A KKV-k digitálisérettség-mérésének lehetőségei

Szerzők

  • Ákos Gubán Budapesti Gazdasági Egyetem
  • Ágnes Sándor Budapesti Gazdasági Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.02

Kulcsszavak:

digitalizáció, digitális érettségi modell, KKV, fuzzy eljárás

Absztrakt

A digitális forradalom időszakában a cégek eredményességéhez elengedhetetlen a megfelelő informatikai háttér, illetve technológiai tudás, ahol a digitális átalakulás sikere függ a digitális érettségtől. Ennélfogva a tanulmány célja a digitális érettség definiálása, egy modell kialakításának elméleti megalapozása, keretrendszerének bemutatása, amely segítségül szolgál a kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára, hogy felmérhessék, hol is tartanak a digitalizációban (mennyire fejlett a digitális erőforrásrendszere, digitális szemlélete), illetve, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a környezeti változásokra. A létrehozott modell, a digitális érettség technikai architektúrája (DÉTA) az erőforrás-alapú elmé- letre (dinamikus képességek elmélete), az érettségi modellekre és a KKV-k vezetésével kapcsolatos vizsgálatokra épül. A kialakított modell egy dinamikus modell, melynek célja a menedzsment támogatása stratégiai, digitális és szervezeti fejlesztések során. A modell IT- és szervezeti dimenzióra bontható, amely hat főkomponenst és 28 alkomponenst tartalmaz. A tanulmány fő célja a komponenssúlyok meghatározása egy fuzzy modell megalkotásához. 

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ákos Gubán, Budapesti Gazdasági Egyetem

Főiskolai tanár

Ágnes Sándor, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Hivatkozások

Antlová, K. (2009). Motivation and barriers of ict adoption in small and medium-sized enterprises. E a M: Ekono- mie a Management, 12(2), 140–155.

Aral, S., & Weill, P. (2007). IT Assets, Organizational Capabilities, and Firm Performance. Organization Sci- ence, 18(5), 763–780. https://doi.org/10.1287/orsc.1070.0306

Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27(6), 643–650. https://doi.org/10.1177/014920630102700602

Blatz, F., Bulander, R., & Dietel, M. (2018). Maturity mod- el of digitalization for SMEs. In IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC) (pp. 1-9). Stuttgart. https://doi.org/10.1109/ICE.2018.8436251.

Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (1998). Beyond the Pro- ductivity Paradox. Communications of the ACM, 41(8), 49–55. https://doi.org/10.1145/280324.280332

Caralli, R., Knight, M., & Montgomery, A. (2012). Maturity models 101: a primer for applying maturity models to smart grid security, resilience, and interoperability. Retrieved from https://resources.sei.cmu.edu/asset_ files/WhitePaper/2012_019_001_58920.pdf

Chikán A. (2003). Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula Kiadó.

Consoli, D. (2012). Literature Analysis on Determinant Factors and the Impact of ICT in SMEs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62(Figure 1), 93–97. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.016

Decker, A. & Jørsfeldts, L. M. (2017). Digitally enabled platforms: Generating innovation and entrepreneurial opportunities for SMEs. In Tesar, G. & Vincze, Zs. (eds.), Motivating SMEs to Cooperate and Internation- alize: A Dynamic Perspective (pp. 93-112). London: Routledge Studies. https://doi.org/10.4324/9781315412610

Deloitte (2018). Digital Maturity Model - Achieving digital maturity to drive growth. https://s16705.pcdn. co/wp-content/uploads/2018/08/Deloitte-DMM.pdf

Faust D. (2011). Rendszertechnika. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_ Rendszertechnika/ch14s02.html

Fehér, P., Szabó, Z., & Varga, K. (2017). Analysing digital transformation among Hungarian organizations. In 30th Bled EConference: Digital Transformation - From Connecting Things to Transforming Our Lives (pp. 139-150). Bled. https://doi.org/10.18690/978-961-286-043-1.11

Gartner (2017). What is Digitalization?. https:// research.gartner.com/definition-whatis-digitaliza- tion?resId=3237920&srcId=1-8163325102

Gartner (2018). IT technology. https://www. gartner.com/it-glossary/it-information-technology

Gaál, Z., Szabó, L., & Obermayer-Kovács, N. (2009). „Tudásmenedzsment-profil” érettségi modell. Vezetéstudomány, 40(6). 2-15.

Ganzarain, J., & Errasti, N. (2016). Three Stage Maturity Model in SME’s toward Industry 4.0. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(5), 1119-1128. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.2073

Gelei, A. & Schubert, A. (2006). Kompetenciaalapú versenyképesség egy vezető FMCG vállalat példáján. 72. sz. műhelytanulmány. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

Gill, M. & VanBoskirk, S. (2016). The Digital Maturity Model 4.0. https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20Digital%20Maturity%20 Model%204.0.pdf

Gubán, M. (2011). Non-linear programming model and solution method of ordering controlled virtual assembly plants. In Logistics - The Eurasian Bridge : Materials of V International scientifically-practical conference (pp. 49-58). Krasnoyarsk.

Horváth, D., & Szabó, R. Z. (2019). Driving forces and barriers of Industry 4.0: Do multinational and small and medium-sized companies have equal opportunities? Technological Forecasting and Social Change, 146(March), 119–132. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.021

Kagermann, H. (2015). Change Through Digitization—Value Creation in the Age of Industry 4.0. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-05014-6_2

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, N. A., Kiron, D. & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives transformation. MIT Sloan Management Review/ Deloitte 2015 Digital Business Global Executive Study. http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, N. A., Kiron, D. & Buckley, N. (2017). Achieving Digital Maturity. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/ us/articles/3678_achieving-digital-maturity/DUP_ Achieving-digital-maturity.pdf

Kane, G. C., Nguyen Phillips, A., Jonathan R. Copulsky, J. R., & Andrus, G. R. (2019). The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation. Cambridge, MA: MIT Press.

Kilimis, P., Zou, W., Lehmann, M., & Berger, U. (2019). A survey on digitalization for SMEs in Brandenburg, Germany. IFAC-PapersOnLine, 52(13), 2140–2145. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.522

Kindler, J. & Papp, O. (1977). Komplex rendszerek vizsgálata. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

Laposa, T., & Nyikos, Gy. (2018). Az e-kohézió elméleti háttere és megvalósítása. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Legner, C., Eymann, T., Hess, T., Matt, C., Böhmann, T., Drews, P., Mädche, A., Urbach, N., & Ahlemann, F. (2017). Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and Information Systems Engineering Community. Business & Information Systems Engineering, 59, 301–308. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0484-2

Leonardi, P. (2019). You’re Going Digital — Now What? MIT Sloan Management Review, 61(2). https://sloanreview.mit.edu/article/youre-going-digi-tal-now-what/?og=Winter+2020+Issue+Tiled

Liang, T. P., You, J. J., & Liu, C. C. (2010). A resource-based perspective on information technology and firm performance: A meta analysis. Industrial Management and Data Systems, 110(8), 1138–1158. https://doi.org/10.1108/02635571011077807

Lloyds Bank (2017). UK Business Digital Index 2017 [on- line] https://resources.lloydsbank.com/businessdigitalindex/

Mallász J. (2017). Cunamiként jön a digitalizáció. https://computerworld.hu/cio/cunamikent-jon-a-digitalizacio-228985.html

Manyika, J., Lund, S., Bughin, J., Woetzel, J., Stamenov, K., & Dhingra, D. (2016). Digitalization globalization: The new era of global flows. http://www. mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of- global-flows

Marciniak, R., Móricz, P., & Baksa, M. (2020). Lépések a kognitív automatizáció felé: Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány, 51(6), 42-55. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

McKinsey Digital (2016). https://www.mckinsey.com/ business-functions/mckinsey-digital/how-we-help-clients/digital-2020/our-assessments/strategy

Mettler, T. (2009). A Design Science Research Perspective on Maturity Models in Information Systems. St. Gallen: University of St. Gallen. https://www.alexandria.unisg.ch/214531/1/20090512%2520Maturity%-2520Model%2520Design.pdf

Mettler, T. (2011). Maturity assessment models: a design science research approach. International Journal of Society Systems Science, 3(1/2), 81-98. https://doi.org/10.1504/ijsss.2011.038934

Mittal, S., Romero, D., & Wuest, T. (2018). Towards a smart manufacturing toolkit for SMEs. In Proceedings of the 15th International Conference on Product Lifecycle Management (pp. 476-487). Torino, Italy: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01614-2_44

Mosallaeipour, S., Nazerian, R., & Ghadirinejad, M. (2018). A Two-Phase Optimization Approach for Reducing the Size of the Cutting Problem in the Box-Production Industry: A Case Study. In Fethi Calisir & Hatice Camgoz Akdag (eds.), Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era (pp. 63-81). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71225-3

Nagyné, H. Zs., Gubán, M., & Koloszár, L. (2018). Az informatikusképzés a felsőoktatásban. GIKOF Journal: A Neumann János számítógép-tudományi társaság gazdaságinformatikai kutatási és oktatási fórum szak- mai szervezet szakfolyóirata, (11), 40-50.

Nagyné, H. Zs. & Gubán, M. (2019). Informatikai alkal- mazások és IT-szakemberigény összefüggései a magyarországi vállalkozások körében. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok, 14(2), 163-80. https://doi.org/10.14232/jtgf.2019.2.163-180.

Neirotti, P., & Raguseo, E. (2017). On the contingent value of IT-based capabilities for the competitive advantage of SMEs: Mechanisms and empirical evidence. Information and Management, 54(2), 139–153. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.05.004

Neirotti, P., Raguseo, E., & Paolucci, E. (2018). How SMEs develop ICT-based capabilities in response to their environment: Past evidence and implications for the uptake of the new ICT paradigm. Journal of Enter- prise Information Management, 31(1), 10–37. https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2016-0158

North, K., Aramburu, N., & Lorenzo, O. J. (2019). Promoting digitally enabled growth in SMEs: a framework proposal. Journal of Enterprise Information Management, 33(1), 238–262. https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2019-0103

Novák, V., Perfilieva, I., & Mockor, J. (1999). Mathematical Principles of Fuzzy Logic. Cham: Springer.

Ong, J. W., & Ismail, H. B. (2008). Sustainable Competitive Advantage through Information Technology Competence: Resource-Based View on Small and Medium Enterprises. Communications of the IBIMA, (1). 62-70. https://ibimapublishing.com/uploads/articles/CIBI- MA/2008/320097/320097.pdf

Papp F. (2005). Gondolatok az e-business jelentőségéről. Vezetéstudomány, 36(11), 40-55.

Parida, V., Oghazi, P. & Cedergren, S. (2016). A study of how ICT capabilities can influence dynamic capabilities. Journal of Enterprise Information Management, 29(2), 179-201. https://doi.org/10.1108/JEIM-07-2012-0039

Parviainen, P., Tihinen, M., Kääriäinen, J., & Teppola, S. (2017). Tackling the Digitalisation Challenge: How to Benefit from Digitalisation in Practice. International Journal of Information Systems and Project Management, 5(1), 63-77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104

Pirola, F., Cimini, C., & Pinto, R. (2019). Digital readiness assessment of Italian SMEs: a case-study research. Journal of Manufacturing Technology Management, 31(5), 1045-1083. https://doi.org/10.1108/JMTM-09-2018-0305

PwC (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise. https://www.pwc.com/gx/en/indus- tries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-build- ing-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Ramdani, B., Chevers, D. & Williams, D. A. (2013). SMEs’ adoption of enterprise applications: A technology-organisation-environment model. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(4), 735-753. https://doi.org/10.1108/JSBED-12-2011-0035

Ravichandran, T. (2018). Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility. Journal of Strategic Information Systems, 27(1), 22–42. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.07.002

Reis, J., Amorim, M., Melao, N., & Matos, P. (2016). Digital Transformation : A Literature Review and Guidelines for Future Digital Transformation : A Literature Review and Guidelines for Future Research. In Álvaro Rocha, Hojjat Adeli, Luís Paulo Reis, & Sandra Costanzo (eds.), Trends and Advances in Information Systems and Technologies Volume 1 (pp. 411-421). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77703-0

Ross, J. (2017). Don’t Confuse Digital With Digitization. MIT Sloan Management Review. http://sloan-review.mit.edu/article/dont-confuse-digital-with-digitization/

SAP SE (2017), Maturity model and best practice: skill development for digital transformation. https://www.sap.com/documents/2017/08/7630c-fa8-cd7c-0010-82c7-eda71af511fa.html

Schopp A. (2018). Digitálisan éretlen magyar kkv-k [on- line]. http://www.itbusiness.hu/Fooldal/technology/cegvilag_n/digitalisan_eretlen_magyar_kkv-k.html

Tarhan, A., Turetken, O., & Reijers, H. A. (2016). Business process maturity models: A systematic literature review. Information and Software Technology, 75(July), 122–134. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2016.01.010

Tarutė, A. & Gatautis, R. (2014). ICT impact on SMEs performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110(Jan), 1218 – 1225. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.968

Teece, D. J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533. https://doi.org/10.1002/ (SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Tippins, M. J., & Sohi, R. S. (2003). IT Competency and Firm Performance: Is Organizational Learning a Missing Link? Strategic Management Journal, 24(8), 745- 761.

https://doi.org/10.1002/smj.337

Ulas, D. (2019). Digital Transformation Process and SMEs. Procedia Computer Science, 158, 662–671. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.101

Unruh, G. & Kiron, D. (2017). Digital Transformation on Purpose. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose/

Westerman, G. (2017). Your Company Doesn’t Need a Digital Strategy. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/article/your-company-doesnt-need-a-digital-strategy/

##submission.downloads##

Megjelent

2021-03-09

Hogyan kell idézni

Gubán, Ákos, & Sándor, Ágnes. (2021). A KKV-k digitálisérettség-mérésének lehetőségei. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(3), 13–28. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.02

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok