.

Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. New York: Macmillan.

Alcantara, D. P., & Martens, M. L. (2019). Technology Roadmapping (TRM): a systematic review of the literature, focusing on models. Technological Forecasting and Social Change, 138(1), 127-138. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.08.014

Bíró-Szigeti Sz. (2014). Strategy support of residential energy saving investments in Hungary with the method of technology roadmapping. Acta Polytechnica Hungarica, 11(2), 167-186. Retrieved from http://www.uni-obuda.hu/journal/Biro-Szigeti_48.pdf

Bíró-Szigeti Sz., & Pataki B. (2012a). Applying technology roadmapping for the energy saving industry. Periodica Polytechnica – Social and Management Sciences, 20(2), 105-113. https://doi.org/10.3311/pp.so.2012-2.05

Bíró-Szigeti, Sz., & Pataki, B. (2012b). A hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai úttérképe – első lépések. Köz-Gazdaság, 7(2), 95-110.

Daim, T. U., Oliver, T., & Phaal, R. (eds.) (2018). Technology roadmapping. Singapore: World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789813235342

Dussauge, P., Hart, S., & Ramanantsoa, B. (1992). Strategic technology management. Chichester, UK: Wiley.

Gelei A. (2009). Hálózat – A globális gazdaság kvázi szervezete. Vezetéstudomány, 40(1) pp. 16-33.

Gelei A., Dobos I., & Nagy J. (2011). Üzleti kapcsolatok beágyazottsága a magyar gazdaságban. Vezetéstudomány, 42(1), 17-30.

Gerdsri N. (2013). Implementing Technology Roadmapping in an Organization. In Moehrle M., Isenmann R., & Phaal R. (eds.), Technology Roadmapping for Strategy and Innovation (pp. 191-210). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-33923-3_12

Håkansson, H., & Snehota, I. (ed.) (1995). Developing relationships in business networks’. London, New York: Routledge.

Industry Canada (2011). Technology Roadmapping. Retrieved from http://www.ic.gc.ca/eic/site/trm-crt.nsf/eng/home

IAE (2005). Institute of Applied Energy: Japanese Ministry of Economy, Trade & Industry: Strategic technology roadmap (energy sector) – energy technology vision 2100. Retrieved from http://www.iae.or.jp/2100/main.pdf

Cohen, W. A. (2009). Marketingtervezés. Budapest: Akadémia Kiadó.

Hronszky I., & Várkonyi L. (2006). Radikális innovációk menedzselése. Harvard Businessmanager, 8(10), 28- 41.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketingmenedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lichtenthaler, U. (2008). Leveraging technology assets in the presence of markets for knowledge. European Management Journal, 26(2), 122–134. https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.09.002

Lichtenthaler, U. (2010). Technology exploitation in the context of open innovation: finding the right ’job’ for your technology. Technovation, 30(7-8), 429–435. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.04.001

McCarthy, R.C. (2003). Linking technological change to business needs. IEEE Engineering Management Review, 31(3), 49–53. https://doi.org/10.1109/emr.2003.24905

McCarthy, E. J. (1964). Basic Marketing. Homewood, IL.: Richard D. Irwin.

Miller, G. A. (1956). The magic number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63(2), 81–98. https://doi.org/10.1037/h0043158

Moehrle, M. G., Isenmann, R., & Phaal, R. (2013). Technology roadmapping for strategy and innovation: charting the route to succes. Heidelberg: Springer.

Nagahira, A., Probert D., Fukuda, T., Chichibu S. F., Kagamitani, Y., & Abe, A. (2010). A new approach to technology roadmapping of disruptive innovation. In Proceedings of the R&D Management Conference 2010 (pp. 121-135). Manchester, UK: Research and Development Management Association.

NeFMi (2011). Nemzeti Energiastratégia 2030. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. http://2010-2014. kormany.hu/download/4/f 8/70000/ Nemzeti%20Energiastratégia%202030%20teljes%20változat.pdf

Nimmo, G. (2013). Technology roadmapping on the industry level: experiences from Canada. In Moehrle, M. G., Isenmann, R., & Phaal, R. (2013). Technology roadmapping for strategy and innovation: charting the route to succes (pp. 47-65). Heidelberg: Springer.

Pappas, C. (1984). Strategic management of technology. The Journal of Product Innovation Management, 1(1), 30–35. https://doi.org/10.1111/1540-5885.110030

Pataki B. (1996). Technológiai stratégiák a versenyképesség szolgálatában. Ipargazdasági Szemle, 27(1-3). 299-306.

Pataki B. (2005). A technológia menedzselése. Budapest: Typotex Kiadó.

Pataki B. (2009a). Technológiai portfóliónk elemzése I. CEO, 10(3), 14-17.

Pataki B. (2009b). Technológiai portfóliónk elemzése II. CEO, 10(4), 22-26.

Pataki B. (2014). Technomenedzsment. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

Pataki B., Bíró-Szigeti Sz., & Szalkai Zs. (2013). Companylevel technology roadmapping. In Ran, B. (ed.), The Dark Side of Technological Innovation (Contemporary Perspectives on Technological Innovation, Management, and Policy, Vol. 2) (pp. 83-109). Charlotte, North Carolina: Information Age Publishing.

Pataki B., Szalkai Zs., & Bíró-Szigeti Sz. (2009). A technológiai úttérképezés első hazai tapasztalatai, Vezetéstudomány, 40(különszám), 50–55.

Pataki, B., Szalkai, Zs., & Bíró-Szigeti, Sz. (2010). Some organizational issues of technology roadmapping experienced in Hungary. Periodica Polytechnica, Social and Management Sciences, 18(1), 31–38. https://doi.org/10.3311/pp.so.2010-1.04

Pataki B., Szalkai Zs., & Bíró-Szigeti Sz. (2011). A technológiai úttérképezés módszertani tapasztalatai. CEO, 12(3), 6-12.

Petrov, B. (1982). The advent of the technology portfolio. Journal of Business Strategy, 3(2), 70–75. https://doi.org/10.1108/eb038968

Phaal, R., Farrukh, C., Mitchell, R., & Probert, D. (2003). Starting-up roadmapping fast. IEEE Engineering Management Review, 31(3), 54–60. https:doi.org/10.1109/emr.2003.24906

Phaal, R., Farrukh, C., & Probert, D. (2001). T-Plan – The fast start to technology roadmapping. Cambridge, UK: University of Cambridge, Institute for Manufacturing.

Phaal, R., Farrukh, C., Probert, D. (2004). Customizing roadmapping. Research-Technology Management, 47(2), 26–37. https://doi.org/10.1080/08956308.2004.11671616

Phaal, R., Farrukh, C., & Probert, D. (2010). Roadmapping for strategy and innovation. Cambridge, UK: University of Cambridge, Institute for Manufacturing.

Phaal, R., Farrukh, C., & Probert, D. (2013). Technology management and roadmapping at the firm level. In Moehrle, M. G., Isenmann, R., & Phaal, R. (2013). Technology roadmapping for strategy and innovation: charting the route to succes (pp. 13-29). Heidelberg:

Springer.Phaal, R., Farrukh, C., & Probert, D. (2018). Technology Management Tools: Generalization, Integration, and Configuration. In Daim, T. U., Oliver, T., & Phaal, R. (eds.) (2018). Technology roadmapping (pp. 3-31). Singapore: World Scientific. https://doi.org/10.1142/9789813235342

Porter, M. E. (1993). Versenystratégia. Budapest: Akadémiai Kiadó

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78-93.

Probert, D., & Radnor, M. (2003). Frontier Experiences from Industry-Academia Consortia. Research- Technology Management, 46(2), 27–59.

Sareminia, S., Hasanzadeh, A., & Elahi, S. (2019). Developing Technology Roadmapping Combinational Framework by Meta Synthesis Technique. International Journal of Innovation and Technology Management, 16(3), 1950019/1-1950019/36. https://doi.org/10.1142/S0219877019500196

Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. Journal of Marketing, 21(1), 3-8.

Twiss, B., & Goodridge, M. (1989). Managing technology for competitive advantage. London, UK: Pitman.

Vágási M. (ed.) (2007). Marketing – stratégia és menedzsment. Budapest: Alinea Kiadó.

Willyard, C. H., & McClees, C. W. (1987). Motorola’s Technology Roadmap Process. Research-Technology Management, 30(5), 13–19.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-09

Hogyan kell idézni

Pataki, B., Bíró-Szigeti, S., & Szalkai, Z. (2020). Technológiai úttérképezés: Tapasztalatok, további kutatási és fejlesztési irányok. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), 6–18. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei