Nemi szerepek a munkaerőpiacon és a szervezetekben a transznemű emberek szemszögéből

Egy interjús kvalitatív kutatás

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.08-09.13

Keywords:

gender roles, transgender people, labour market, workplace

Abstract

Most people only have a one-sided experience of gender roles in the labour market and organizations; however, transgender people have a chance to experience gender roles in their workplace and the wider labour market from different viewpoints if they worked before and after their transition. In the article, the authors thus examine transgender employees’ experiences of gender roles. In the empirical research, they summarize semi-structured in-depth interviews with individuals who identify themselves as transgender women or transgender men, focusing on personal experiences. The results show that interviewees encounter varied treatments and systems of expectation when their environment defines their gender as women or men. In addition, transgender people often encounter homophobic and transphobic work environments that also have a significant impact on their mental health.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Valéria Pelyhe, Corvinus University of Budapest

PhD student

Henriett Primecz, Corvinus University of Budapest

Professor

References

Acker J. (2006). Inequality Regimes: Gender, Class, and Race in Organizations. Gender & Society, 20(4), 441- 464. https://doi.org/10.1177/0891243206289499

Anteby, M. & Anderson, C. (2014). The shifting landscape of LGBT organizational research. Research in Organizational Behaviour, 34, 3-25. https://doi.org/10.1016/j.riob.2014.08.001

Beauregard, T. A., Arevshatian, L., Booth, J. E. & Whittle, S. (2018). Listen carefully: transgender voices in the workplace. The International Journal of Human Resource Management, 29(5), 857-884. https://doi.org/10.1080/09585192.2016.1234503

Bendl, R., Hofmann, R. (2016). Queer Perspectives Fuelling Diversity Management Discourse: Theoretical and Empirical-Based Reflections. In The Oxford Handbook of Diversity in Organizations (pp. 1-30). Oxford: OUP. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679805.013.4

Blackman, L. (2009). The Re-Making of Sexual Kinds: Queer Subjects and the Limits of Representation. Journal of Lesbian Studies, 13(2), 122-135. https://doi.org/10.1080/10894160802695312

Collins, J. C., McFadden, C., Rocco, T. S., & Mathis, M. K. (2015). The problem of transgender marginalization and exclusion: Critical actions for human resource development. Human Resource Development Review, 14(2), 205–226. https://doi.org/10.1177/1534484315581755

Connell, C. (2010). Doing, undoing, or redoing gender? Learning from the workplace experiences of transpeople. Gender & Society, 24(1), 31–55. https://doi.org/10.1177/0891243209356429

Csányi, G., Gagyi, Á. & Kerékgyártó, Á. (2018). Társadalmi reprodukció. Az élet újratermelése a kapitalizmusban. Fordulat: Társadalomelméleti Folyóirat, 24(2), 5-29. http://fordulat.net/pdf/24/FORDULAT24_T%C3%81RSADALMI20REPRODUKCI%C3%93%20AZ%20%C3%89LET%20%C3%9AJRATERMEL%C3%89SE%20A%20KAPITALIZMUSBAN_CS%C3%81NYI_GAGYI_KER%C3%89KGY%C3%81RT%C3%93.pdf

Csillag, S., Győri, Zs., Svastics, C. (2020). Vaktában vállalkozni? – Fogyatékossággal élő vállalkozók a hazai munkaerőpiacon. Vezetéstudomány, 51(3), 26-39. https://doi.org/10.14267/veztud.2020.04.03

Csillag, S., Toarniczky A. & Primecz H. (2018). Dolgoznánk, ha hagynátok... Megváltozott munkaképességű emberek és a HR-rendszerek Vezetéstudomány, 49(6), 33-45. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.06.04

Darr, B. & Kibbey, T. (2016). Pronouns and Thoughts on Neutrality: Gender Concerns in Modern Grammar. Pursuit: The Journal of Undergraduate Research, 7(1), 71-84. https://trace.tennessee.edu/pursuit/vol7/iss1/10

Darwin, H. (2020). Challenging the cisgender/transgender binary. Nonbinary People and the Transgender Label. Gender & Society, 34(3), 357-380. https://doi.org/10.1177/0891243220912256

Davidson, S. (2016). Gender inequality: Nonbinary transgender people in the workplace. Cogent Social Sciences, 2(1), 1236511. https://doi.org/10.1080/23311886.2016.1236511

Gates, G. J. (2011). How many people are lesbian, gay, bisexual and transgender? Los Angeles: Williams Institute, UCLA. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/how-many-people-lgbt/

Gedro, J. (2010). The Lavender Ceiling: A top the Global Closet: Human Resource Development and Lesbian Expatriates. Human Resource Development Review, 9(4), 385–404. https://doi.org/10.1177/1534484310380242

Gehman, J., Glaser, LV, Eisenhardt, KM, Gioia, D., Langley, A. & Corley, KG (2018). Finding Theory-Method Fit: A Comparision of Three Qualitative Approaches to Theory Building. Journal of Management Inquiry, 27(3), 284–300. https://doi.org/10.1177/1056492617706029

Gregor, A. (2018). Nem vész el, csak átalakul? Kísérlet a neoliberális neopatriarchátus fogalmának magyarországi alkalmazására. Fordulat: Társadalomelméleti Folyóirat, 24(2), 109-133. http://fordulat.net/pdf/24/FORDULAT24_NEM%20V%C3%89SZ%20EL,%20CSAK%20%C3%-81TALAKUL%20K%C3%8DS%C3%89RLET%20A%20NEOLIBER%C3%81LIS%20NEOPATRIARCH%C3%81TUS%20FOGALM%C3%81NAK%20MAGYARORSZ%C3%81GI%20ALKAL-MAZ%C3%81S%C3%81RA_GREGOR.pdf

Győri, Zs. & Csillag, S. (2019a). Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt – közös jövő? 1. rész. A kapcsolódó politikák fejlődése az EU-ban és Magyarországon. Vezetéstudomány, 50(6), 14-23. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.06.02

Győri, Zs. & Csillag, S. (2019b). Vállalati felelősségvállalás és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása: külön múlt -közös jövő? 2. rész A fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása a CSR-szakirodalomban, Vezetéstudomány, 50(7-8), 16-30. https://doi.org/10.14267/veztud.2019.07.02

Hidegh, A. L. (2015). Kritikai menedzsmentelméletek – Irányzatok és törésvonalak. Vezetéstudomány, 46(12), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2015.12.01

Huszár, Á. (2009). Férfi nyelv? Női nyelv? A gendernyelvészet Magyarországon. Magyar Tudomány, 170(3), 276-285. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00063/pdf/276-285.pdf

Jagose, A. (2003). Bevezetés a queer-elméletbe. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

Jones SE. (2020). Negotiating Transgender Identity at Work: A Movement to Theorize a Transgender Standpoint Epistemology. Management Communication Quarterly, 34(2), 251-278. https://doi.org/10.1177/0893318919898170;

Kelemen, M. & Rumens, N. (2008). Queer Theory. In An Introduction to Critical Management Research (pp. 103-120). London: SAGE Publications. KSH (2020). Népszámlálás. http://www.ksh.hu/js/nepszamlalas/grafikonok/03_kotet/index.html

McFadden, C. (2015). Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Careers and Human Resource Development: A Systematic Literature Review. Human Resource Development Review, 14(2),125-162. https://doi.org/10.1177/1534484314549456

McFadden, C. (2020). Hiring discrimination against transgender job applicants–considerations when designing a study. International Journal of Manpower, 41(6), 731–752. https://doi.org/10.1108/ijm-04-2019-0201

McFadden, C. & Crowley-Henry, M. (2016). A systematic literature review on trans* careers and workplace experiences. In Sexual orientation and transgender issues in organizations (pp. 63–81). Cham: Springer International Publishing.

Monro. S. (2005). Beyond Male and Female: Poststructuralism and the Spectrum of Gender. International Journal of Transgenderism, 8(1), 3-22. https://doi.org/10.1300/J485v08n01_02

Morandini, J. S., Blaszczynski A. & Dar-Nimrod, I. (2017). Who Adopts Queer and Pansexual Sexual Identities? The Journal of Sex Research, 54(7), 911-922. https://doi.org/10.1080/00224499.2016.1249332

Nagy, B. (2014). Nemek forradalma? Közeledés a nemek helyzetében. Replika, 85–86, 177–191. https://www.replika.hu/node/4736

Nagy, B. & Primecz, H. (2010). Nők és férfiak a szervezetekben. Kísérlet a mítoszok eloszlatására. Vezetéstudomány, 41(1), 2-17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2010.01.01

O’Neil, M. E., McWhirter, E. H. & Cerezo, A. (2008). Transgender Identities and Gender Variance in Vocational Psychology: Recommendations for Practice, Social Advocacy, and Research. Journal of Career Development, 34(3), 286-308. https://doi.org/10.1177/0894845307311251

Ozeren, E. (2014). Sexual Orientation Discrimination in the Workplace: A Systematic Review of Literature. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 109, 1203 – 1215. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.613

Primecz, H., Kiss, J. & Toarniczky, A. (2019). Diverzitáskategóriák és társadalmi vállalkozások: Nemzetközi kitekintés. Vezetéstudomány, 50(10), 61-73. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.10.06

Pringle, J. K. (2008). Gender in management: Theorizing gender as heterogender. British Journal of Management, 19, S110–S119. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00576.x

Richards, C., Bouman, W. P., Seal, L., Barker, M. J., Nieder, T. O & T’Sjoen, G. (2016). Non-binary or genderqueer genders. International Review of Psychiatry, 28(1), 95-102. https://doi.org/10.3109/09540261.2015.1106446

Takács, J. (2016). LGBT employees in the Hungarian labor market. In T. Köllen (Ed.), Sexual orientation and transgender issues in organizations: Global perspectives on LGBT workforce diversity (pp. 233–252). Cham: Springer International Publishing.

Tatli, A. & Özbilgin, M. F. (2011). An Emic Approach to Intersectional Study of Diversity at Work: A Bourdieuan Framing. International Journal of Management Reviews, 14(2), 180–200. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00326.x

Trappolin, L., Gasparini, A.,Wintemute, R. (2011). Confronting Homophobia in Europe – Social and Legal Perspectives. Oxford: Hart Publishing.

Williams, C. & Giuffre, P. (2011). From Organizational Sexuality to Queer Organizations: Research on Homosexuality and the Workplace. Sociology Compass, 5(7), 551–563. https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2011.00392.x

Downloads

Published

2022-09-13

How to Cite

Pelyhe, V., & Primecz, H. (2022). Nemi szerepek a munkaerőpiacon és a szervezetekben a transznemű emberek szemszögéből: Egy interjús kvalitatív kutatás. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 53(8-9), 176–187. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2022.08-09.13

Issue

Section

Articles