Aktuális szám

Évf. 54 szám 5 (2023)
Az összes folyóiratszám megtekintése

A Vezetéstudomány szakfolyóirat (ISSN 0133-0179) a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó, 1970 óta megjelenő tudományos lapja, amely egyaránt közöl empirikus kutatási eredményeket és szakirodalmi összefoglaló munkákat. A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értékének tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is.

Folyóiratunkba egyformán várunk a személyek, csoportok, szervezetek vagy a szervezetek működési környezetét jelentő hálózatok elemzési szintjén készített tanulmányokat. A lap empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat is közöl, ám a módszertani precizitást minden műfajban megköveteli.

A beküldött tanulmányokkal kapcsolatban elvárás, hogy

  • kapcsolódjanak a lap témáihoz, az itt folyó diskurzushoz;
  • építsenek a témában megjelent nemzetközi eredményekre is;
  • eredeti eredményekkel gazdagítsák a magyar nyelvű szakirodalmat;
  • módszertani felkészültségről tegyenek tanúbizonyságot;
  • elméleti és gyakorlati relevanciával is rendelkezzenek.

A Vezetéstudomány a Budapesti Corvinus Egyetem által kiadott, az MTA Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság által „B” kategóriába sorolt lektorált (peer-reviewed) tudományos folyóirat. A folyóirat évente két angol és tíz magyar nyelvű lapszámot jelentet meg.

A folyóiratban megjelent cikkek szabadon hozzáférhetőek a kiadó egyetem által kezelt Corvinus Kutatások elektronikus repozitóriumban. A megjelent cikkeket az EBSCO adatbázis indexeli. A Vezetéstudomány folyóirat egy csillaggal szerepel az Academic Journal Guide listáján.