A kölcsönös értékteremtéssel kapcsolatos elvárások modellezése a szolgáltatásokban

Fókuszban a turizmus

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.02

Kulcsszavak:

co-creation, szolgáltatások, értékteremtés, fogyasztói döntési magatartás

Absztrakt

A kölcsönös értékteremtés a vállalat és a fogyasztó közötti interakcióban nyilvánul meg. Jelen kutatás a szolgáltatáspiacon megvalósuló fogyasztói döntéshozatal vizsgálatát mutatja be, megvilágítva az igénybe vevői preferenciákban megjelenő kölcsönös értékteremtési tartalmat. A kutatás két területen vizsgálódott. Az egyik a szolgáltatásválasztási információgyűjtés és mérlegelés szakaszában megjelenő fontos szempontok, fókuszban a turisztika szolgáltatástermékeivel. A kutatás fókuszcsoportos interjúkon alapul, ahol az átiratok összefüggéseit szövegelemző szoftver segítségével tárták fel. A vizsgálat során kitűnt, hogy a kölcsönös értékteremtéshez kapcsolódó fogalmak előfordulása figyelemre méltó. A szövegben kirajzolódó kódstruktúra alapján a kölcsönös értékteremtéshez fűződő következő igénybe vevői elvárások társíthatók: kommunikáció, értékajánlat, elérhetőség, rugalmasság és élmény. Ezeken túl a komplexitás, továbbá a fogyasztók személyisége is hatással van az igénybe vevő elvárásaira. A kutatás eredményeit egy, a kölcsönös értékteremtési elvárások azonosítására javasolt modellbe építették be. A szolgáltatásmarketing elméletének nézőpontjából megállapítható, hogy a kölcsönös értékteremtés az adaptálás és az aktív ügyfélpolitika kombinációja, egyúttal a feltárt modell lehetőséget teremt a minőségmenedzsment fejlesztésére.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Zoltán Veres, Pannon Egyetem

Egyetemi tanár

Fanny Liska, Pannon Egyetem

Tudományos segédmunkatárs

Hivatkozások

Belal, H.M., Shirahada, K., & Kosaka, M. (2013). Value Co-creation with Customer through Recursive Approach Based on Japanese Omotenashi Service. International Journal of Business Administration, 4(1), 28-38. https://doi.org/10.5430/ijba.v4n1p28

Benedettini, O., & Neely. A. (2012). Complexity in services: an interpretative framework. In 23rd Annual Conference of the Production and Operations Management Society. April 20 – 23, 2012, Chicago, Illinois, U.S.A. https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/AlliancePaper_June2012_ComplexityinServices.pdf

Berenguer-Contrí, G., G. Gallarza, M., Ruiz-Molina, M.- E., & Gil-Saura, I. (2020). Value co-creation in B-to-B environments. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(7), 1251-1271. https://doi.org/10.1108/JBIM-01-2019-0061

Chikán A., & Demeter K. (1999). Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika. Budapest: Aula Kiadó.

Clarke, A. (ed.) (2011). Exploring Co-Creation. Harlow: Pearson.

Cova, B., & Dalli, D. (2009). Working Consumers: The Next Step in Marketing Theory? Marketing Theory, 9(3), 315–339. https://doi.org/10.1177/1470593109338144

Cova, B., Dalli, D., & Zwick, D. (2011). Critical perspec- tives on consumers’ role as “producers”: Broadening the debate on value co-creation in marketing processes. Marketing Theory, 11(3), 231–241. https://doi.org/10.1177/1470593111408171

De Koning, J.I.J.C., Crul, M.R.M., & Wever, R. (2016). Models of co-creation. In Service Design Geographies. Proceedings of the ServDes 2016 Conference (vol. 125). Copenhagen.

Edvardsson, B., Tronvoll, B., & Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service exchange and value co-creation: a social construction approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(April), 327- 339. https://doi.org/10.1007/s11747-010-0200-y

Eiglier, P., & Langeard, E. (1991). Servuction – Le marketing des services. Paris: McGraw-Hill.

Ercsey, I. (2015). Value co-creation relating to cultural and health services. Tér-Gazdaság-Ember, 3(4), 47-61. Ercsey, I. (2016). Customer Participation: Mandatory or Voluntary Behaviour? ‘Club of Economics in Miskolc’ TMP, 12(1), 27-36. https://doi.org/10.18096/tmp.2016.01.04

Ercsey, I. (2017). The Role of Customers’ Involvement in Value Co-creation Behaviour is Value Co-creation the Source of Competitive Advantage? Journal of Competitiveness, 9(3), 51-66. https://doi.org/10.7441/joc.2017.03.04

Eysenck, H. J. (1970). The Structure of Human Personalty. London: Methuen https://doi.org/10.4324/9780203753439

Grönroos, C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis. Marketing Theory, 11(3), 279-302. https://doi.org/10.1177/1470593111408177

Gustafsson, A., Kristensson, P., & Witell, L. (2012). Customer co-creation in service innovation: a matter of communication? Journal of Service Management, 23(3), 311-327. https://doi.org/10.1108/09564231211248426

Ind, N., & Coates, N. (2013). The meanings of co-creation. European Business Review, 25(1), 86-95. https://doi.org/10.1108/09555341311287754

Jäckel, K. (2016). Frontvonal audit a felsőoktatásban (Hungarian Edition). Saarbrücken: GlobEdit.

Kelemen-Erdős, A., & Mitev, A. (2016). Holisztikus szolgáltatásélmény – vendég-utazás és kölcsönös értékteremtés dimenziói az art- és romkocsmák példáján. Marketing & Menedzsment, 50(3-4), 88-101. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/888/758

Oertzen, A-S., Odekerken-Schröder, G., Brax, S. A., & Mager, B. (2018). Co-creating services – conceptual clarification, forms and outcomes. Journal of Service Management, 29(4), 641-679. https://doi.org/10.1108/JOSM-03-2017-0067

Papp, A. (2014). Értékvezérelt marketing – a co-creation jelentősége. In Piskóti I. (ed.), Marketingkaleidoszkóp 2014. Innovációvezérelt marketing (pp. 73-82). Miskolc: Miskolci Egyetem.

Papp, A. (2019). Beszállítói kapcsolatok, a beszállítói innovációs érték és annak hatásai a vevői innovációs folyamat piaci sikerére (Doktori értekezés). Miskolc: Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola. http://midra.uni-miskolc.hu/document/32729/28813.pdf

Petr, C., Belk, R., & Decrop, A. (2015). Videography in marketing research: mixing art and science. Arts and the Market, 5(1), 73–102. https://doi.org/10.1108/am-01-2014-0002

Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78(January/February), 79–87. https://hbr.org/2000/01/co-opting-customer-competence

Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2002). The Co-creation Connection. Strategy and Business, 27(2), 51–60. https://www.strategy-business.com/article/18458?gko=bd5b9

Prahalad, C.K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation Experiences: The Next Practice in Value Creation. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 5–14. https://doi.org/10.1002/dir.20015

Prebensen, N.K., & Foss, L. (2011). Coping and Co-creating in Tourist Experiences. International Journal of Tourism Research, 13(1), 54-67. https://doi.org/10.1002/jtr.799

Preikschas, M.W., Cabanelas, P., Rüdiger, K., & Lampón, J.F. (2017). Value co-creation, dynamic capabilities and customer retention in industrial markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 32(3), 409- 420. https://doi.org/10.1108/JBIM-10-2014-0215

Ramaswamy, V. (2004). It’s about human experiences... and beyond, to co-creation. Industrial Marketing Management, 40(2), 195–196. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.06.030

Ramaswamy, V., & Ozcan, K. (2020). The “Interacted” actor in platformed networks: theorizing practices of managerial experience value co-creation. Journal of Business & Industrial Marketing, 35(7), 1165-1178. https://doi.org/10.1108/JBIM-10-2018-0318

Rekettye, G. (2017). Az érték a marketingben. Marketing & Menedzsment, 51(1-2), 76-86. https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/838/709

Rekettye G. (2019). ‘Value Creation 4.0 – Marketing Products in the 21st Century’. Transnational Marketing Journal, 8(1), 17-21. https://doi.org/10.33182/tmj.v8i1.997

Ruiz-Alba, J.L., Soares, A., Rodríguez-Molina, M.A., & Frías-Jamilena, D.M. (2019). Servitization strategies from customers’ perspective: the moderating role of co-creation. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(3), 628-642. https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0028

Skålén, P., Pace, S., & Cova, B. (2015). Firm-brand community value co-creation as alignment of practices. European Journal of Marketing, 49(3/4), 596 – 620. https://doi.org/10.1108/ejm-08-2013-0409

Vargo, S.L., & Lusch, R.F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036

Vargo, S.L., & Lusch, R.F. (2008). Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1-10. https://doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6

Veres, Z. (2009). A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Budapest: Akadémiai Kiadó.

Verleye, K. (2015). The co-creation experience from the customer perspective: its measurement and determinants. Journal of Service Management, 26(2), 321-342. https://doi.org/10.1108/josm-09-2014-0254

Witell, L., Kristensson, P., Gustafsson, A., & Löfgren, M. (2011). Idea Generation: Customer Co-creation versus Traditional Market Research Techniques. Journal of Service Management,

(2), 140-159. https://doi.org/10.1108/09564231111124190

Wymer, W., Boenigk, S., & Möhlmann, M. (2015). The Conceptualization of Nonprofit Marketing Orientation: A Critical Reflection and Contributions Toward Closing the Practice–Theory Gap. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 27(2), 117–134. https://doi.org/10.1080/10495142.2014.965078

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1985). Problems and Strategies in Services Marketing. Journal of Marketing, 49(2), 33-46. https://doi.org/10.2307/1251563

Zoltayné, P. Z. (2005). Döntéselmélet. Budapest: Alinea.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-04-12

Hogyan kell idézni

Veres, Z., & Liska, F. (2021). A kölcsönös értékteremtéssel kapcsolatos elvárások modellezése a szolgáltatásokban: Fókuszban a turizmus. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), 5–19. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei