A vezetési tanácsadói szerepek változása

Szakirodalmi kitekintés és empirikus eredmények

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.02

Kulcsszavak:

vezetési tanácsadás, tanácsadói szerepek, hasznosság, preferenciák

Absztrakt

A vezetési tanácsadás egy feltételezett kompetenciával bíró szakértő csoport által tett megoldási javaslat. Az üzleti probléma jellege alapján nem mindig definiálható egyértelműen, hogy a tranzakcióban milyen fokú együttműködés várható el a felek között. A tanácsadási szolgáltatás jelentős mértékben befolyásolhatja a vevő üzleti sikerét, ezért magas kapcsolati komplexitású szolgáltatásról van szó, ahol kiemelt szerepe van a kölcsönösségnek és a bizalomnak. Az ügyfél-tanácsadó kapcsolat és a tanácsadók által kialakított szerepkörök és tanácsadói stílus nagyban befolyásolják az ügyfelek értékítéletét a szolgáltatás minőségéről, ezért kiemelkedően fontos mindkét fél számára, hogy megértsék a tanácsadók szerepét és feladatait. A tanulmány bemutatja a legfontosabb szerepklasszifikációs modelleket, feltárva a kutatási terület főbb irányait. Huszonkét feltáró szakértői mélyinterjús kutatás eredményére támaszkodva kísérletet tesz a különböző tanácsadói szerepek bemutatására, valamint rávilágít a szervezeti hierarchia különböző szintjein lévők preferencia-attribútumaira.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Katalin Varga-Toldi, Pannon Egyetem

Mesteroktató

Zoltán Veres, Pannon Egyetem

Egyetemi tanár

Hivatkozások

Appelbaum, S. H., & Steed, A. J. (2005). The critical success factors in the client consulting relationship. Journal of Management Development, 24(1), 68-93. https://doi.org/10.1108/02621710510572362

Armbrüster, T. (2006). The Economics and Sociology of Management Consulting. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2004.00474.x

Bronnenmayer, M., Wirtz B.W., & Göttel, V. (2016a). Success factors of management consulting. Review of Managerial Science, 10(1), 1-34. https://doi.org/10.1108/MD-11-2014-0653

Bronnenmayer, M., Wirtz, B.W., & Göttel, V. (2016b). Determinants of perceived success in management consulting: An empirical investigation from the consultant perspective. Management Research Review, 39(6), 706-738. https://doi.org/10.1108/MRR-06-2014-0145

Chapman, J. (1998). Do process consultants need different skills when working with nonprofits? Leadership and Organization Development Journal, 19(4), 211-215. https://doi.org/10.1108/01437739810217197

Clark, T., (1995). Managing Consultants – consultancy as the management of impressions. Ann Arbor, MI: The University of Michigan, Open University Press.

Clark, T., & Salaman, G. (1998a). Telling tales: management gurus’ narratives and the construction of managerial identity. Journal of Management Studies, 35(2), 137-61. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00088

Clark, T., & Salaman, G. (1998b). Creating the ‘right’ impression: Towards a dramaturgy of management consultancy. Service Industries Journal, 18(1), 18-38. https://doi.org/10.1080/02642069800000002

Clegg, S. R., Kornberger, M., & Rhodes, C. (2004). Noise, Parasites and Translation: Theory and Practice in Management Consulting. Management Learning, 35, 31-44. https://doi.org/10.1177/1350507604041163

Cova, B., Ghauri, P., & Salle, R. (2002). Project marketing: Beyond Competitive Bidding. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Czerniawska, F., & Toppin, G. (2005). Business Consulting: The Economist’s guide to how it works and how to make it work. London: Economist Books.

Czarniawska, B., & Mazza, C. (2012). Consultants and clients from constructivist perspectives. In M. Kipping & T. Clark (Eds.), The Oxford handbook of management consulting (pp. 427–445). Oxford, UK: Oxford University Press.

Csillag, S. (2012). Az emberi erőforrás menedzsment mint morális útvesztő. Etikai kérdések az emberi erőforrás menedzsment tevékenységben (PhDértekezés). Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.

Ehrhardt, A., & Nippa, M. (2005). Far better than nothing at all: Towards a contingency-based evaluation of management consulting services. Freiberg Working Papers, 9, 1-21.

Engwall, L., & Kipping, M. (2013). Management Consulting: Dynamics, Debates, and Directions. International Journal of Strategic Communication, 7(2), 84-98. https://doi.org/10.1080/1553118X.2013.765436

Fejes, J. (2015). A tudásmenedzsment fejlődési szakaszainak tettenérése a magyar üzleti tanácsadás piacán. Vezetéstudomány, 46(8), 24-75.

Fincham, R. (1999). The consultant-client relationship: critical perspectives on the management of organizational change. Journal of Management Studies, 36(3), 335-351. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00139

Fincham, R., & Clark, T. (2002). Introduction: The emergence of critical perspectives. In T. Clark & R. Fincham (Eds.), Critical consulting: New perspectives on the management advice industry (pp. 1-18). Oxford, UK: Blackwell.

Görög, M. (2013). A projektalapú szervezetek projektmarketing tevékenységének sajátos kontextusa, Vezetéstudomány, 44(11), 103-112.

Hidegh, A. L., Gelei, A. & Primecz, H. (2014). Mi a baj a modern szervezetekkel? – Kritikai menedzsmentelméletek. Vezetéstudomány, 45(6), 2-13.

Kaarst-Brown, M.L. (1999). Five symbolic roles of the external consultant – integrating change, power and symbolism. Journal of Organizational Change Management, 12(6), 540-561. https://doi.org/10.1108/09534819910300882

Kakabadse, N. K., Louchart, E., & Kakabadse, A. (2006). Consultant’s Role: A Qualitative Inquiry from the Consultant’s Perspective. Journal of Management Development, 25(5), 416-500. https://doi.org/10.1108/02621710610666268

Kieser, A. (1997). Rhetoric and myth in management fashion. Organization, 4, 49-74. https://doi.org/10.1177/135050849741004

Kotler, P., & Connor, R.A., Jr. (1977). Marketing professional Services. Journal of Marketing, 41(1), 71-75. https://doi.org/10.1177/002224297704100111

Kubr, M. ed. (2002). Management consulting. A guide to the profession (4th ed.). Geneva: International Labour Office.

Lilja, K., & Poulfelt, F. (2001). The Anatomy of Network Building in Management Consulting Firms. In A. F. Buono (Ed.), Current Trends in Management Consulting (pp. 3-22). Greenwich: Information Age Publishing. Research in management consulting, No. 1.

Lincoln, Y., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Lindon, L. (1995). Linking an intervention model to the Myers-Briggs type indicator, consultancy and managerial roles”. Journal of Managerial Psychology, 10(4), 21-9. https://doi.org/10.1108/02683949510084083

Lippitt, G., & Lippitt, R. (1986). The Consulting Process in Action. San Diego, CA: University Associates.

Luhmann, N. (2005). Communication Barriers in Management Consulting’. In D. Seidl & K. H. Becker (eds), Niklas Luhmann and Organization Studies (pp. 351-364). Malmö, Copenhagen: Liber and CBS Press.

Macdonald E.K, Kleinaltenkamp, M., & Wilson, H.N. (2016). How Business Customers Judge Solutions: Solution Quality and Value in Use. Journal of Marketing, 80(May), 96-120. https://doi.org/10.1509/jm.15.0109

Maister, D. H. (1993). Managing the professional service firm. New York, NY: Free Press.

Massey, C., & Walker, R. (1999). Aiming for organizational learning: consultants as agents of change. The Learning Organization, 6(1), 38-44. https://doi.org/10.1108/09696479910255701

Nees, D.B., & Grenier, L.E. (1985). Seeing behind the look-alike management consultants. Organizational Dynamics, 13(Winter), 68-79. https://doi.org/10.1016/0090-2616(85)90031-2

Nikolova, N., & Devinney, T. (2012). The nature of client–consultant interaction: A critical review. In M. Kipping & T. Clark (Eds.), The Oxford handbook of management consulting (pp. 389-409). Oxford, UK: Oxford University Press. https://doi.org/10.1108/17554250910948695

Nikolova N., Reihlen, M., & Schlapfner, J. (2009). Client – consultant interaction: Capturing social practices of professional service production. Scandinavian Journal of Management, 25(3), 289-298. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2009.05.004

Pellegrinelli, S. (2002). Managing the interplay and tensions of consulting interventions: The consultant client relationship as mediation and reconciliation.Journal of Management Development, 21(5), 343-365. https://doi.org/10.1108/02621710210426844

Poór József (szerk.) (2002; 2016). Menedzsmenttanácsadáskézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Primecz, H. (2008). Multiparadigmatikus megközelítés válasza a paradigmavitára. Vezetéstudomány, 39(4), 12-23.

Roodhooft, F., & Van den Abbeele, A. (2006). Public Procurement of Consulting Services – Evidence and Comparison with Private Companies. International Journal of Public Sector Management, 19(5), 490-512. https://doi.org/10.1108/09513550610677799

Schaffer, R.H. (2002). High-Impact Consulting: How Clients and Consultants Can Work Together to Achieve Extraordinary Results. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Schein, E. H. (1978). The Role of the Consultant: Content Expert or Process Facilitator? Journal of Counseling & Development, 56(6), 339-343. https://doi.org/10.1002/j.2164-4918.1978.tb04644.x

Schein, E.H. (1990). A general philosophy of helping: process consultation. Sloan Management Review, 31(3), 57-64.

Schein, E.H. (1999). Process Consultation Revisited. Reading, MA: Addison-Wesley.

Smith, M.E. (2002). What client employees say about consultants. Leadership & Organization Development Journal, 23(2), 93-103. https://doi.org/10.1108/01437730210419224

Soriano, D. R. (2004). External Consultants in Organisations: Evaluating the Spanish Case. The Service Industries Journal, 24(2), 34-50. https://doi.org/10.1080/02642060412331301242

Starbuck, W. H. (1992). Learning by Knowledge-Intensive Firms. Journal of Management Studies, 29(6), 713-740. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1992.tb00686.x

Steele, F. (1975). Consulting for Organisational Change. Amherst, MA: University of Massachusetts Press.

Sturdy, A. (1997). The Consultancy Process – An insecure Business, Journal of Management Studies, 34(3), 389-413. https://doi.org/10.1111/1467-6486.00056

Szeiner, Zs., Ladislav, M., Horbulák, Zs. & Poór, J. (2020). Menedzsment tanácsadási trendek a szomszédos Szlovákiában globális és regionális tendenciák tükrében. Vezetéstudomány, 51(1), 71-82. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.01.06.

Tokár-Szadai, Á (2012). Az üzleti tanácsadási rendszer modellje. Vezetéstudomány, 43(Különszám), 66-73.

Tokár-Szadai, Á. (2013). Tanácsadói szerepek, kompetenciák. Vezetéstudomány, 44(3), 26-36.

Tokár-Szadai Á. (2017). A vezetési tanácsadók kiválasztásának szempontjai. Vezetéstudomány, 48(6-7), 39-48. https://doi.org/10.14267/ VEZTUD.2017.06.05

Turner, A.N. (1982). Consulting is more than giving advice. Harvard Business Review, 60(5), 120-129.

Veres, Z., Lanyi, B., & Mandjak, T. (2001). Exploring relationship value on the business-to- business market: the case of quality management consulting. In IMP Group, 17th IMP Annual Conference, Oslo, Norway, 9-11 September.

Veres, Z. (2009). Competence-based risk perception in the project business. Journal of Business & Industrial Marketing, 24(3/4), 237-244. https://doi.org/10.1108/08858620910939787

Vicze, G. (2014). Versenyképességi tényezők és kitörési lehetőségek a magyar szolgáltató szektorban – a vezetési tanácsadás esete (PhD-értekezés). Pannon Egyetem, Veszprém.

Walsh, K. (2001). The role of relational expertise in professional service delivery. In A. Buono (ed.), Current trends in management consulting (pp. 23-42). New York: Information Age Publishing.

Wang, I.M., Shieh, C.J., & Hsiao, J. (2005). The Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Study on the Management Consulting Industry. Journal of Information & Optimization Sciences, 26(2), 371-384. https://doi.org/10.1080/02522667.2005.10699655

Werr, A., & Pemer, F. (2007). Purchasing Management Consulting Services- From Management Autonomy to Purchasing Involvement. Journal of Purchasing & Supply Management, 13(2), 98-112. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2007.05.003

Werr, A., & Styhre, A. (2002). Management Consultants – Friend or Foe? Understanding the Ambiguous Client- Consultant Relationship. International Studies of Management & Organization, 32(4), 43-66. https://doi.org/10.1080/00208825.2002.11043670

##submission.downloads##

Megjelent

2020-07-09

Hogyan kell idézni

Varga-Toldi, K., & Veres, Z. (2020). A vezetési tanácsadói szerepek változása: Szakirodalmi kitekintés és empirikus eredmények. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(7-8), 13–26. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.07-08.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok