Külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen

Kizárólag az egyetemi tényezők számítanak?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.09.04

Keywords:

expectation, satisfaction, loyalty, higher education, PLS-SEM

Abstract

Internationalization has been a widely researched topic in recent years. Higher education institutions developed a need to examine foreign student expectations, satisfaction, and loyalty, as there has been an upsurge in foreign student numbers. Therefore, the current paper aims to uncover what factors affect foreign student satisfaction and loyalty at the University of Szeged. Based on the PLS-SEM (partial least squares – structural equation modelling) analysis of the theoretical model, research results indicate that competences and content of the curriculum influence university-related satisfaction, while non-university-related satisfaction is affected by living in the city, international environment, and places to spend free time at. Both university- and non-university-related satisfaction have an effect on loyalty. The results confirm that in order to understand foreign student satisfaction and loyalty, aspects not strictly related to the university should also be studied, besides university-related factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anita Kéri, University of Szeged

Senior Assistant Lecturer

References

Aldemir, C. & Gülcan, Y. (2004). Student Satisfaction in Higher Education: A Turkish Case. Higher Education Management and Policy, OECD Publishing, 16(2), 109-122. https://doi.org/10.1787/hemp-v16-art19-en

Alves, H. & Raposo, M. (2009). The measurement of the construct satisfaction in higher education. Service Industries Journal, 29(2), 203-218. https://doi.org/10.1080/02642060802294995

Berács, J., Bander K., Hubert J. & Nagy G. (2014). A felsőoktatási mobilitást akadályozó és ösztönző tényezők Magyarországon: 1. kötet. Budapest: Tempus Közalapítvány.

Billups, F. D. (2008). Measuring College Student Satisfaction: A Multi-Year Study of the actors Leading to Persistence. Paper presented at the 39th annual meeting of the Northeastern Educational Research Association, October 23, 2008, Rocky Hill, CT. https://core.ac.uk/download/pdf/302380957.pdf

Bryla, P. (2015). The impact of international student mobility on subsequent employment and professional career. a large-scale survey among polish former Erasmus students. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 176, 633-641. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.521

Byrne, M. & Flood, B. (2005). A study of accounting students’ motives, expectations and preparedness for higher education. Journal of Further and Higher Education, 29(2), 111-124. https://doi.org/10.1080/03098770500103176

Byrne, M., Flood, B., Hassall, T., Montano, J. L. A., González, J. M. G. & Tourana-Germanou, E. (2012). Motivations, expectations and preparedness for higher education: A study of accounting students in Ireland, the UK, Spain and Greece. Accounting Forum, 36(2), 134-144. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2011.12.001

Cardozo, R. (1965). An Experimental Study of Customer Effort, Expectation, and Satisfaction. Journal of Marketing Research, 2(3), 244-249. https://doi.org/10.2307/3150182

Cardona, M. M. & Bravo, J. J. (2012). Service quality perceptions in higher education institutions: the case of a Colombian university. Estudios Gerenciales, 28(125), 23-29. https://doi.org/10.1016/S0123-5923(12)70004-9

Chui, T. B., Ahmad, M. S., Bassim, F. A. & Zaimi, A. (2016). Evaluation of Service Quality of Private Higher Education using Service Improvement Matrix. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 224, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.417

Churchill, G. A. & Surprenant, C. (1982). An investigation into the determinants of customer satisfaction. Journal of Marketing Research, 19(4), 491-504. https://doi.org/10.2307/3151722

Császár, Zs. M. & Wusching, Á. T. (2014). A Pécsi Tudományegyetem a külföldi hallgatók vonzásában. Területfejlesztés és Innováció, 8(1), 10-21. https://epa.oszk.hu/01900/01951/00019/pdf/teruletfejlesztes_es_ innovacio_2014_1_10-21.pdf

Császár, Zs. M. & Alpek, L. B. (2018). A nemzetközi hallgatók vidéki egyetemvárosokra gyakorolt gazdasági szerepe Magyarországon Pécs példáján. Közép-Európai Közlemények, XI, 2(41), 30-41. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/vikekkek/article/view/12484

Doña-Toledo, L., Luque-Martínez, T. & Barrio-Garía, S. (2017). Antecedents and consequences of university perceived value, according to graduates: The moderating role of Higher Education involvement. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 14(4), 535-565. https://doi.org/10.1007/s12208-017-0186-y

El-Hilali, N., Al-Jaber, S. & Hussein, L. (2015). Students’ satisfaction and achievement and absorption capacity in higher education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177, 420-427. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.384

Elkhani, N. & Bakri, A. (2012). Review on Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) model in B2C e-commerce. Journal of Research and Innovation in Information Systems, 2, 1-13. http://eprints.utm.my/id/eprint/33036/2/AryatiBakri2012_ReviewonExpectancyDisconfirmationTheory.pdf

Elliot, K. M. & Healy, M. A. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), 1-11. https://doi.org/10.1300/J050v10n04_01

Eurico, S. T., Silva, J. A. M. & Valle, P. O. (2015). A model of graduates’ satisfaction and loyalty in tourism higher education: The role of employability. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, 16, 30-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhlste.2014.07.002

Evans, C. M. (1972). A Study of Personality Need Factors with Respect to College Student Satisfaction in a Small Church Related College Located in a Southern State. Counseling and Personnel Services (CG008971).

Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluation Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39–50. https://doi.org/10.2307/3151312

Giner, G. R. & Rillo, A. P. (2016). Structural equation modelling of co-creation and its influence on the student’s satisfaction and loyalty towards university. Journal of Computational and Applied Mathematics, 291, 257-263. https://doi.org/10.1016/j.cam.2015.02.044

Gregg, W. E. (1972). Several factors affecting graduate student satisfaction. Journal of Higher Education, 43(6), 483-498. https://doi.org/10.1080/00221546.1972.11774977

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2014). A primer on partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM). London: Sage Publication.

Hetesi E. & Kürtösi Zs. (2008). Ki ítéli meg a felsőoktatási szolgáltatások teljesítményét és hogyan? A hallgatói elégedettség mérési modelljei, empirikus kutatási eredmények az aktív és a végzett hallgatók körében. Vezetéstudomány, 39(6) 2-17. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2008.06.01

Machado, M. L., Brites, R., Magalhaes, A. & Sá, M. J. (2011). Satisfaction with higher education: critical data for student development. European Journal of Education, 46(3), 415-432. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2011.01489.x

Malota E. (2010). Az országimázs átalakítása a külföldi cserediákok csoportja számára. In Dely-Gray Zs., & Árva L. (Eds.), Turizmusmarketing esettanulmányok (pp. 218-227). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Malota E. (2016). Hallgatói véleményfelmérés 2016, Magyarország és a magyar felsőoktatás a külföldi hallgatók szerint. Budapet: Tempus Közalapítvány.

Hetesi E. & Kürtösi Zs. (2011). The Diversity of Research at the Szeged Institute of Business Studies. Szeged: Jatepress.

Hrubos I. (2017). A felsőoktatás nemzetközi környezete. Educatio, 26(4), 591-602. https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.7

Huybers, T., Louviere, J. & Islam, T. (2015). What determines student satisfaction with university subjects? A choice-based approach. Journal of Choice Modelling, 17, 52-65. https://doi.org/10.1016/j.jocm.2015.10.001

Jager, J. & Gbadamosi, G. (2013). Predicting students’ satisfaction through service quality in higher education. International Journal of Management Education, 11(3), 107-118. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2013.09.001

Kasza, G. & Hangyál, Zs. (2018). Stipendium Hungaricum scholarship holders’ expectations and attitudes. Budapest: Tempus Public Foundation.

Kazár, K. (2014). A PLS-útelemzés és alkalmazása egy márkaközösség pszichológiai érzetének vizsgálatára. Statisztikai Szemle, 92(1) 33-52. https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2014/2014_01/2014_01_033.pdf

Kéri, A., Kazár, K. & Révész, B. (2018). Külföldi hallgatói elégedettségmérés a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. In Józsa, L., Korcsmáros, E., & Seres Huszárik, E. (Eds.), A hatékony marketing (pp. 385-395). Komárno: Selye János Egyetem.

Kéri A. (2019). Nemzetközi hallgatói motivációk, elvárások, elégedettség és lojalitás – kvalitatív longitudinális kutatás a Szegedi Tudományegyetemen mesterképzést végzett hallgatók körében. Vezetéstudomány, 50(1), 41-54. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.01.04

Kőmíves, P. M. (2020). A magyar felsőoktatás nemzetköziesedése a gazdaságtudományi képzésben [Doktori értekezés]. Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Debrecen.

Lee, J-W. (2010). Online support service quality, online learning acceptance, and student satisfaction. Internet and Higher Education, 13(4), 277-283. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.08.002

Lenton, P. (2015). Determining student satisfaction: An economic analysis of the national student survey. Economics of Education Review, 47, 118-127. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2015.05.001

Mekic E. & Mekic, E. (2016). Impact of higher education service quality on student satisfaction and its influence on loyalty: Focus on first cycle of studies at accredited HEIs in BH. ICESoS 2016, Proceedings, 43-56.

Mihanovic, Z., Batinic, A. B. & Pavicic, J. (2016). The link between students’ satisfaction with faculty, overall students’ satisfaction with student life and student performances. Review of Innovation and Competitiveness: A Journal of Economic and Social Research, 2(1), 37-60. https://doi.org/10.32728/ric.2016.21/3

Molnár L., Molnárné K. Cs. & Gulyásné K. R. (2017). Hallgatói klaszterek az EDUCATIO modell alapján. In Bányai E., Lányi B., & Törőcsik M. (Eds.), Tükröződés, társtudományok, trendek, fogyasztás (pp. 613-620). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar. http://real.mtak.hu/82380/1/Molnar_Laszlo_Molnarne_Konyha_Csilla_Gulyasne_Kerekes_Rita___Hallgatoi_ klaszterek_a_EDUCATIO_modell_alapjan_u.pdf

Mucsi, A., Malota, E. & Török, A. (2019). Külföldi hallgatók motivációi és elégedettség a külföldi tanulmányi programmal. In Veres Z., Sasné Grósz A., & Liska F. (Eds.), Ismerjük a vevőt? A vásárlás pszichológiája: Az Egyesület a Marketingoktatásért és Kutatásért XXV. Országos konferenciájának előadásai (pp.12-13). Veszprém, Magyarország: Pannon Egyetem.

Mucsi, A., Malota, E. & Török, A. (2020). Kulturális sokk és pozitív szájreklám – a felsőoktatásban tanuló külföldi hallgatók körében. Vezetéstudomány, 51(2), 23-31. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.02.02

Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44. https://doi.org/10.2307/1252099

Owlia, M. S. & Aspinwall, E. M. (1996). A framework for the dimensions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 4(2), 12-20. https://doi.org/10.1108/09684889610116012

Papanthymou, A. & Darra, M (2017). Quality Management in Higher Education: Review and Perspectives, Higher Education Studies, 7(3), 132-147. http://doi.org/10.5539/hes.v7n3p132

Reichheld, F. F., Markey Jr., R. G. & Hopton, C. (2000). The loyalty effect – the relationship between loyalty and profits. European Business Journal, 12(3), 134– 139. https://pdfcoffee.com/the-loyalty-effect-the-rela-tionship-between-loyalty-and-profits-pdf-free.html

Reichheld, F. F. (2003). The one number you need to grow. Harvard Business Review, 81(12), 46-54. https://doi.org/10.1007/978-3-642-20110-3_2

Ringle, C. M., Wende, S. & Becker, J.-M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH.

Savitha, S. & Padmaja, P. V. (2017). Measuring service quality in higher education: application of ECSI model. International Journal of Commerce, Business and Management, 6(5), Sep-Oct 2017.

Schertzer, C. B. & Schertzer, S. M. B. (2004). Student satisfaction and retention: A conceptual model. Journal of Marketing for Higher Education, 14(1), 79-91. https://doi.org/10.1300/J050v14n01_05

Sebrek, S. S. (2020). A magyar gazdasági felsőoktatás egy nyugati doktori fokozattal rendelkező itthon oktató nézőpontjából: Kitörési pontok beazonosítása és egy lehetséges cselekvési terv. Vezetéstudomány, 51(4), 51–62. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.04.05

Shahsavar, T. & Sudzina, F. (2017). Student satisfaction and loyalty in Denmark: Application of EPSI methodology. PLoS ONE 12 (12), e0189576. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189576

Surman, V., & Szabó, T. (2020). A minőség biztosításának kihívásai a magyar felsőoktatásban. Vezetéstudomány, 51(KSZ), 101–113. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.09

Toarniczky, A., Juhászné Klér, A., Kun, Z., Vajda, Éva, Harmat, V., & Komáromi, B. (2020). Fiatal oktató-kutatók tapasztalatai egy magyar üzleti iskolában. Vezetéstudomány, 51(7-8), 65–76. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.06

Tóth, Z., & Bedzsula, B. (2021). Treating students as partners – Is it so simple?: An empirical investigation of student partnership in a business education context. Vezetéstudomány, 52(5), 38–51. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.05.04

Turkyilmaz, A., Temizer, L. & Oztekin, A. (2018). A casual analytic approach to student satisfaction index modeling. Annals of Operations Research, 263(1-2), 565-585. https://doi.org/10.1007/s10479-016-2245-x

Wiers-Jenssen, J., Stensaker, B. & Grogaard, J. B. (2002). Student satisfaction: towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in Higher Education, 8(2), 183-195. https://doi.org/10.1080/1353832022000004377

Woodruff, R., Cadotte, E. & Jenkins, R. (1983). Modeling Consumer Satisfaction Processes Using Experience-Based Norms. Journal of Marketing Research, 20(3), 296-304. https://doi.org/10.1177/002224378302000308

Yang, Z., Becerik-Gerber, B. & Mino, L. (2013). A study on student perceptions of higher education classrooms: Impact of classroom attributes on student satisfaction and performance. Building Environment, 70, 171-188. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.08.030

Yousapronpaiboon, K. (2014). SERVQUAL. Measuring Higher Education Service Quality in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 1088-1095. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.350

Downloads

Published

2021-09-13

How to Cite

Kéri, A. (2021). Külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen: Kizárólag az egyetemi tényezők számítanak?. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(8-9), 48–62. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.09.04

Issue

Section

Articles