A KKV-k digitális érettségi életciklusmodellje

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.11.05

Kulcsszavak:

digitalizáció, digitális érettség, életciklusmodell, életciklus-függvények, KKV

Absztrakt

A vállalatok megpróbálják tartani és erősíteni versenyelőnyüket, ehhez pedig célszerű tisztában lenniük a digitális érettségi szintjükkel. A tanulmány célja egy olyan módszertan bemutatása, mely segítségével meghatározható egy kis- és középvállalkozásnak a digitális érettség életciklusban elfoglalt helye. Ennek alapja az érettségi és digitális érettségi modellek, valamint a vállalati növekedési elméletek. Számos tanulmány és modell készült a digitális érettség meghatározására, különböző ágazati szempontok szerint, viszont ezek mind egydimenziósak. Ennek következtében a tanulmány egy olyan többdimenziós modellt javasol a digitális érettség életciklusának meghatározására a kis- és középvállalkozások esetében, amely figyelembe veszi a cégek digitális érettségét, a különböző iparágak IT-intenzitását, valamint szervezeti sajátosságait. A modell öt érettségi szintet határoz meg jellemzőivel együtt, amelyek az adat és információ szempontjából három szintbe sorolhatók be. Ennek segítségével pontosabb döntéseket hozhatnak a kis- és középvállalkozások, hogy mely területeken szükséges fejleszteniük.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Ágnes Sándor, Budapesti Gazdasági Egyetem

Egyetemi tanársegéd

Ákos Gubán, Budapesti Gazdasági Egyetem

Főiskolai tanár

Hivatkozások

Albukhitan, S. (2020). Developing Digital Transformation Strategy for Manufacturing. Procedia Computer Science, 170, 664–671. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.03.173

Berghaus, S., & Back, A. (2016). Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study. MCIS 2016 Proceedings, 22. https://aisel.aisnet.org/mcis2016/22

Bititci, U. S., Garengo, P., Ates, A., & Nudurupati, S. S. (2015). Value of maturity models in performance measurement. International Journal of Production Research, 53(10), 3062-3085. https://doi.org/10.1080/00207543.2014.970709

Bogáth, Á. (2015). Kis- és középvállalatok méretbéli növekedésének hatása a szervezeti struktúrára. In Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V. tanulmánykötet (pp. 145-159.). Budapest: Óbudai Egyetem. http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/10_BogathAgnes.pdf

Calvino, F., Criscuolo, C., Marcolin, L. & Squicciarini, M. (2018). A taxonomy of digital intensive sectors. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 18(4). Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f404736a-en

Caralli, R., Knight, M., & Montgomery, A. (2012). Maturity models 101: a primer for applying maturity models to smart grid security, resilience, and interoperability. Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University. https://doi.org/10.1111/j.1744-7429.2009.00516.x

Colli, M., Madsen, O., Berger, U., Møller, C., Wæhrens, B. V. & Bockholt, M. (2018). Contextualizing the outcome of a maturity assessment for Industry 4.0. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1347–1352. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.343

De Carolis, A., Macchi, M., Negri, E., & Terzi, S. (2017). A Maturity Model for Assessing the Digital Readiness of Manufacturing Companies. In Lödding H., Riedel R., Thoben KD., von Cieminski G., & Kiritsis D. (Eds.), Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing. APMS 2017. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 513. (pp. 13-20). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66923-6_2

Decker, A. & Jørsfeldt, L. M. (2017). Digitally Enabled Platforms: Generating Innovation and Entrepreneurial Opportunities for SMEs. In G. Tesar, & Z. Vincze (Eds.), Motivating SMEs to Cooperate and Internationalize: A Dynamic Perspective (pp. 111-130). London: Routldge. https://doi.org/10.4324/9781315412610

Dell Technologies (2020). Digital Transformation Index 2020. https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/digital-transformation-index.htm#pdf

Deloitte (2018). Digital Maturity Model – Achieving digital maturity to drive growth. https://s16705.pcdn.co/wp-content/uploads/2018/08/Deloitte-DMM.pdf

Deloitte (2020). Uncovering the connection between digital maturity and financial performance. https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation/digital-transformation-survey.html

Füzes, P., Gódor, Z., & Szabó, Z. R. (2018). Szabadulás a kiaknázási csapdából a digitális jövő alakításával. Hogyan irányítható az iparági változás egy felhőalapú szolgáltatásra épülő kiaknázási és felderítési tevékenységgel? Vezetéstudomány, 49(1), 54–64. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.01.06

Gaál, Z., Szabó, L. & Obermayer-Kovács, N. (2009). „Tudásmenedzsment-profil” érettségi modell. Vezetéstudomány, 40(6), 2-15. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2009.06.01

Ganzarain, J. & Errasti, N. (2016). Three stage maturity model in SME’s toward industry 4.0, Journal of Industrial Engineering and Management, 9(5), 1119-1128. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.2073

Garzoni, A., De Turi, I., Secundo, G., & Del Vecchio, P. (2020). Fostering digital transformation of SMEs: a four levels approach. Management Decision, 58(8), 1543–1562. https://doi.org/10.1108/MD-07-2019-0939

Gill, M. & VanBoskirk, S. (2016). The Digital Maturity Model 4.0. https://forrester.nitro-digital.com/pdf/Forrester-s%20Digital%20Maturity%20Model%204.0.pdf

Greiner, L. E. (1998). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 76(3), 1-12. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1997.00397.x

Gubán, Á. & Sándor, Á. (2021). A KKV-k digitálisérettség-mérésének lehetőségei. Vezetéstudomány, 52(3), 13–28. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.02

Issa, A., Hatiboglu, B., Bildstein, A. & Bauernhansl, T. (2018). Industrie 4.0 roadmap: Framework for digital transformation based on the concepts of capability maturity and alignment. Procedia CIRP, 72, 973–978. https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.03.151

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, N. A., Kiron, D. & Buckley, N. (2017). Achieving Digital Maturity. MIT Sloan Management Review. https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

Kane, G. C., Phillips, N. A., Copulsky, J. R. & Andrus, G. R. (2019). The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to Digital Transformation. Cambridge, MASS: MIT Press.

Klötzer, C., & Pflaum, A. (2017). Toward the Development of a Maturity Model for Digitalization within the Manufacturing Industry’s Supply Chain. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (2017) (pp. 4210–4219). Hilton Waikoloa Village, HI, USA. https://doi.org/10.24251/hicss.2017.509

KSH (2008). Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere. https://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teaor/teaor_rovid_leiras.pdf

Kuusisto, O., Kääriäinen, J., Hänninen, K., & Saarela, M. (2020). Towards a Micro-Enterprise–Focused Digital Maturity Framework. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 12(1), 72–85. https://doi.org/10.4018/ijide.2021010105

Levie, J., & Lichtenstein, B. B. (2010). A terminal assessment of stages theory: Introducing a dynamic states approach to entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 34(2), 317-350. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00377.x

Linstedt, D. & Olschimke, M. (2016). The Data Vault 2.0 Methodology. Data Vault 2.0, 33–88. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-802510-9.00003-9

Lloyds Bank (2017). UK Business Digital Index 2017 https://resources.lloydsbank.com/businessdigitalindex/

Marciniak, R., Móricz, P., Baksa, M. (2020). Lépések a kognitív automatizáció felé: Digitális átalakulás egy magyarországi üzleti szolgáltatóközpontban. Vezetéstudomány, 51(6), 42-55. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.06.05

McKinsey (2020). How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point—and transformed business forever. https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

Mittal, S., Romero, D. & Wuest, T. (2018). Towards a smart manufacturing toolkit for SMEs. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 540(August), 476–487. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01614-2_44

Mullaly, M. (2014). If maturity is the answer, then exactly what was the question? International Journal of Managing Projects in Business, 7(2), 169–185. https://doi.org/10.1108/IJMPB-09-2013-0047

Nagy J. (2017). Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra (167. sz. Műhelytanulmány). Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/3115/1/Nagy_167.pdf

North, K., Aramburu, N., & Lorenzo, O. J. (2019). Promoting digitally enabled growth in SMEs: a framework proposal. Journal of Enterprise Information Management, 33(1), 238–262.0 https://doi.org/10.1108/JEIM-04-2019-0103

PWC (2015). Industry 4.0: Building the digital enterprise. https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf

Rafael, L. D., Jaione, G. E., Cristina, L. & Ibon, S. L. (2020). An Industry 4.0 maturity model for machine tool companies. Technological Forecasting and Social Change, 159(July), 120203. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120203

Salamonné Huszty, A. (2006). Magyarországi kis- és középvállalkozások életútjának modellezése. Competitio, 5(1), 51–68. https://doi.org/10.21845/comp/2006/1/3

SAP (2017). Maturity Model and Best Practice: Skill Development for Digital Transformation. Munich: SAP affiliate Technical University of Munich.

Schumacher, A., Nemeth, T. & Sihn, W. (2019). Roadmapping towards industrial digitalization based on an Industry 4.0 maturity model for manufacturing enterprises. Procedia CIRP, 79, 409–414. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.02.110

Simon, P. (2013). Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek (Digitális Tankönyvtár). Budapest: ELTE.

Sukova, L. (2020). Greiner’s Model and Its Application in Automotive Companies in the Czech Republic. Acta Informatica Pragensia, 9(1), 18–29. https://doi.org/10.18267/j.aip.129

Szabó, Zs. R. (2012). Innováció vezetői szemmel. Egy könyv azoknak a vezetőknek, akik a jövőt formálják. Budapest: Aula.

Szalavetz, A. & Somosi, S. (2019). Ipar 4.0-technológiák és a magyarországi fejlődés-felzárkózás hajtóerőinek megváltozása – gazdaságpolitikai tanulságok. Külgazdaság, 63(3-4. sz.), 66 –93. http://real.mtak.hu/102426/1/Szalavetz-Somosijav1korrekturanelkul2.pdf

Thordsen, T., Murawski, M., & Bick, M. (2020). How to Measure Digitalization? A Critical Evaluation of Digital Maturity Models. In Hattingh M., Matthee M., Smuts H., Pappas I., Dwivedi Y., & Mäntymäki M. (Eds.), Responsible Design, Implementation and Use of Information and Communication Technology. I3E 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12066. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44999-5_30

Valdez-de-Leon, O. (2016). A Digital Maturity Model for Telecommunications Service Providers. Technology Innovation Management Review, 6(8), 19–32. https://doi.org/10.22215/timreview1008

Zsupanekné Palányi, I. (2007). A vállalati növekedés a vállalati életciklus-modellek tükrében. In Tudományos évkönyv 2007: reformok útján (pp. 45-56). Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-11-12

Hogyan kell idézni

Sándor, Ágnes, & Gubán, Ákos. (2021). A KKV-k digitális érettségi életciklusmodellje. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(11), 57–70. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.11.05

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei