Nomen est omen: roma diplomás nővel szembeni diszkrimináció Magyarországon

Authors

  • Nikolett Olasz Corvinus University of Budapest

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.04

Keywords:

discrimination, Roma, minority, job opportunities, employment, field experiment

Abstract

Despite the age-old presence of the Roma society in Hungary, the Roma issue is only a few decades old. One of the main elements is Roma integration into the labor market. Therefore, a field experiment was conducted that investigated the disposition opportunities of woman, with a typical minority background indicator family name. The experiment focus was on Roma minority group. This paper introduces the result of the field experiment that includes job applications of two fictitious women with exactly the same qualifications and work experience were sent out for job advertisement and head-hunter companies: One of them has a typical Hungarian name, the other one has a typical Roma name. Both curricula vitae had exactly the same photos of the applicant, since one of the requirements of the job applications is to attach photos to the resume. This study found significant levels of discrimination against Roma women in labor markets.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nikolett Olasz, Corvinus University of Budapest

PhD student

References

Adler, N. J. (2007). International Dimensions of Organizational Behaviour. Boston: Cengage Learning

Al Ramiah, A., Hewstone, M., Dovidio, J. F., & Penner, L. A. (2010). The social psychology of discrimination: Theory, measurement, and consequences. In H. Russell, L. Bond, & F. McGinnity (Eds.), Making equality count: Irish and international approaches to measuring discrimination (pp. 84-112). Dublin, Ireland: Liffey Press.

April, K. & Shockley, M. (2007). Diversity: New Realities in a Changing World. Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.

Arrow, K. J. (1998). What Has Economics to Say about Racial Discrimination? Journal of Economic Perspectives, 12(2), 91-100. https://doi.org/10.1257/jep.12.2.91

Becker, G. S. (1971 [1957]). The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago

Press.Becker, G. S. (1971). The Economics of Discrimination. Chicago: University of Chicago Press.

Békés N. (2011). Az értelmiségi lét felé haladó roma fiatalok identitásalakulása. Iskolakultúra, 11(2-3), 68-81. http://real.mtak.hu/56884/1/EPA00011_iskolakultura_2011_02-03_068-081.pdf

Bertrand M. & Duflo E. (2016). Field Experiments on Discrimination. NBER Working Paper No. 22014. http://www.nber.org/papers/w22014

Bertrand, M. & Mullainathan, S. (2004). Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. American Economic Review, 94(4), 991–1013. https://doi.org/10.2139/ssrn.422902

Brüggemann C. (2014). Romani culture and academic success: arguments against the belief in a contradiction, Intercultural Education, 25(6), 439-452. https://doi.org/10.1080/14675986.2014.990229

Creţan R. & Powell R. (2018). The Power of Group Stigmatization: Wealthy Roma, Urban Space and Strategies of Defence in Post-socialist Romania. International Journal of Urban and Regional Research, 42(3), 423-441. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12626

Cserti Cs. T. (szerk.). (2006). A cigány/roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

Dupcsik Cs. (2009). A magyarországi cigányság története. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890–2008. Budapest: Osiris.

Eurobarometer (2015): Discrimination in the EU in 2015. https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2077

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2009). EU-MIDIS Data Focus Report1: The Roma.Retrieved from https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/413-EU-MIDIS_ROMA_EN.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014). Roma survey – Data in focus Poverty and employment: the situation of Roma in 11 EU Member States. Publications Office of the European Union. Retrieved from https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-employment_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2016). Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Roma –Selected findings. Retrieved from https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minoritiessurvey-roma-selected-findings_en.pdf

Fazekas K., Lovász A., & Telegdy Á. (szerk.)(2009). Munkaerőpiaci Tükör. Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos Foglalkoztatási Közalapítvány. Retrieved from http://www.econ.core.hu/file/download/mt_2009_hun/egyben.pdf

Firth, M. (1981). Racial discrimination in the British labour market. Industrial and Labor Relations Review, 34(2), 265-272. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/pdf/2522541.pdf

Forray R. K. & Hegedűs T. A. (2003). Romaság, iskola, oktatáspolitika. Budapest: Oktatáskutató Intézet, Új Mandátum.

Gabor E. (2007). Gypsy Stereotypes and Ideology Levels in two European Feature Films. Intercultural Communication Studies 16(2), 277-293. Retrieved from https://www.academia.edu/10251959/Gypsy_Stereotypes_and_Ideology_Levels_in_two_European_Feature_Films

Goldston, J. A. (2010). The Struggle for Roma Rights: Arguments that Have Worked. Human Rights Quarterly. 32(2) 311-325. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/40783980?seq=1#metadata_info_tab_contents

Janky B. (2004). A cigány családok jövedelmi helyzete. In Kolosi T, Tóth I. Gy., & Vukovich Gy. (szerk.). Társadalmi riport 2004. (pp. 400–413). Budapest:TÁRKI.

Kelemen Á, Messing V., & Arendas Zs. (2018). Sokszínű, befogadó munkahelyek romáknak és másoknak. Budapest: Autonómia Alapítvány. Retrieved from https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/publication/3145/b2b-sokszinu-befogadomunkahelyek-2018_0.pdf

Kemény I. & Janky B. (2003a). A 2003. évi cigány felmérésről. In Kállai Ernő (Szerk.), A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. Kutatási gyorsjelentések (pp7-26). Budapest: MTA Etnikainemzeti Kisebbségkutató Intézet.

Kende A. (2005). Értelmiségiként leszek roma és romaként leszek értelmiségi: Vizsgálat roma egyetemisták életútjáról. In Neményi M. & Szalai J. (Szerk.), Kisebbségek Kisebbsége: A magyarországi cigányok emberi és politikai jogai (pp. 376–409). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Kertesi G. & Kézdi G. (2011). Roma employment in Hungary after the post-communist transition. Economics of Transition, 19(3), 563–610. Retrieved from http://econ.core.hu/file/download/Kertesi-Kezdi/Roma_employment_ET_19(3)2011.pdf

Kertesi G. (2000a). A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között. Közgazdasági Szemle, 47(5), 406–443. Retrieved from http://epa.niif.hu/00000/00017/00060/pdf/kertesi.pdf

Kertesi G. (2000b). Ingázás a falusi Magyarországon. Egy megoldatlan probléma. Közgazdasági Szemle, 47(10), 775– 798. Retrieved from http://epa.niif.hu/00000/00017/00064/pdf/kertesi.pdf

Kertesi G. (2000c). Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után. In Kertesi G. (Szerk.). Társadalom peremén. (pp 101–134). Budapest: Osiris.

Koncz K. (2006): A felzárkózás elmaradása: a magyar nők munkaerő-piaci helyzete. Statisztikai Szemle, 84(7), 651-674. Retrieved from http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2006/2006_07/2006_07_651.pdf

Kossek, E. & Lobel, S. (1996). Introduction: Transforming human resource systems to manage diversity – an introduction and orienting framework. In Kossek E.& Lobel S. (Eds.), Managing Diversity: Human Resource Strategies for Transforming the Workplace (pp 1-19). Chichester: Wiley.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2013). Magyarország, 2012. Retrieved from https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2018). Munkaerőpiaci helyzetkép, 2014–2018. Retrived from http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz17.pdf

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2015). Munkaerőpiaci helyzetkép, 2015. Retrieved from https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/munkerohelyz/munkerohelyz15.pdf

Laki I. (2012). Napjaink diszkriminációs fogalmai és megjelenési formái. Retrieved from https://polgariszemle.hu/archivum/115-2012-december-8-evfolyam-3-6-szam/tudomanyos-tukor/506-napjainkdiszkriminacios-fogalmai-es-megjelenesi-formai

Laki I. (2014). The concept of discrimination nowadays. In A. Gergely A. (Szerk.), Struktúrafordulók. Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára (pp.241-248). Budapest: MTA TK Politikatudományi Intézet. https://politikatudomany.tk.mta.hu/uploads/files/A_Gergely_Andras_SPS.pdf

Liegeois J. P. & Gheorghe N. (1995). Roma/Gypsies: A European Minority. Minority Right Group International Report, 95(4). Retrieved from https://minorityrights.org/publications/romagypsies-aeuropean-minority-october-1995/

Lovász A. (2012). A béralkalmazkodás elősegítése. A munkapiaci diszkrimináció. In Fazekas K. & Scharle Á. (Szerk.), Nyugdíj, segély, közmunka: a magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010 (pp. 121-168). Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet.

Miklós P. (2017). Roma fiatalok a munkaerőpiac kapujában. Közép-Európai Közlemények 10(3), 183-194. Retrieved from https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12453

Neményi M., Ságvári B., & Tardos K. (2017). Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság: Kutatási eredmények 2017. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság.

Pap A. L. (2015). Intézményes diszkrimináció és zaklatás. Belügyi Szemle, 63(12), 80-105.

Pap L. A. (2015). Racial, Ethnic, or National Minority? Legal Discourses and Policy Frameworks on the Roma in Hungary and Beyond. Social Inclusion, 3(5), 32-47. https://doi.org/10.17645/si.v3i5.232

Pincus F. L. (1996). Discrimination comes in many forms: Individual, institutional, and structural. The American Behavioral Scientist, 40(2), 186-194. https://doi.org/10.1177/0002764296040002009

Pincus, F. L. (1998). From Individual to Structural Discrimination. In Pincus F. L. & Ehrlich, H. J.(Eds.), Race and Ethnic Conflict: Contending Views on Prejudice, Discrimination and Ethnoviolence (pp. 102-125). London: Westview.

Szűcs N. (2003). A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon. In Pászka I., & Szűcs N. (Szerk.), Kisebbségszociológia 1990-2002 (pp 65-106). Szeged: Belvedere Meridionale.

Tardos K. (2015). Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Szeged: Belvedere Meridionale.

Váradi L. (2012). Előtanulmány a roma családnevek diszkriminációteszteléséhez való kiválasztásához. In Sík E. & Simonovics B. (Szerk.), A diszkrimináció mérése (pp. 236-244). Budapest: ELTE TáTK.

Vekerdi, J. (1988). The Gypsies and the Gypsy Problem in Hungary. Hungarian Studies Review 15(2), 13-26. Retrieved from https://efolyoirat.oszk.hu/00000/00010/00019/pdf/HSR_1988_2_013-026.pdf

Verloo M. (2006). Multiple Inequalities, Intersectionality and the European Union. European Journal of Women’s Studies, 13(3), 211-228. https://doi.org/10.1177/1350506806065753

Wike R., Stokes B., & Simmons K. (2016): Europeans Fear Wave of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs. Sharp ideological divides across EU on views about minorities, diversity and national identity. Washington, D.C.: Pew ResearchCenter.

Downloads

Published

2020-04-13

How to Cite

Olasz, N. (2020). Nomen est omen: roma diplomás nővel szembeni diszkrimináció Magyarországon. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 51(4), 40–50. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.04

Issue

Section

Articles